Celostátní archivní konference, Plzeň, 23. - 25. 4. 2019

Od 23. do 25. dubna 2019 se v Plzni uskutečnila 18. celostátní archivní konference.

Webové stránky konference:
konference.cesarch.cz
Fotogalerie:
Zonerama
Videozáznamy z hlavního sálu:
Úterý 23. 4. od 13:00 slavnostní zahájení
Úterý 23. 4. od 13:30 Koncepce českého archivnictví...

Západočeské archivy 2018

Obálka publikace Západočeské archivy 2018Státní oblastní archiv v Plzni vydal další ročník svého periodika Západočeské archivy 2018 [IX].

Jeho obsah si můžete prohlédnout v menu Publikace.

 

 

 

Výstava Jménem zákona! v Domažlicích (24. 5. - 20. 10. 2019)

Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně zve širokou veřejnost na výstavu Jménem zákona! Četnictvo na Domažlicku v letech 1850-1945, která se koná ve dnech 24. května až  20. října v prostorách Muzea Chodska - Chodského hradu na Chodském náměstí 96 v Domažlicích.

Otevřeno je denně v 9:00-12:00 a 13:00-17:00 hodin.

Den otevřených dveří v SOkA Domažlice 6. - 7. 6. 2019

logo 9. 6. mezinárodní den archivůStátní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně zve širokou veřejnost na Den otevřených dveří konaný ve dnech 6. - 7. června v budově archivu na Náměstí Republiky 10 v Horšovském Týně.

V rámci prohlídky archivu bude ke shlédnutí výstava Unikátní kronika světa a další cenné staré tisky. Exkurse pro veřenost v 9:00, 11:00, 13:00, 15:00 a 16:30 hodin.

Přednáškový cyklus Za poznáním baroka (29. 4. - 26. 6. 2019)

Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích zve širokou veřejnost na přednáškový cyklus Za poznáním baroka, který pořádá ve spolupráci s Muzeem a galerií severního Plzeňska v Mariánské Týnici.

Přednášky se konají v sále Státního okresního archivu Plzeň-sever se sídlem v Plasích, Stará cesta 558.

Uzavření badatelny SOkA Klatovy ve dnech 27. a 29. 5. 2019

V pondělí a ve středu dne 27. a 29. května 2019 bude z provozních důvodů pro veřejnost uzavřena badatelna SOkA Klatovy.

Workshop Mramorování papíru vodovými barvami na karagenu (13. - 15. 5. 2019)

Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně a Česká informační společnost, z. s. – pobočný spolek při Národním archivu si vás dovolují pozvat na workshop Mramorování papíru vodovými barvami na karagenu, který se koná ve dnech 13. – 15. května 2019 v konzervátorské a restaurátorské dílně Státního okresního archivu Domažlice se sídlem v Horšovském Týně, náměstí Republiky 10, Horšovský Týn.

Novoročenka

PF 2019

Veřejná zakázka - oprava střechy SOkA Rokycany (do 20. 6. 2018)

Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Oprava střechy objektu Jeřabinová č. p. 1043, Státního okresního archivu Rokycany“.

Syndikovat obsah