Výzva k podání nabídky - Obnova osobních automobilů (do 3. 12. 2012)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Obnova osobních automobilů“.

AnhangGröße
Výzva k podání nabídky149.21 KB
Příloha č. 1 – Závazná struktura nabídky23 KB
Příloha č. 2 - Titulní list nabídky36 KB