Západočeské archivy

Na této stránce zpřístupňujeme periodikum Západočeské archivy. Novější ročníky si můžete objednat v papírové podobě v SOkA Karlovy Vary. Starší publikace jsou volně ke stažení na konci stránky.


Obálka publikace Západočeské archivy 2019

Západočeské archivy 2020 [XI]

Cena 150 Kč, publikaci si lze objednat u SOkA Karlovy Vary

Obsah:

Úvodem
Petr Hubka
Personalia
Medaile Za zásluhy o české archivnictví
Martina Matušková
Projekty
10 let úspěšného webového portálu Porta fontium
Milan Augustin – Karel Halla
Z restaurátorských dílen
Příběh poškozené knihy
Jan Edl – Lucie Šimková
Návštěvou u kolegů
Státní zámek Kynžvart a jeho sbírky
Petra Jandlovská
Články
Jednota knížat a měst na ochranu zemského míru. „Chebský mír“ z roku 1412
Hana Knetlová
Zaniklé památky na rod Cílů ve Svojšicích
Jiří Úlovec
Stará vyobrazení Roupova do roku 1850
Jiří Úlovec
Rašeliniště Soos a jeho využití v lázeňské praxi Karlových Varů
Antonín Mařík
Z Tachova až do Paříže. Augustin Němejc a knížecí rod Windischgrätzů
Petr Kolář
Kožlanští emigranti v Chicagu v 1. polovině 20. století a jejich kontakty s rodištěm
Eva Němečková
Škodovka a dodávky pro cukrovary
Ladislava Nohovcová
Vnucené správy velkostatků po vzniku ČSR s ohledem na západní Čechy
Jaroslav Jirát
Město Rybáře v meziválečném období. Správa a hospodářství v režii sociální demokracie
Petr Cais
Hospodářský rozvoj karlovarské lázeňské oblasti mezi válkami
Karel Řeháček
Premier Cheb v letech 1920–1950
Lukáš Zezula
Asanace a stavební obnova Karlových Varů po 2. světové válce
Pavel Andrš
Státní oblastní archiv v Plzni v roce 2019
Statistika – Bibliografie – Přednášková činnost – Mezinárodní den archivů – Výstavy archiválií – Konference, semináře, odborná setkání – Publikace
Simona Pelcová – Martina Matušková

Obálka publikace Západočeské archivy 2019

Západočeské archivy 2019 [X]

Cena 150 Kč, publikaci si lze objednat u SOkA Karlovy Vary

Obsah:

Úvodem
Petr Hubka
Projekty
Workshop Archivní rešerše v 21. století
Jakub Krček
Z restaurátorských dílen
Restaurování velkoformátového lesního plánu
Radka Kinkorová – Lucie Šimková
Návštěvou u kolegů
Archiv DIAMO
Pavla Doležalová
Rozhovor
Většinu jsem se naučil v archivu
Rozhovor s doc. Dr. Ing. Michalem Ďurovičem, vedoucím Ústavu chemické technologie restaurování památek na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze
Milan Augustin
Články
Lesy města Domažlic
Radka Kinkorová
Pěší pluk č. 73 z Chebu
Michael Kummer
Lovecký zámeček Kladská a jeho majitelé Sigismund a Elfriede Schönburg-Waldenburg
Jana Lajtnerová
Po stopách Edvarda Beneše v jeho rodných Kožlanech
Zuzana Ferenčíková
První kinematografy v Karlových Varech a nejbližším okolí
Antonín Mařík
Italští uprchlíci v okrese Planá za 1. světové války
Markéta Novotná
Kapitálové a obchodní vztahy Škodových závodů s Francií v letech 1919–1938
Ladislava Nohovcová
Karlovarská lázeňská oblast v roce jedna. První československá lázeňská sezóna na Karlovarsku (1919–1920)
Karel Řeháček
Město Krásné Údolí v letech 1938–1945. Správa malého sudetského města v prostředí Třetí říše
Petr Cais
Němečtí antifašisté z Nejdecka
Pavel Andrš
Státní oblastní archiv v Plzni v roce 2018
Statistika – Bibliografie – Přednášková činnost – Mezinárodní den archivů – Výstavy archiválií – Konference, semináře, odborná setkání – Publikace
Simona Pelcová – Martina Matušková

