Veřejná zakázka - Stěhování archiválií z Klášteru u Nepomuka do Chebu (do 21. 6. 2016)

Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu "Stěhování archiválií z Klášteru u Nepomuka do Chebu".

AnhangGröße
Výzva k podání nabídky48.03 KB
Příloha č. 1 – Návrh smlouvy o dílo34.77 KB
Příloha č. 2 – Titulní list nabídky12.82 KB
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení - vzor24.46 KB
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky24.18 KB
Smlouva712.63 KB