Západočeské archivy 2017

Obálka publikace Západočeské archivy 2017Státní oblastní archiv v Plzni vydal další ročník svého periodika Západočeské archivy 2017 [VIII].

Jeho obsah si můžete prohlédnout v menu Publikace.

 

 

 

Veřejná zakázka - výměna otopných těles v SOkA Cheb (do 5. 3. 2018)

Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Výměna otopných těles v objektu SOkA Cheb“.

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení doplňkového služebního místa odborný rada/vrchní rada - archivář - Státní oblastní archiv v Plzni, Státní okresní archiv Cheb (do 9. 3. 2018)

Ředitel Státního oblastního archivu v Plzni vyhlašuje výběrové řízení na obsazení doplňkového služebního místa (kratší služební doba, úvazek 0,5) odborný rada - archivář - Státní oblastní archiv v Plzni, Státní okresní archiv Cheb v oboru služby 35. Archivnictví a spisová služba. Místem výkonu je Plzeň. 

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení doplňkového služebního místa odborný referent/vrchní referent - archivář - Státní oblastní archiv v Plzni, 4. oddělení (do 9. 3. 2018)

Ředitel Státního oblastního archivu v Plzni vyhlašuje výběrové řízení na obsazení doplňkového služebního místa (kratší služební doba, úvazek 0,5) odborný referent/vrchní referent - archivář - Státní oblastní archiv v Plzni, 4. oddělení v oboru služby 35. Archivnictví a spisová služba. Místem výkonu je Plzeň.

2018: Rok republiky

pozvánka Domažlické osmičkyStátní okresní archiv Domažlice vás zve na cyklus přednášek věnovaný historii Domažlic v letech 1918 - 1968, který se koná ve dnech 14. 2., 14. 3., 11. 4., 9. 5., 13. 6., 12. 9. a 10. 10. 2018 vždy v 18:00 hodin v loutkovém sále Městského kulturního střediska v Domažlicích.

Omezení přístupu některých archivních fondů SOkA Domažlice se sídlem v Horšovském Týně

Od 14. 2. 2018 až do odvolání bude z technických důvodů omezen přístup do některých archivních fondů uložených ve Státním okresním archivu Domažlice se sídlem v Horšovském Týně. Před návštěvou archivu je nutné si ověřit přístupnost Vámi požadovaného studijního materiálu (telefonicky nebo emailem). Děkujeme za pochopení.

Částečné zpřístupnění archivního fondu Archiv města Chebu

S platností od 1. února 2018 bude veřejnosti opět zpřístupněn aktový materiál archivního fondu Archiv města Chebu. Z důvodu pokračujících manipulačních prací zůstávají však ostatní archiválie z uvedeného archivního fondu až do odvolání nepřístupné.

Výstava Domažlické osmičky (30. 1. - 2. 11. 2018)

pozvánka Domažlické osmičkyStátní okresní archiv Domažlice vás zve na výstavu Domažlické osmičky - přelomové roky v regionálních souvislostech, která se koná od 30. 1. 2018 do 2. 11. 2018 v Muzeu Chodska v Domažlicích na Chodském hradě.

K výstavě jsou pořádány komentované prohlídky, výtvarné dílny a soutěž pro širokou veřejnost.

PF 2018

PF 2018 - ilustrace z kroniky obecné a měšťanské školy Koloveč 1890-1926

Z kroniky obecné a měšťanské školy Koloveč 1890-1926

Syndikovat obsah