Obálka publikace Západočeské archivy 2018

Západočeské archivy 2018 [IX]

Cena 150 Kč, publikaci si lze objednat u SOkA Karlovy Vary

Obsah:

Úvodem
Petr Hubka
Z restaurátorských dílen
Restaurování vzácného prvotisku Schedelovy kroniky
Radka Kinkorová – Jiřina Vasiová
Projekty
Porta fontium a nový projekt Moderní zpřístupnění historických pramenů
Milan Augustin – Karel Halla
Návštěvou u kolegů
Archiv Národního muzea 1846–2018
Klára Woitschová
Archiv Vratislavské univerzity
Karel Řeháček
Rozhovor
Směřování do oblasti historické bylo pro mě velké životní štěstí
Rozhovor s PhDr. Vladimírem Vlasákem, emeritním ředitelem Státního okresního archivu Sokolov se sídlem v Jindřichovicích
Milan Augustin
Články
Sochařské a malířské dílny v Chebu ve 2. polovině 15. století
Jakub Mírka
Album Marianum. Ztracená kniha chebské latinské družiny
Hana Knetlová
Šlechtictví rodiny Škodů v 19. a 20. století a proměny jeho vnímání ve čtyřech generacích rodu
Marie Mírková
Jménem zákona! Četnictvo na Domažlicku v letech 1850–1918
Radka Kinkorová
Společenstvo privilegovaného Blatenského dědičného vodního příkopu v Horní Blatné a Potůčkách 1873–1955
Petr Cais
Ozeleňovací a okrašlovací spolek Planá 1886–1939
Markéta Novotná
Počátky zdravotní záchranné služby města Karlovy Vary
Antonín Mařík
Výstavba a rekonstrukce okresních silnic na Domažlicku v 1. polovině 20. století
Jana Hrušková
Václav Čepelák a zajištění chebského archivu na jaře 1945
Karel Řeháček
Osidlování Nejdecka reemigranty po 2. světové válce
Pavel Andrš
Svatovojtěšské oslavy v Manětíně v roce 1947
Martina Matušková
Státní oblastní archiv v Plzni v roce 2017
Statistika – Bibliografie – Přednášková činnost – Mezinárodní den archivů – Výstavy archiválií – Konference, semináře, odborná setkání – Publikace
Simona Pelcová – Martina Matušková

Obálka publikace Západočeské archivy 2017

Západočeské archivy 2017 [VIII]

Cena 150 Kč, publikaci si lze objednat u SOkA Karlovy Vary

Obsah:

Úvodem
Petr Hubka
Z restaurátorských dílen
Biologická degradace materiálu – plísně
Vasiová Jiřina
Návštěvou u kolegů
Národní filmový archiv
Tomáš Lachman – Jan Trnka
Rozhovor
Veřejnost musí vědět, že archivy jsou důležité a mají co nabídnout
Rozhovor s doc. PhDr. Václavem Ledvinkou, CSc., emeritním ředitelem Archivu hlavního města Prahy
Milan Augustin – Petr Hubka
Články
Historie plaského pivovaru do zrušení propinačního práva roku 1869
Jakub Mírka
Holkovice. Vznik, vývoj, správa a zánik malého statku v jihozápadních Čechách
Hana Vanišová
Zásobování vodou a úsilí o zbudování nového vodovodu v Horní Blatné v letech 1900–1970
Petr Cais
Kremační hnutí v Karlových Varech. Od neúspěšných pokusů ke spalovacímu zařízení na katolickém hřbitově
Jana Kolouchová
Sociální bydlení po 1. světové válce na příkladu Karlových Varů
Antonín Mařík
Správní rada Škodových závodů v Plzni v letech 1919–1938
Ladislava Nohovcová
Schmiedlové a Goldegg-Lindenburgové na severním Plzeňsku a Klatovsku. Rodinné vztahy a správa majetku
Hana Vanišová
Vila Spatt v Konstantinových Lázních. Příspěvek k osudům majetku rakouských státních příslušníků v Československu po roce 1945
Karel Řeháček
Povodeň na řece Rolavě v červnu 1961
Pavel Andrš
Státní oblastní archiv v Plzni v roce 2016
Statistika – Bibliografie – Přednášková činnost – Mezinárodní den archivů – Výstavy archiválií – Konference, semináře, odborná setkání – Publikace
Simona Pelcová – Martina Matušková

