Západočeské archivy 2016

Obálka publikace Západočeské archivy 2016Státní oblastní archiv v Plzni vydal další ročník svého periodika Západočeské archivy 2016 [VII].

Jeho obsah si můžete prohlédnout v menu Publikace.

 

 

 

Omezení provozu badatelny SOkA Sokolov

 Z důvodu dovolených bude provoz badatelny Státního okresního archivu Sokolov se sídlem v Jindřichovicích ve dnech 16. 8., 23. 8. a 30. 8. (středy) omezen na dobu 8:00 - 15:00 hodin. Děkujeme za pochopení.

Veřejná zakázka - odstranění vlhkosti v archivu Jindřichovice (do 10. 8. 2017)

Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Odstranění vlhkosti v objektu SOkA Sokolov se sídlem v Jindřichovicích“.

Vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada - právník (do 5. 9. 2017)

Ředitel Státního oblastního archivu v Plzni vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada - právník. Místem výkonu služby je Plzeň.

Vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent/vrchní referent - archivář - SOA v Plzni, 3.oddělení (do 5. 9. 2017)

Ředitel Státního oblastního archivu v Plzni vyhlašuje výběrové řízení na služební místo referent/vrchní referent - archivář - Státní oblastní archiv v Plzni, 3. oddělení.

Uzavření archivního fondu Archiv města Chebu

Z důvodu rekonstrukce depozitáře bude od 3. července 2017 až do odvolání pro veřejnost nepřístupný archivní fond Archiv města Chebu.

Uzavření badatelny ve Státním okresním archivu Tachov

Státní okresní archiv Tachov oznamuje uzavření badatelny archivu v pondělí  3. 7. 2017 z provozních důvodů.

Veřejná zakázka - Výměna plynového kotle v archivu Blovice (do 12. 7. 2017) - ZRUŠENO

Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Výměna plynového kotle v objektu Státního okresního archivu Plzeň-jih“.

Uzavření badalny ve Státním okresním archivu Plzeň-jih se sídlem v Blovicích dne 3. 7. 2017.

Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích oznamuje uzavření badatelny archivu v pondělí  3. 7. 2017 z provozních důvodů.

Syndikovat obsah