Západočeské archivy

Na této stránce zpřístupňujeme periodikum Západočeské archivy. Novější ročníky si můžete objednat v papírové podobě v SOkA Karlovy Vary. Starší publikace jsou volně ke stažení na konci stránky.


Obálka publikace Západočeské archivy 2023

Západočeské archivy 2023 [XIV]

Cena 150 Kč, publikaci si lze objednat u SOkA Karlovy Vary

Obsah:

Úvodem
Karel Řeháček
Personalia
Medaile Za zásluhy o české archivnictví Jiřině Vasiové
Radka Kinkorová
Medaile Za zásluhy o české archivnictví pro Vladimíra Vlasáka
Milada Čermáková
Projekty
Na cestě k digitální vlastivědě
Milan Augustin – Karel Halla
Z restaurátorských dílen
Setkání a výměna zkušeností restaurátorek z Horšovského Týna a Mnichova
Lucie Šimková
Výstavy
700. výročí zástavy Chebu a Chebska českému králi Janu Lucemburskému
Hana Knetlová
Návštěvou u kolegů
Není nás tolik, abychom si mohli dovolit se nadále míjet.
Brněnská pobočka České archivní společnosti v síti času
Radana Červená – Stanislav Bárta
Rozhovor
Nenechat se strašit a dělat svou práci rozumně a s láskou
Rozhovor s PhDr. Ing. Milanem Vojáčkem, Ph.D., ředitelem Národního archivu
Milan Augustin – Karel Halla
Články
Zaniklá sídla ve vsi Teleč na Karlovarsku
Jiří Úlovec
Müllerova apatyka na chebském náměstí. Příspěvek k dějinám jednoho domu
Hana Knetlová
Opatření proti nakažlivým nemocem v první polovině 19. století na příkladu města Horní Slavkov
Pavel Dohnal
Řídící učitel Jiří Plevka z Manětína a jeho pozůstalost
Martina Matušková
Praní prádla v Karlových Varech, důležitá oblast lázeňství
Antonín Mařík
Zkušební střelnice Škodových závodů v Bolevci
Ladislava Nohovcová
Urbanistický vývoj Týnského Předměstí za první republiky
Radka Kinkorová
Řidič, ten tvrdý chleba má – a zkušební komisař ještě tvrdší. Sonda do výcviku řidičů na Plzeňsku v letech 1932–1953
Miroslav Eisenhammer
Karlovarská lázeňská oblast (znovu) v roce jedna. První poválečná lázeňská sezóna na Karlovarsku (1945–1946)
Karel Řeháček
Řecké děti na Svaté Anně u Plané (květen 1949 – září 1950)
Markéta Novotná
Integrace obcí v okrese Karlovy Vary v 70. letech 20. století
Pavel Andrš
Karlovy Vary – Unhošť: evropská cyklistická rarita
Miroslav Oliverius
Státní oblastní archiv v Plzni v roce 2022
Statistika – Bibliografie – Přednášková činnost – Mezinárodní den archivů – Výstavy archiválií – Konference, semináře, odborná setkání – Publikace
Simona Pelcová – Martina Matušková

Obálka publikace Západočeské archivy 2022

Západočeské archivy 2022 [XIII]

Cena 150 Kč, publikaci si lze objednat u SOkA Karlovy Vary

Obsah:

Úvodem
Karel Řeháček
Výročí
25 let restaurátorské a konzervátorské dílny ve Státním okresním archivu Domažlice se sídlem v Horšovském Týně
Radka Kinkorová
Projekty
Další projekt dokončen: Moderní zpřístupnění historických pramenů
Milan Augustin
Výstavy
Karlovy Vary ... takové byly
Simona Pelcová
Z restaurátorských dílen
„Poklepal jsem tu mnoho kamení a velkou část i odvezl...“ Glosa ke 190. výročí úmrtí Johanna Wolfganga Goetha
Milan Augustin
Restaurování korespondence Johanna Wolfganga Goetha
Lucie Šimková
Návštěvou u kolegů
Světové muzeum archivních kartonů v Rajhradě
Ivo Durec
Rozhovor
Nebojme se ničeho, život je rock´n´roll!
Rozhovor s PhDr. Danielem Doležalem, Ph.D., ředitelem Odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra
Milan Augustin – Karel Halla
Genealogie
Nástin možností genetické genealogie pro rodopisce
Pavel Havlovič
Články
Dvě cesty císaře Josefa II. do Chebu
Hana Knetlová
Zámek v Obytcích v roce 1770
Jiří Úlovec
Vývoj domovního majetku Karlových Varů v letech 1788–1845
Antonín Mařík
Rodina Weinerova a proměny kožedělné výroby v Klatovech v 19. a 20. století
Lenka Špačková
Cihelny na Chebsku
Petr Beran
Výstavba a rekonstrukce okresních silnic na Kdyňsku v 1. polovině 20. století
Jana Hrušková
Omnipol a Škodovy závody
Ladislava Nohovcová
Bezpečnostní situace na Domažlicku v letech 1945–1947
Radka Kinkorová
Likvidace konfiskovaných peněžních ústavů a podniků na Plzeňsku a Karlovarsku po roce 1945
Karel Řeháček
Proměna Karlovarska v souvislosti s ukončením těžby podniku Jáchymovské doly
Pavel Andrš
Státní oblastní archiv v Plzni v roce 2021
Statistika – Bibliografie – Přednášková činnost – Mezinárodní den archivů – Výstavy archiválií – Konference, semináře, odborná setkání – Publikace
Simona Pelcová – Martina Matušková