Obálka publikace Západočeské archivy 2016

Západočeské archivy 2016 [VII]

Cena 150 Kč, publikaci si lze objednat u SOkA Karlovy Vary

Obsah:

Úvodem
Petr Hubka
Projekty
Porta fontium: rekapitulace a výhledy do dalších let
Karel Halla Milan Augustin
Krása knižních vazeb. Malé ohlédnutí za čtyřmi ročníky archivní knihvazačské soutěžní přehlídky
Vlastimil Kolda
Z restaurátorských dílen
Dvacet let restaurování archiválií v Horšovském Týně
Lucie Šimková
Konzervace typářů
Jana Řičicová
Návštěvou u kolegů
Ústav dějin a archiv Univerzity Karlovy
Petr Cajthaml Marek Ďurčanský
Rozhovor
Poklady máme nejen v archivech, ale i v těch našich hlavách!
Rozhovor s PhDr. Milanem Čoupkem, generálním konzulem České republiky v Mnichově
Milan Augustin – Karel Halla Petr Hubka
Články
Správa montánního lesního panství Jáchymov v letech 1546–1873
Jana Hlavová
Rod Steinbachů von Kranigstein v západních Čechách. Genealogické a majetkové souvislosti
Vladimír Červenka
Potravinářské cechy na Domažlicku
Kinkorová Radka
Ochranná známka karlovarských lázeňských výrobků
Antonín Mařík
Kremace v procesu sekularizace společnosti. Spor o chebské krematorium (1902–1929)
Jana Kolouchová
Oslavy 400letého výročí založení města Horní Blatná v roce 1932
Petr Cais
Nezaměstnanost na Nejdecku ve 30. letech 20. století
Pavel Andrš
Evakuace Škodových závodů v Plzni v roce 1938
Ladislava Nohovcová
Chodovia, družstvo umělecké výroby Domažlice
Miloslava Svobodová
Likvidace konfiskovaných pivovarů na Plzeňsku a Karlovarsku po roce 1945
Karel Řeháček
Státní oblastní archiv v Plzni v roce 2015
Statistika – Bibliografie – Přednášková činnost – Mezinárodní den archivů – Výstavy archiválií – Konference, semináře, odborná setkání – Publikace
Simona Pelcová – Martina Matušková – Milan Augustin

Obálka publikace Západočeské archivy 2014

Západočeské archivy 2015 [VI]

Cena 150 Kč, publikaci si lze objednat u SOkA Karlovy Vary

Obsah:

