Západočeské archivy 2017

Obálka publikace Západočeské archivy 2017Státní oblastní archiv v Plzni vydal další ročník svého periodika Západočeské archivy 2017 [VIII].

Jeho obsah si můžete prohlédnout v menu Publikace.

 

 

 

Uzavření badatelny Plzeň 11. - 12. 10. 2017

Ve středu 11. a ve čtvrtek 12. října 2017 bude z provozních důvodů uzavřena badatelna Státního oblastního archivu v Plzni v Sedláčkově ulici.

Uzavření badatelny SOkA Sokolov ve středu 11. 10. 2017

Ve středu 11. 10. 2017 bude badatelna Státního okresního archivu Sokolov se sídlem v Jindřichovicích z provozních důvodů uzavřena.

Oznámení o uzavření badatelny SOkA Klatovy dne 11. 10. 2017

Ve středu 11. října 2017 bude badatelna SOkA Klatovy z provozních důvodů uzavřena pro veřejnost.

Uzavření badatelny v SOkA PJ se sídlem v Blovicích dne 11. 10. 2017

Ve středu dne 11. 10. 2017 bude z provozních důvodů uzavřena badatelna Státního okresního archivu Plzeň-jih se sídlem v Blovicích.

Veřejná zakázka - oprava podlahy v SOkA Cheb (do 5. 10. 2017)

Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Oprava podlahy v objektu SOkA Cheb“.

Uzavření badatelny SOkA Cheb

Ve středu 11. října 2017 bude z provozních důvodů uzavřena badatelna Státního okresního archivu v Chebu.

Veřejná zakázka - předprojektová příprava pro novou budovu Státního oblastního archivu v Plzni (do 4. 10. 2017)

Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby „Předprojektová příprava a ověření zda stavební záměr nové budovy Státního oblastního archivu v Plzni vyhovuje regulativům a územní studii pro dané území“.

Uzavření badatelny SOkA Rokycany

Ve středu 11. října 2017 bude z provozních důvodů uzavřena badatelna Státní ho okresního archivu v Rokycanech.
Syndikovat obsah