Volná místa

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení doplňkového služebního místa odborný rada/vrchní rada - archivář - Státní oblastní archiv v Plzni, Státní okresní archiv Cheb (do 9. 3. 2018)

Ředitel Státního oblastního archivu v Plzni vyhlašuje výběrové řízení na obsazení doplňkového služebního místa (kratší služební doba, úvazek 0,5) odborný rada - archivář - Státní oblastní archiv v Plzni, Státní okresní archiv Cheb v oboru služby 35. Archivnictví a spisová služba. Místem výkonu je Plzeň. 

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení doplňkového služebního místa odborný referent/vrchní referent - archivář - Státní oblastní archiv v Plzni, 4. oddělení (do 9. 3. 2018)

Ředitel Státního oblastního archivu v Plzni vyhlašuje výběrové řízení na obsazení doplňkového služebního místa (kratší služební doba, úvazek 0,5) odborný referent/vrchní referent - archivář - Státní oblastní archiv v Plzni, 4. oddělení v oboru služby 35. Archivnictví a spisová služba. Místem výkonu je Plzeň.

Inhalt abgleichen