Provoz badatelen od 10. 5. 2021 (aktualizováno)

Počínaje 10. květnem 2021 se v dosavadních badatelských dnech a hodinách otevírá i badatelna v Jindřichovicích, takže budou otevřeny všechny badatelny.

Vzhledem k současnému stavu způsobenému pandemií koronaviru SARS-CoV-2 bude však provoz badatelen z protiepidemických a hygienických důvodů omezen následovně:

Západočeské archivy 2020

Obálka publikace Západočeské archivy 2020Státní oblastní archiv v Plzni vydal další ročník svého periodika Západočeské archivy 2020 [XI].

Jeho obsah si můžete prohlédnout v menu Publikace.

 

 

 

Workshop k projektu „Moderní zpřístupnění historických pramenů“ (16. – 17. 6. 2021) – změna místa konání, odkazy, program

logo CÍL-ZIELWorkshop k prezentaci výsledků projektu „Moderní zpřístupnění historických pramenů“ se po změně uskuteční ve dnech 16. – 17. června 2021 v Chodové Plané v komplexu Rodinného pivovaru Chodovar.

Pro virtuální účast prosím využijte tyto návštěvnické odkazy na živý stream:

16. 6. 2021

https://zoom.us/j/97256073846?pwd=NFVrWFJBL0dKd3VmYkdCaGZjbWFkdz09
Passcode: 010328, Webinar ID: 97256073846

17. 6. 2021

https://zoom.us/j/91250861623?pwd=aEZIU1o3QWRzMm1EWjN4YXl4VjZ2Zz09
Passcode: 136078, Webinar ID: 91250861623

Mezinárodní den archivů 2021 ve Státním okresním archivu Sokolov

logo 9. 6. mezinárodní den archivůPři příležitosti Mezinárodního dne archivů Státní okresní archiv Sokolov se sídlem v Jindřichovicích pořádá Den zavřených dveří.

Třebaže Vám nemůžeme otevřít brány našeho archivu dokořán tak, jak bychom si přáli, nabízíme Vám alespoň náhled do zajímavostí našich archivních fondů formou virtuální prohlídky archivu.

Zkrácení provozní doby badatelny Státního okresního archivu v Rokycanech v červenci 2021

Oznamujeme zájemcům o studium, že během července 2021 bude provozní doba badatelny zkrácena, a to od 8:00 do 16:00 hodin.

Archiv jako klenotnice minulosti

Fotografie publikace Archiv jako klenotnice minulostiStátní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně vydal publikaci Archiv jako klenotnice minulosti – 25 let restaurování v horšovskotýnském archivu. Výročí zřízení konzervátorské a restaurátorské dílny poskytlo příležitost ohlédnout se za prací nejen dílny samé, ale i okresního archivu. Shromážděné údaje dokumentují příběh paměťové instituce a výběr představených archiválií dokládá rozmanitost uchovávaného archivního dědictví. Publikace čtenáře seznamuje se základními postupy restaurování a konzervování archiválií a četné fotografie představují konkrétní případy.

Workshop k prezentaci výsledků projektu „Moderní zpřístupnění historických pramenů“ (16. – 17. 6. 2021)

logo CÍL-ZIELWorkshop se uskuteční ve dnech 16. – 17. června 2021 v prostoru Rytířského sálu v komplexu Zámeckého hotelu Metternich na zámku Kynžvart Chodová Planá, Rodinný pivovar Chodovar

Prezentace výsledků projektu

Nová verze česko-bavorského archivního portálu Porta fontium je připravena ke spuštění. V rámci projektu byly v letech 2018-2021 nejen zpřístupněny nové skupiny archivních pramenů, ale především byly vyvinuty a integrovány nové nástroje k jejich vyhledávání a prohlížení.

Za Vladimírem Bystrickým (1934–2021)

Vladimír Bystrický (1934–2021)

Současní i bývalí zaměstnanci Státního oblastního archivu v Plzni přijali s hlubokým zármutkem zprávu o tom, že ve čtvrtek 11. února 2021 odešel ve svých 87 letech PhDr. Vladimír Bystrický, CSc.

V archivu působil neuvěřitelných 46 let. V létě 1957 nastoupil nejprve do Okresního archivu ve Stříbře, odkud přešel počátkem roku 1959 do tehdejšího horšovskotýnského oddělení Státního archivu v Plzni a od roku 1964 do svého odchodu do důchodu v roce 2003 působil jako ředitel tohoto archivu. Své zkušenosti mohl uplatnit i na celostátní úrovni, mj. jako dlouholetý člen Vědecké archivní rady či člen redakční rady Archivního časopisu.

Syndikovat obsah