Provoz badatelen od 7. 7. 2021 (aktualizováno)

Počínaje 10. květnem 2021 se v dosavadních badatelských dnech a hodinách otevírá i badatelna v Jindřichovicích, takže budou otevřeny všechny badatelny.

Vzhledem k současnému stavu způsobenému pandemií koronaviru SARS-CoV-2 bude však provoz badatelen z protiepidemických a hygienických důvodů omezen následovně:

Omezení provozu badatelny Státního okresního archivu v Rokycanech 27. října 2021

Ve středu 27. září 2021 bude badatelna archivu SOkA Rokycany otevřena pro veřejnost pouze od 8 do 15 hodin.

Opustil nás bývalý ředitel SOkA Rokycany prom. hist. Petros Cironis

Petros Cironis - foto Současní i bývalí zaměstnanci Státního okresního archivu v Rokycanech přijali s hlubokým zármutkem zprávu o tom, že v sobotu 2. října 2021 odešel ve svých 85 letech bývalý ředitel Státního okresního archivu Rokycany prom. hist. Petros Cironis.

 

Výstava Karlovy Vary .... takové byly (4. 10. - 30. 10. 2021)

25 let konzervátorské dílnyStátní okresní archiv Karlovy Vary srdečně zve na výstavu Karlovy Vary .... takové byly z pozůstalosti renomovaného karlovarského fotografa Vladimíra Radechovského. Výstava bude slavnostně zahájena 4. října 2021 v 17:00 v atriu Krajské knihovny Karlovy Vary vzpomínkami manželky Jindřišky Radechovské a přednáškou Milana Augustina. Potrvá do 30. října 2021.

Významné archivní vyznamenání (nejen) pro Petra Hubku

Bayerischer Janus 2021V pátek 23. července 2021 předalo grémium Bavorského archivního sněmu prostřednictvím generální ředitelky bavorských státních archivů Margit Ksoll-Marcon nejvyšší bavorské archivní ocenění, plastiku Bavorského Januse (Bayerischer Janus) za rok 2021, bývalému řediteli Státního oblastního archivu v Plzni Petru Hubkovi jako hlavnímu garantovi mnohaleté česko-bavorské archivní spolupráce.

Zpráva o workshopu „Nové technologie v poznávání minulosti“

logo CÍL-ZIELVe dnech 16. a 17. června 2021 proběhl v areálu Rodinného pivovaru Chodovar závěrečný workshop „Nové technologie v poznávání minulosti“ k prezentaci výsledků česko-bavorského projektu „Moderní zpřístupnění historických pramenů“.

Mezinárodní den archivů 2021 ve Státním okresním archivu Sokolov

logo 9. 6. mezinárodní den archivůPři příležitosti Mezinárodního dne archivů Státní okresní archiv Sokolov se sídlem v Jindřichovicích pořádá Den zavřených dveří.

Třebaže Vám nemůžeme otevřít brány našeho archivu dokořán tak, jak bychom si přáli, nabízíme Vám alespoň náhled do zajímavostí našich archivních fondů formou virtuální prohlídky archivu.

Archiv jako klenotnice minulosti

Fotografie publikace Archiv jako klenotnice minulostiStátní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně vydal publikaci Archiv jako klenotnice minulosti – 25 let restaurování v horšovskotýnském archivu. Výročí zřízení konzervátorské a restaurátorské dílny poskytlo příležitost ohlédnout se za prací nejen dílny samé, ale i okresního archivu. Shromážděné údaje dokumentují příběh paměťové instituce a výběr představených archiválií dokládá rozmanitost uchovávaného archivního dědictví. Publikace čtenáře seznamuje se základními postupy restaurování a konzervování archiválií a četné fotografie představují konkrétní případy.

Syndikovat obsah