Úvodem
Petr Hubka
Projekty
Česko-bavorský archivní průvodce. A je to za námi!
Milan Augustin - Karel Halla
Osobnosti plzeňských vysokých škol
Karel Řeháček
Kulturní cesta fojtů
Jana Kolouchová
Z restaurátorských dílen
Mramorování vodovými barvami na karagenu
Jiřina Vasiová
Restaurování papírového svitku z kopule kapličky v Biskoupkách na Rokycansku
Iva Bauerová
Návštěvou u kolegů
Bavorský hlavní státní archiv Mnichov (oddělení V)
Sylvia Krauss - Ingrid Sauer
Rozhovor
Měl jsem štěstí, že jsem poznal práci archivářskou...
Rozhovor s Mgr. Petrem Hubkou, ředitelem Státního oblastního archivu v Plzni
Milan Augustin – Karel Halla
Články
Náboženské bratrstvo svatého Prokopa v Nezdicích (1756–1784)
Hana Vanišová
Odraz života na dvoře arcivévody Karla Štěpána v písemné pozůstalosti Natalie de Huyn
Jana Hlavová
Těšovický rodák a mecenáš Johann Wolf (1826–1904)
Karel Řeháček
Aféra Seletzky. Zbrojní zakázky Škodových závodů do Rumunska
Ladislava Nohovcová
Česká menšina na Nejdecku v meziválečném období
Pavel Andrš
Lokeťan Heinrich Zimmermann
Vladimír Vlasák
Svátek matek a Svátek žen v Karlových Varech v průběhu 20. století
Antonín Mařík
Standesamt. Stručný průvodce dějinami úřadu a jeho činností
Jan Edl
Německé střední školy v obvodu Úřadu vládního prezidenta Karlovy Vary 1938–1945
Miroslav Eisenhammer
Bruselský porcelánový design v produkci národního podniku Karlovarský porcelán
Marie Berkovcová
Bibliografie
Bibliografie archivářů Státního oblastního archivu v Plzni za rok 2014
Martina Matušková
Státní oblastní archiv v Plzni v roce 2014
Simona Pelcová – Milan Augustin

Obálka publikace Západočeské archivy 2014

Západočeské archivy 2014 [V]

Cena 150 Kč, publikaci si lze objednat u SOkA Karlovy Vary

Obsah:

Úvodem
Petr Hubka
 
Personalia
Medaile Za zásluhy o české archivnictví pro Ladislavu Nohovcovou
Miroslav Eisenhammer
Projekty
Porta fontium – společná internetová platforma úspěšně pokračuje
Karel Halla
Česko-bavorský archivní průvodce
Karel Halla
Z restaurátorských dílen
Konzervování a restaurování knihy – 2. část
Sbírka starých tisků Cheb – Pandectarum civilium 1541
Jiřina Vasiová
Návštěvou u kolegů
Archiv města Plzně včera a dnes
Jitka Janečková
Adam Skála, čtvrtý samostatný plzeňský městský archivář
Karel Řeháček
Rozhovor
Archiváři jsou strážci a tvůrci paměti
Rozhovor s PhDr. Marií Ryantovou, CSc., ředitelkou Ústavu archivnictví a pomocných věd historických na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Milan Augustin – Karel Halla
Články
Maltézští rytíři v jihozápadních Čechách: Komendy Měcholupy, Obytce, Dožice a specifika jejich obsazování, držby a správy
Vladimír Červenka
Ignác Eduard Zelinka (1774–1829) a jeho působení ve funkci nadlesního západočeských panství Františka Josefa hraběte z Vrtby
Jakub Mírka
Rukopisné modlitební knížky z pozůstalosti loketského archiváře Heinricha Zimmermanna
Vladimír Mach
Vandrovní knížky a jejich držitelé: Putování tovaryše Josefa Krátkého
Karel Waska
Cech kloubučníků v Domažlicích a příběh mistra Jana Srny
Radka Kinkorová
Hohenzollernská lesní správa v letech 1852–1916 na příkladu velkostatku Železná Ruda
Jana Hlavová
Výstavba okresní všeobecné jubilejní nemocnice Františka Josefa I. v Klatovech
Lenka Sýkorová
Fotografický archiv malíře Karla Špillara
Romana Voháňková
Životní křižovatka Antona Gnirse: K počátkům jeho odborné činnosti v Istrii
Milan Augustin
Zbrojní export Škodových závodů do Číny
Ladislava Nohovcová
Jazyková otázka v úředním styku německých obecních samospráv meziválečného Československa na příkladu města Horní Blatná
Petr Cais
Politická situace na Nejdecku ve 30. letech 20. století – souboj politických stran
Pavel Andrš
Poválečná likvidace říšskoněmeckých průmyslových podniků přemístěných na Karlovarsko v letech 1942–1945
Karel Řeháček
Loketský rodák a čestný občan Jaroslav Slípka (1926–2013)
Karel Řeháček
Bibliografie archivářů Státního oblastního archivu v Plzni za rok 2013
Martina Matušková
Státní oblastní archiv v Plzni v roce 2013
Simona Pelcová – Milan Augustin – Karel Rom

