Západočeské archivy 2016

Obálka publikace Západočeské archivy 2016Státní oblastní archiv v Plzni vydal další ročník svého periodika Západočeské archivy 2016 [VII].

Jeho obsah si můžete prohlédnout v menu Publikace.

 

 

 

Vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent/vrchní referent - archivář - SOA v Plzni, 3.oddělení (do 5. 9. 2017)

Ředitel Státního oblastního archivu v Plzni vyhlašuje výběrové řízení na služební místo referent/vrchní referent - archivář - Státní oblastní archiv v Plzni, 3. oddělení.

Uzavření archivního fondu Archiv města Chebu

Z důvodu rekonstrukce depozitáře bude od 3. července 2017 až do odvolání pro veřejnost nepřístupný archivní fond Archiv města Chebu.

Uzavření badatelny ve Státním okresním archivu Tachov

Státní okresní archiv Tachov oznamuje uzavření badatelny archivu v pondělí  3. 7. 2017 z provozních důvodů.

Veřejná zakázka - Výměna plynového kotle v archivu Blovice (do 12. 7. 2017) - ZRUŠENO

Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Výměna plynového kotle v objektu Státního okresního archivu Plzeň-jih“.

Uzavření badalny ve Státním okresním archivu Plzeň-jih se sídlem v Blovicích dne 3. 7. 2017.

Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích oznamuje uzavření badatelny archivu v pondělí  3. 7. 2017 z provozních důvodů.

Veřejná zakázka - odstranění vlhkosti v archivu Jindřichovice (do 11. 7. 2017) - ZRUŠENO

Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Odstranění vlhkosti v objektu SOkA Sokolov se sídlem v Jindřichovicích“.

Uzavření badatelny v SOkA Rokycany

Státní okresní archiv v Rokycanech oznamuje uzavření badatelny archivu ve dnech 17. - 31. července 2017 a 14. - 18. srpna 2017.

Mezinárodní den archivů 2017

logo 96. mezinárodní den archivů SOkA Domažlice - 9. 6. - zaniklé podniky Horšovského Týna. Představení techniky mramorování papíru.
SOkA Cheb - 15. 6. - Kongregace Milosrdných sester svatého Kříže v Chebu.
SOkA Plzeň-jih - 8. 6. - exkurze pro žáky a studenty ZŠ a Gymnázia v Blovicích.
SOkA Plzeň-sever - 9. 6. - komentované prohlídky archívu.
SOkA Sokolov - 8. 6. - komentované prohlídky archívu.
SOkA Tachov - 6. a 7. 6. - Velká válka a Tachovsko 1914-1918.

Syndikovat obsah