Veřejná zakázka - Servis EPS a EZS v objektech SOkA Domažlice, SOkA Rokycany, SOkA Tachov (do 7. 8. 2014)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Servis EPS a EZS v objektech SOkA Domažlice, SOkA Rokycany, SOkA Tachov“.

AnhangGröße
Zadávací dokumentace177.88 KB
Příloha č. 1 - Titulní list nabídky12.4 KB
Příloha č. 2 - Cenová nabídka32.5 KB
Příloha č. 3 - Smlouva o poskytování služeb106.5 KB
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů25.88 KB
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky99.39 KB
Smlouva - SOkA Domažlice1.21 MB
Smlouva - SOkA Rokycany1.21 MB
Smlouva - SOkA Tachov1.67 MB