Obálka publikace Západočeské archivy 2013

Západočeské archivy 2013

Cena 150 Kč, publikaci si lze objednat u SOkA Karlovy Vary

Obsah:

Úvodem
Petr Hubka
Rekonstrukce budovy pracoviště Klášter u Nepomuka v letech 2011 a 2012
Jakub Mírka
Personalia
Čestná medaile pro PhDr. Věru Steinbachovou
Radka Kinkorová
Eva a Karel Waskovi, zasloužilí západočeští archiváři
Karel Řeháček
Projekty
Porta fontium – brána k pramenům se otevírá veřejnosti
Karel Halla – Milan Augustin
Česko-bavorský archivní průvodce
Karel Halla
Pozůstalost Antona Gnirse a Anny Gnirsové přístupná veřejnosti
Ingrid Sauer – Milan Augustin
Rozloučení s projektem Překračování hranic – nové cesty mezi zeměmi
Jana Kolouchová
Druhý díl ediční řady Bohemikální erbovníky a heraldické památníky
Marie Mírková
Z restaurátorských dílen
Konzervování a restaurování knih – 1. část
Jiřina Vasiová
Návštěvou u kolegů
Ústřední archiv akciové společnosti Plzeňský Prazdroj
Radoslava Šestáková
Rozhovor
Hlavně aby neklesali na mysli a neodcházeli do jiných oborů!
Rozhovor s PhDr. Jiřím Úlovcem, ředitelem Sekce archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra
Milan Augustin – Karel Halla
Články
Dva neznámé listy městům Cheb a Klatovy z počátku 14. století: Úvod k zlomku neznámého pražského formuláře
Michal Tejček
Salbuch panství Červené Poříčí a Roupov. Unikátní popis panství z roku 1760 od Jana Nepomuka Tadeáše Košína z Freidenfeldu
Jakub Mírka – Hana Vanišová
Osobní typáře Lažanských z Bukové a úřední typáře velkostatku Manětín a Rabštejn nad Střelou
Hana Vanišová
Rychtářský úřad v Krásném Údolí (1793–1850) jako příklad nižšího stupně komunální správy 1. poloviny 19. století : funkcionáři, činnost, kompetence
Petr Cais
Červené Dřevo – krátký život jedné osady
Lenka Sýkorová
K dějinám nejdecké česárny vlny do roku 1945
Pavel Andrš
Postavení městských úředníků na přelomu 19. a 20. století na příkladu Karlových Varů
Antonín Mařík
„Plzeňské pivo se prostě stalo razítkem naší republiky...“ : Měšťanský pivovar – Plzeňský Prazdroj 1842–2012
Anna Peřinová
Zřízení pomníku Antonína Příhody v Domažlicích
Tomáš Fencl
Likvidace průmyslových konfiskátů na Karlovarsku
Karel Řeháček
Církevní tajemníci
Miroslav Eisenhammer
Bibliografie archivářů Státního oblastního archivu v Plzni za rok 2012
Martina Matušková
Státní oblastní archiv v Plzni v roce 2012
Simona Pelcová – Milan Augustin – Karel Rom