Obálka publikace Západočeské archivy 2021

Západočeské archivy 2021 [XII]

Cena 150 Kč, publikaci si lze objednat u SOkA Karlovy Vary

Obsah:

Úvodem
Petr Hubka
Personalia
Petr Hubka obdržel prestižní ocenění Bavorský Janus 2021
Karel Řeháček – Milan Augustin
Z restaurátorských dílen
Polohopisný plán části Týnského předměstí v Domažlicích z roku 1882. Obecní pivovar a stavba nové varny
Radka Kinkorová
Křehká krása transparentních papírů
Lucie Šimková
Konec dobrý, všechno dobré? Důsledky blovické „potopně“ a jejich (zdárné) vyřešení
Karel Řeháček
Návštěvou u kolegů
Zámek Klášterec nad Ohří
Kristýna Sladomelová
Rozhovor
Být archivářem je svým způsobem životní postižení
Rozhovor s PhDr. Lenkou Matušíkovou, archivářkou Národního archivu Praha
Milan Augustin – Karel Halla
Články
Barokní kameníci ve službách Božích. Tvorba bratří Lauermannů v Čechách a jejich působení v premonstrátském klášteře Teplá
Hana Knetlová – Karel Halla
Dějiny Blovic v zápisech radního manuálu z let 1663–1721
Michal Rys
Vyobrazení Nahého Újezdce z let 1698–1701
Jiří Úlovec
Stavba budovy děkanství v Horním Slavkově v letech 1754–1756
Jakub Krček
Hudba a zpěv v děkanském chrámu sv. Maří Magdalény v Karlových Varech
Antonín Mařík
Vzestup a pád Letního divadla v Karlových Varech
Milan Augustin
Domažlice v houslovém klíči. Hudební kultura v chodské metropoli do počátku 20. století
Radka Kinkorová
Nejdecká nemocice a snahy o její vznik a zachování
Pavel Andrš
Boj o lázeňskou klientelu na Karlovarsku mezi válkami
Karel Řeháček
Export Škodových závodů do Íránu ve 30.–60. letech 20. století
Ivo Kadlec
Podpůrný spolek haléřový dělníků Škoda Plzeň
Ladislava Nohovcová
Státní oblastní archiv v Plzni v roce 2020
Statistika – Bibliografie – Přednášková činnost – Mezinárodní den archivů – Výstavy archiválií – Konference, semináře, odborná setkání – Publikace
Simona Pelcová – Martina Matušková

Obálka publikace Západočeské archivy 2020

Západočeské archivy 2020 [XI]

Cena 150 Kč, publikaci si lze objednat u SOkA Karlovy Vary

Obsah:

Úvodem
Petr Hubka
Personalia
Medaile Za zásluhy o české archivnictví
Martina Matušková
Projekty
10 let úspěšného webového portálu Porta fontium
Milan Augustin – Karel Halla
Z restaurátorských dílen
Příběh poškozené knihy
Jan Edl – Lucie Šimková
Návštěvou u kolegů
Státní zámek Kynžvart a jeho sbírky
Petra Jandlovská
Články
Jednota knížat a měst na ochranu zemského míru. „Chebský mír“ z roku 1412
Hana Knetlová
Zaniklé památky na rod Cílů ve Svojšicích
Jiří Úlovec
Stará vyobrazení Roupova do roku 1850
Jiří Úlovec
Rašeliniště Soos a jeho využití v lázeňské praxi Karlových Varů
Antonín Mařík
Z Tachova až do Paříže. Augustin Němejc a knížecí rod Windischgrätzů
Petr Kolář
Kožlanští emigranti v Chicagu v 1. polovině 20. století a jejich kontakty s rodištěm
Eva Němečková
Škodovka a dodávky pro cukrovary
Ladislava Nohovcová
Vnucené správy velkostatků po vzniku ČSR s ohledem na západní Čechy
Jaroslav Jirát
Město Rybáře v meziválečném období. Správa a hospodářství v režii sociální demokracie
Petr Cais
Hospodářský rozvoj karlovarské lázeňské oblasti mezi válkami
Karel Řeháček
Premier Cheb v letech 1920–1950
Lukáš Zezula
Asanace a stavební obnova Karlových Varů po 2. světové válce
Pavel Andrš
Státní oblastní archiv v Plzni v roce 2019
Statistika – Bibliografie – Přednášková činnost – Mezinárodní den archivů – Výstavy archiválií – Konference, semináře, odborná setkání – Publikace
Simona Pelcová – Martina Matušková

Obálka publikace Západočeské archivy 2019

Západočeské archivy 2019 [X]

Cena 150 Kč, publikaci si lze objednat u SOkA Karlovy Vary

Obsah:

Úvodem
Petr Hubka
Projekty
Workshop Archivní rešerše v 21. století
Jakub Krček
Z restaurátorských dílen
Restaurování velkoformátového lesního plánu
Radka Kinkorová – Lucie Šimková
Návštěvou u kolegů
Archiv DIAMO
Pavla Doležalová
Rozhovor
Většinu jsem se naučil v archivu
Rozhovor s doc. Dr. Ing. Michalem Ďurovičem, vedoucím Ústavu chemické technologie restaurování památek na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze
Milan Augustin
Články
Lesy města Domažlic
Radka Kinkorová
Pěší pluk č. 73 z Chebu
Michael Kummer
Lovecký zámeček Kladská a jeho majitelé Sigismund a Elfriede Schönburg-Waldenburg
Jana Lajtnerová
Po stopách Edvarda Beneše v jeho rodných Kožlanech
Zuzana Ferenčíková
První kinematografy v Karlových Varech a nejbližším okolí
Antonín Mařík
Italští uprchlíci v okrese Planá za 1. světové války
Markéta Novotná
Kapitálové a obchodní vztahy Škodových závodů s Francií v letech 1919–1938
Ladislava Nohovcová
Karlovarská lázeňská oblast v roce jedna. První československá lázeňská sezóna na Karlovarsku (1919–1920)
Karel Řeháček
Město Krásné Údolí v letech 1938–1945. Správa malého sudetského města v prostředí Třetí říše
Petr Cais
Němečtí antifašisté z Nejdecka
Pavel Andrš
Státní oblastní archiv v Plzni v roce 2018
Statistika – Bibliografie – Přednášková činnost – Mezinárodní den archivů – Výstavy archiválií – Konference, semináře, odborná setkání – Publikace
Simona Pelcová – Martina Matušková

Obálka publikace Západočeské archivy 2018

Západočeské archivy 2018 [IX]

Cena 150 Kč, publikaci si lze objednat u SOkA Karlovy Vary

Obsah:

Úvodem
Petr Hubka
Z restaurátorských dílen
Restaurování vzácného prvotisku Schedelovy kroniky
Radka Kinkorová – Jiřina Vasiová
Projekty
Porta fontium a nový projekt Moderní zpřístupnění historických pramenů
Milan Augustin – Karel Halla
Návštěvou u kolegů
Archiv Národního muzea 1846–2018
Klára Woitschová
Archiv Vratislavské univerzity
Karel Řeháček
Rozhovor
Směřování do oblasti historické bylo pro mě velké životní štěstí
Rozhovor s PhDr. Vladimírem Vlasákem, emeritním ředitelem Státního okresního archivu Sokolov se sídlem v Jindřichovicích
Milan Augustin
Články
Sochařské a malířské dílny v Chebu ve 2. polovině 15. století
Jakub Mírka
Album Marianum. Ztracená kniha chebské latinské družiny
Hana Knetlová
Šlechtictví rodiny Škodů v 19. a 20. století a proměny jeho vnímání ve čtyřech generacích rodu
Marie Mírková
Jménem zákona! Četnictvo na Domažlicku v letech 1850–1918
Radka Kinkorová
Společenstvo privilegovaného Blatenského dědičného vodního příkopu v Horní Blatné a Potůčkách 1873–1955
Petr Cais
Ozeleňovací a okrašlovací spolek Planá 1886–1939
Markéta Novotná
Počátky zdravotní záchranné služby města Karlovy Vary
Antonín Mařík
Výstavba a rekonstrukce okresních silnic na Domažlicku v 1. polovině 20. století
Jana Hrušková
Václav Čepelák a zajištění chebského archivu na jaře 1945
Karel Řeháček
Osidlování Nejdecka reemigranty po 2. světové válce
Pavel Andrš
Svatovojtěšské oslavy v Manětíně v roce 1947
Martina Matušková
Státní oblastní archiv v Plzni v roce 2017
Statistika – Bibliografie – Přednášková činnost – Mezinárodní den archivů – Výstavy archiválií – Konference, semináře, odborná setkání – Publikace
Simona Pelcová – Martina Matušková

