Západočeské archivy 2016

Obálka publikace Západočeské archivy 2016Státní oblastní archiv v Plzni vydal další ročník svého periodika Západočeské archivy 2016 [VII].

Jeho obsah si můžete prohlédnout v menu Publikace.

 

 

 

Veřejná zakázka - předprojektová příprava pro novou budovu Státního oblastního archivu v Plzni (do 4. 10. 2017)

Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby „Předprojektová příprava a ověření zda stavební záměr nové budovy Státního oblastního archivu v Plzni vyhovuje regulativům a územní studii pro dané území“.

Uzavření badatelny SOkA Rokycany

Ve středu 11. října 2017 bude z provozních důvodů uzavřena badatelna Státní ho okresního archivu v Rokycanech.

Cyklus přednášek Za poznáním baroka

Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích spolu s Muzeem a galerií severního Plzeňska v Mariánské Týnici zve širokou veřejnost na podzimní cyklus přednášek Za poznáním baroka, které se budou konat v září a v říjnu 2017 v přednáškovém sále v SOkA Plzeň-sever.

Veřejná zakázka - projektová dokumentace, autorský dozor projektanta v objektu Klášter u Nepomuka (do 13. 9. 2017)

Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Úprava objektu A1, A2 v Klášteru u Nepomuka - projektová dokumentace pro provádění stavby, autorský dozor projektanta“.

Uzavření badatelny pracoviště Klášter dne 19. 9. 2017

Dne 19. 9. 2017 bude z provozních důvodů uzavřena badatelna pracoviště Klášter u Nepomuka. Děkujeme za pochopení.

Omezení provozu badatelny SOkA Sokolov

 Z důvodu dovolených bude provoz badatelny Státního okresního archivu Sokolov se sídlem v Jindřichovicích ve dnech 16. 8., 23. 8. a 30. 8. (středy) omezen na dobu 8:00 - 15:00 hodin. Děkujeme za pochopení.

Veřejná zakázka - odstranění vlhkosti v archivu Jindřichovice (do 10. 8. 2017)

Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Odstranění vlhkosti v objektu SOkA Sokolov se sídlem v Jindřichovicích“.

Vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada - právník (do 5. 9. 2017)

Ředitel Státního oblastního archivu v Plzni vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada - právník. Místem výkonu služby je Plzeň.

Syndikovat obsah