 


Obálka publikace Západočeské archivy 2012

Západočeské archivy 2012

Cena 150 Kč, publikaci si lze objednat u SOkA Karlovy Vary

Obsah:

Úvodem
Petr Hubka
Projekty
Česko-bavorský archivní průvodce
Karel Halla
Překračování hranic – Nové cesty mezi zeměmi
Jana Kolouchová
Zprávy z cest
Třetí archivní knihvazačská soutěžní přehlídka
Jana Řičicová
Archivy zpřístupněné a otevřené? Současné trendy ve zpřístupňování archiválií (14. konference archivářů České republiky ve Františkových Lázních)
Hana Knetlová – Milan Augustin
Ochrana státní hranice 1948–1955
Jan Edl
Autorská práva a archivy v Německu
Hans Joachim Hecker
Archiv hlavního města Budapešti
Hana Hatová
Z restaurátorských dílen
Konzervování a restaurování pergamenových listin
Lucie Šimková – Jana Řičicová
Návštěvou u kolegů
Archiv Sokolovské uhelné, právního nástupce, a. s., Sokolov
Petr Beran
Rozhovor
Když to člověk dělá rád… Rozhovor s prof. PhDr. Marií Bláhovou, DrSc., vedoucí katedry pomocných věd historických a archivního studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
Milan Augustin
Články
Oděvní a textilní cechy v Domažlicích
Radka Kinkorová
Raně novověká šifrovaná korespondence ve fondech šlechtických rodinných archivů Státního oblastního archivu v Plzni
Jakub Mírka
Přeštická kniha zázraků
Michal Tejček
Vývoj sňatečnosti v obvodu fary Žinkovy v letech 1791–1850
Marie Jíchová
K počátkům knihoven v Karlových Varech
Antonín Mařík
Josef Blau, historik Šumavy
Lenka Sýkorová
Sociální dávky poskytované státem vojákům, jejich rodinám a pozůstalým za 1. světové války v předlitavské části habsburské monarchie
Petr Cais
Činnost Augusta Sedláčka a jeho manželky Terezy v rokycanském městském archivu
Petr Kolář
Vlastivědné deníky škol: Školní inspektor Jan Maloch a vlastivědná práce na Rakovnicku a Kralovicku ve 30. létech minulého století
Karel Rom
Expedice manželů Škulinových do Afriky
Ladislava Nohovcová
Velkostatkář Karel Škoda a první Československá republika
Marie Mírková
Konfiskace majetku Emila Škody po roce 1945
Karel Řeháček
Utajované dokumenty ve fondu ZKNV Plzeň
Miroslav Eisenhammer
Bibliografie archivářů Státního oblastního archivu v Plzni za rok 2011
Martina Matušková – Milan Augustin
Státní oblastní archiv v Plzni v roce 2011
Simona Pelcová, Milan Augustin, Karel Rom

Obálka publikace Západočeské archivy 2011

Západočeské archivy 2011

Rozebráno

Obsah:

