Veřejná zakázka - oprava oplocení Rokycany (do 7. 12. 2015)

Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava oplocení u objektu Státního okresního archivu Rokycany“

AnhangGröße
Výzva k podání nabídky - zadávací dokumentace53.1 KB
Příloha č. 1 (1. část) - projektová dokumentace17.14 MB
Příloha č. 1 (2. část) - projektová dokumentace - fotografie14.87 MB
Příloha č. 2 - čestné prohlášení (vzor)26.8 KB
Příloha č. 3 - návrh smlouvy o dílo94 KB
Příloha č. 4 – územní souhlas447.5 KB
Smlouva3.04 MB