Veřejná zakázka - Odborné překlady (do 28. 03. 2014) - ZRUŠENO

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Česko-bavorský archivní průvodce - odborné překlady“

AnhangGröße
Výzva k podání nabídky331.11 KB
Zadávací dokumentace285.8 KB
Příloha č. 1 – Titulní list nabídky24.58 KB
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů26.56 KB
Příloha č. 3 – Návrh smlouvy o poskytování služeb117.17 KB
Ukázky textu k překladu24.97 KB