Úvodem
Petr Hubka
Personalia
PhDr. Karel Waska šedesátiletý
Miroslav Eisenhammer
Projekty
Porta fontium – bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů
Karel Halla
Acta publica – digitalizace matrik v SOA Plzeň
Ludmila Novotná
Zprávy z cest
Bádání v Rakouském státním archivu ve Vídni
Marie Mírková
Archivy na internetu – zkušenosti, výzvy, vize
Karel Halla
Sudetoněmecký archiv v Mnichově
Ingrid Sauer
Konference k dějinám česko-bavorského pohraničí 1945–2008
Marie Schöntag
Přerovská konference Vyjděte ze školních světnic!
Karel Řeháček
Falza na českém uměleckém a starožitnickém trhu
Ludmila Novotná
Od Mondega k Douru: Univerzitní archiv v Coimbře a Oblastní archiv v Portu
Jan Vaňata
Exkurze
Konzervátorská a restaurátorská dílna SOkA Domažlice se sídlem v Horšovském Týně
Radka Kinkorová
Konzervátorská a restaurátorská dílna SOA v Plzni
Jana Kopečková
Výstavy a konference
Z archivních depozitářů tachovského archivu
Jan Edl
Prezentace horšovskotýnské konzervační dílny v Muzeu Chodska
Radka Kinkorová
Muzeum Středních Brd ve Strašicích
Vladimíra Týcová
Restaurování a výstava mapy velkostatku Žichovice
Jana Kopečková
Jičínsko na plánech z trauttmansdorffského archivu (1794–1840)
Jakub Mírka
Židé v Čechách
Jan Edl
Vzdělávací akce západočeských archivářů: Tradice a současnost
Miroslav Eisenhammer
Rokycany a oslavy 900 let od první písemné zprávy
Hana Hrachová
Návštěvou u kolegů
Podnikový archiv Škoda
Miroslav Eisenhammer, Ladislava Nohovcová
Rozhovor
Dr. Thomas Aigner, ředitel Diecézního archivu v St. Pöltenu a prezidentem Mezinárodního centra pro archivní výzkum ICARUS
Karel Halla, Milan Augustin
Články
K užívání počeštěných tvarů cizích pomístních a osobních jmen
Karel Waska
Luteránské soudnictví manželského práva v Jáchymově ve světle knihy rozsudků manželských kauz z let 1557–1616
Petr Cais
Kostelní kniha farnosti Lázně Kynžvart
Hana Knetlová
Rukopisné noviny a komunikační praxe Adama Matyáše z Trauttmansdorffu ve druhé polovině 17. století
Marie Mírková
Ludwig van Beethoven a Karlovy Vary: Za vším hledej ženu
Milan Augustin
Cesta hudebníků z Loketska do Ameriky v letech 1836 a 1837
Vladimír Vlasák
Domažlické městské brány a stavební regulace města v 19. století
Tomáš Fencl
Proměny Lázeňského orchestru v Karlových Varech do 1. světové války
Antonín Mařík
Stříbrská kronika Karla Ludwiga Watzky z let 1878–1883: Poslední střípek mozaiky?
Jan Edl, Markéta Novotná
Loketský most přes Ohři
Eva Vlasáková
Sklárna Johann Loetz vdova v Rejštejně: Příběh světového úspěchu i úpadku
Lenka Sýkorová
Jubilejní muzeum Františka Šafránka v Hedčanech
Zuzana Kliková
Vývoj školství v Heřmanově Huti
Zuzana Kliková
Soudní spory firmy Johann Lehrmann a synové se starostou obce Plesná v polovině 30. let 20. století
Jan Vaňata
Pomník Jindřicha Šimona Baara na Výhledech
Miloslava Svobodová
Západočeské řeznicko-uzenářské družstvo Plzeň
Michal Peleška
Osobní spisy a jejich archivní hodnota na příkladu Říšského poštovního ředitelství Karlovy Vary
Miroslav Eisenhammer
Jmenování Jana Masaryka čestným občanem města Jáchymova
Jarmila Valachová
Střípky z historie podniku Československé automobilové opravny Plzeň
Michael Pešťák
Likvidační střediska konfiskovaných majetkových podstat lidových peněžních ústavů na Karlovarsku a Plzeňsku
Karel Řeháček
Bibliografie archivářů Státního oblastního archivu v Plzni za rok 2010
Martina Matušková
Státní oblastní archiv v Plzni v roce 2010
Simona Pelcová, Milan Augustin, Karel Rom

Obálka publikace Západočeské archivy 2010

Západočeské archivy 2010

Rozebráno

Obsah:

