Žádanka o předložení archiválií a žádost o rezervaci místa v badatelně v SOkA Domažlice

(digitální kopie archiválií naleznete na www.portafontium.eu)

+
nejdříve za 10 dní
:
:
Požadovaný materiál:
(viz www.inventare.cz)
Po odeslání žádanky Vás bude kontaktovat obsluha badatelny k upřesnění termínu a archiválií požadovaných k předložení.