Západočeské archivy 2017

Obálka publikace Západočeské archivy 2017Státní oblastní archiv v Plzni vydal další ročník svého periodika Západočeské archivy 2017 [VIII].

Jeho obsah si můžete prohlédnout v menu Publikace.

 

 

 

Veřejná zakázka - knižní skener (do 13. 11. 2017)

Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Knižní skener“.

Nabídky lze podávat prostřednictvím Národního elektronického nástroje.

Vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada - archivář - SOA v Plzni, odbor archivnictví a spisové služby, Státní okresní archiv Cheb (do 16. 11. 2017)

Ředitel Státního oblastního archivu v Plzni vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada - archivář. Místem výkonu je Cheb.

Omezení otevření badatelny SOkA PJ se sídlem v Blovicích dne 15. 11. 2017

Ve středu dne 15. 11. 2017 bude badatelna Státního okresního archivu Plzeň-jih se sídlem v Blovicích z provozních důvodů otevřena pouze do 14.00 hod.

Veřejná zakázka - knižní skener (do 1. 11. 2017) - ZRUŠENO

Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Knižní skener“.

Nabídky lze podávat prostřednictvím Národního elektronického nástroje.

Veřejná zakázka - oprava podlahy v SOkA Cheb (do 5. 10. 2017)

Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Oprava podlahy v objektu SOkA Cheb“.

Veřejná zakázka - předprojektová příprava pro novou budovu Státního oblastního archivu v Plzni (do 4. 10. 2017)

Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby „Předprojektová příprava a ověření zda stavební záměr nové budovy Státního oblastního archivu v Plzni vyhovuje regulativům a územní studii pro dané území“.

Cyklus přednášek Za poznáním baroka

Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích spolu s Muzeem a galerií severního Plzeňska v Mariánské Týnici zve širokou veřejnost na podzimní cyklus přednášek Za poznáním baroka, které se budou konat v září a v říjnu 2017 v přednáškovém sále v SOkA Plzeň-sever.

Veřejná zakázka - projektová dokumentace, autorský dozor projektanta v objektu Klášter u Nepomuka (do 13. 9. 2017)

Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Úprava objektu A1, A2 v Klášteru u Nepomuka - projektová dokumentace pro provádění stavby, autorský dozor projektanta“.

Syndikovat obsah