Prohlášení o přístupnosti

Státní oblastní archiv v Plzni se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb. ze dne 20. března 2019, o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky www.soaplzen.cz.

Stav souladu

Internetové stránky jsou v přiměřené míře v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.

Přístupnost obsahu

Na internetových stránkách jsou některé informace nabízeny i v podobě dokumentů ve formátu PDF, některé vzorové formuláře ke stažení jsou také ve formátu DOCX.

Kontaktní údaje a zpětná vazba

Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni
Sedláčkova 44
306 12  Plzeň

Kontaktní e-mail pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek: informatik@soaplzen.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost ohledně přístupnosti internetových stránek kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21  Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz