Provoz badatelen od 7. 7. 2021 (aktualizováno)

Počínaje 10. květnem 2021 se v dosavadních badatelských dnech a hodinách otevírá i badatelna v Jindřichovicích, takže budou otevřeny všechny badatelny.

Vzhledem k současnému stavu způsobenému pandemií koronaviru SARS-CoV-2 bude však provoz badatelen z protiepidemických a hygienických důvodů omezen následovně:

Výstava 25 let restaurování v archivu, Horšovský Týn

25 let konzervátorské dílnyStátní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně srdečně zve na výstavu 25 let restaurování v archivu, která se uskuteční ve dnech 14. – 30. září 2021 ve výstavním sále Městského kulturního zařízení Horšovský Týn. Otevřeno bude vždy v pondělí až pátek od 8 do 16 hodin.

Setkání konzervátorů a restaurátorů 14. září 2021 v Horšovském Týně

25 let konzervátorské dílnyStátní oblastní archiv v Plzni – Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně a Česká archivní společnost, z. s. pořádají u příležitosti 25 let činnosti konzervátorské a restaurátorské dílny v SOkA Domažlice ve společenském sálku Městského kulturního zařízení Horšovský Týn dne 14. září 2021 setkání konzervátorů a restaurátorů.
Program setkání je uveden v příloze.

Uzavření badatelny SOkA Rokycany v termínu 2. – 30. srpna 2021

Během měsíce srpna 2021 bude badatelna Státního okresního archivu v Rokycanech pro veřejnost uzavřena. Důvodem jsou stavební práce v centrální budově. Případné dotazy zodpovíme na e-mailu badatelna-ro@soaplzen.cz, telefon: 371 722 739. Děkujeme za pochopení.

Zpráva o workshopu „Nové technologie v poznávání minulosti“

logo CÍL-ZIELVe dnech 16. a 17. června 2021 proběhl v areálu Rodinného pivovaru Chodovar závěrečný workshop „Nové technologie v poznávání minulosti“ k prezentaci výsledků česko-bavorského projektu „Moderní zpřístupnění historických pramenů“.

Mezinárodní den archivů 2021 ve Státním okresním archivu Sokolov

logo 9. 6. mezinárodní den archivůPři příležitosti Mezinárodního dne archivů Státní okresní archiv Sokolov se sídlem v Jindřichovicích pořádá Den zavřených dveří.

Třebaže Vám nemůžeme otevřít brány našeho archivu dokořán tak, jak bychom si přáli, nabízíme Vám alespoň náhled do zajímavostí našich archivních fondů formou virtuální prohlídky archivu.

Zkrácení provozní doby badatelny Státního okresního archivu v Rokycanech v červenci 2021

Oznamujeme zájemcům o studium, že během července 2021 bude provozní doba badatelny zkrácena, a to od 8:00 do 16:00 hodin.

Archiv jako klenotnice minulosti

Fotografie publikace Archiv jako klenotnice minulostiStátní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně vydal publikaci Archiv jako klenotnice minulosti – 25 let restaurování v horšovskotýnském archivu. Výročí zřízení konzervátorské a restaurátorské dílny poskytlo příležitost ohlédnout se za prací nejen dílny samé, ale i okresního archivu. Shromážděné údaje dokumentují příběh paměťové instituce a výběr představených archiválií dokládá rozmanitost uchovávaného archivního dědictví. Publikace čtenáře seznamuje se základními postupy restaurování a konzervování archiválií a četné fotografie představují konkrétní případy.

Syndikovat obsah