Úvodem
Petr Hubka
Západočeské archivy v roce 2009
Personalia
Medaile za zásluhy o české archivnictví
Hana Hrachová
Ohlédnutí za archivní činností Ladislavy Váňové
Jakub Mírka
Projekty
Mezinárodní centrum pro archivní výzkum ICARUS a jeho projekt Monasterium
Milan Augustin
Dohoda o vzájemné spolupráci mezi SOA v Plzni a vybranými státními archivy Bavorska
Milan Augustin – Karel Halla
Zprávy z cest
Navázání prvních kontaktů s archivy v Bavorsku a Durynsku
Milan Augustin
58. durynský archivní den
Karel Halla
Šlechtic v Horním Slezsku v novověku (16.–19. stol.). Vztah regionu a center v osudech a kariérách místní či příchozí šlechty (mezinárodní vědecká konference)
Marie Marešová
Cheb 1459. Česko-německé setkání panovníků – dynastická politika, panovnická reprezentace a kulturní vazby (vědecká konference)
Hana Knetlová
Cesty do budoucnosti (zasedání nadace Německá kultura ve východní Evropě)
Milan Augustin
XIV. seminář restaurátorů a historiků
Jana Řičicová
Doškolovací kurz konzervování, restaurování a preventivní péče o archivní a knihovní fondy
Jiřina Vasiová
Národní archiv Torre do Tombo a Portugalská národní knihovna v Lisabonu
Jan Vaňata
Exkurze
Digitalizační pracoviště SOA v Plzni
Petr Mašek
Digitalizační pracoviště SOkA Cheb
Petr Matyáš
Rozhovor
Dr. Margit Ksoll-Marcon M.A., vedoucí Generálního ředitelství státních archivů Bavorska
Karel Halla, Milan Augustin
Materiály
Milavečské listiny v Archivu města Domažlice
Tomáš Fencl
Špitální jídelníček na rok 1619. Pohled do talíře obyvatel chebského špitálu křižovníků s červenou hvězdou
Hana Knetlová
Dvě nové listiny ve fondu Archiv města Horní Slavkov
Vladimír Vlasák
Protokoly volby obecního výboru ve vsi Kostelec v roce 1850
Zuzana Kliková – Karel Rom
Archivní fond Johann Lötz, vdova, sklárna Rejštejn
Lenka Sýkorová
Archiv obce Sulislav
Jan Edl
August Arthur Stöhr, starosta obce Holýšov v letech 1940–1945
Marie Schöntag
Stručný exkurz do osudů sudetských Němců v Chotěšově v letech 1945–1946
Ondřej Maglić
Kroniky města Nejdku a profesor Václav Nedbal, akademický malíř, kronikář a spisovník
Jarmila Valachová
Fond Městského národního výboru Rokycany
Hana Hrachová
Fotografie archivního fondu Městský národní výbor Hrádek
Markéta Švecová
Články
Chodský Újezd, Zadní Chodov a jejich první písemné zmínky
Markéta Novotná
Odeslaná korespondence města Jáchymova: sonda do písemných kontaktů krušnohorského horního města v polovině 16. století
Petr Cais
Zpívati budu Hospodinu, dokud živ budu
Radka Kinkorová
Počátky fondu Archiv města Domažlice
Tomáš Fencl
Herečka Bronislava Livia píše Prokopovi Lažanskému. Dopisy z let 1924–1925
Marie Marešová
Železobetonový most přes řeku Berounku v Liblíně
Karel Rom
Národohospodářský sbor západočeský v Plzni: neúspěšný pokus o úspěch meziválečného západočeského regionalismu
Karel Řeháček
Bedřich Klier, továrna na výšivky a záclony, Kraslice
Jan Vaňata
Kovohutě Rokycany
Marie Berkovcová
Bibliografie archivářů Státního oblastního archivu v Plzni za rok 2009
Do Ročenky přispěli
Tiráž

PřílohaVelikost
Západočeské archivy 2011 ve formátu pdf5.5 MB
Západočeské archivy 2010 ve formátu pdf7.29 MB