Veřejná zakázka - Čištění filmů (do 7. 4. 2017) - ZRUŠENO

Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Čištění filmů ze sbírky filmů Škoda Plzeň“.

AnhangGröße
Výzva k podání nabídky46.1 KB
Příloha č. 1 - Titulní list nabídky20.18 KB
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti - vzor13.39 KB
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo28.25 KB
Návrh smlouvy o dílo - příloha č. 1 (AKTUALIZOVÁNO)16.81 KB
Vysvětlení zadávací dokumentace288.81 KB
Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky431.94 KB