Obálka publikace Západočeské archivy 2017

Západočeské archivy 2017 [VIII]

Cena 150 Kč, publikaci si lze objednat u SOkA Karlovy Vary

Obsah:

Úvodem
Petr Hubka
Z restaurátorských dílen
Biologická degradace materiálu – plísně
Vasiová Jiřina
Návštěvou u kolegů
Národní filmový archiv
Tomáš Lachman – Jan Trnka
Rozhovor
Veřejnost musí vědět, že archivy jsou důležité a mají co nabídnout
Rozhovor s doc. PhDr. Václavem Ledvinkou, CSc., emeritním ředitelem Archivu hlavního města Prahy
Milan Augustin – Petr Hubka
Články
Historie plaského pivovaru do zrušení propinačního práva roku 1869
Jakub Mírka
Holkovice. Vznik, vývoj, správa a zánik malého statku v jihozápadních Čechách
Hana Vanišová
Zásobování vodou a úsilí o zbudování nového vodovodu v Horní Blatné v letech 1900–1970
Petr Cais
Kremační hnutí v Karlových Varech. Od neúspěšných pokusů ke spalovacímu zařízení na katolickém hřbitově
Jana Kolouchová
Sociální bydlení po 1. světové válce na příkladu Karlových Varů
Antonín Mařík
Správní rada Škodových závodů v Plzni v letech 1919–1938
Ladislava Nohovcová
Schmiedlové a Goldegg-Lindenburgové na severním Plzeňsku a Klatovsku. Rodinné vztahy a správa majetku
Hana Vanišová
Vila Spatt v Konstantinových Lázních. Příspěvek k osudům majetku rakouských státních příslušníků v Československu po roce 1945
Karel Řeháček
Povodeň na řece Rolavě v červnu 1961
Pavel Andrš
Státní oblastní archiv v Plzni v roce 2016
Statistika – Bibliografie – Přednášková činnost – Mezinárodní den archivů – Výstavy archiválií – Konference, semináře, odborná setkání – Publikace
Simona Pelcová – Martina Matušková

Obálka publikace Západočeské archivy 2016

Západočeské archivy 2016 [VII]

Cena 150 Kč, publikaci si lze objednat u SOkA Karlovy Vary

Obsah:

Úvodem
Petr Hubka
Projekty
Porta fontium: rekapitulace a výhledy do dalších let
Karel Halla Milan Augustin
Krása knižních vazeb. Malé ohlédnutí za čtyřmi ročníky archivní knihvazačské soutěžní přehlídky
Vlastimil Kolda
Z restaurátorských dílen
Dvacet let restaurování archiválií v Horšovském Týně
Lucie Šimková
Konzervace typářů
Jana Řičicová
Návštěvou u kolegů
Ústav dějin a archiv Univerzity Karlovy
Petr Cajthaml Marek Ďurčanský
Rozhovor
Poklady máme nejen v archivech, ale i v těch našich hlavách!
Rozhovor s PhDr. Milanem Čoupkem, generálním konzulem České republiky v Mnichově
Milan Augustin – Karel Halla Petr Hubka
Články
Správa montánního lesního panství Jáchymov v letech 1546–1873
Jana Hlavová
Rod Steinbachů von Kranigstein v západních Čechách. Genealogické a majetkové souvislosti
Vladimír Červenka
Potravinářské cechy na Domažlicku
Kinkorová Radka
Ochranná známka karlovarských lázeňských výrobků
Antonín Mařík
Kremace v procesu sekularizace společnosti. Spor o chebské krematorium (1902–1929)
Jana Kolouchová
Oslavy 400letého výročí založení města Horní Blatná v roce 1932
Petr Cais
Nezaměstnanost na Nejdecku ve 30. letech 20. století
Pavel Andrš
Evakuace Škodových závodů v Plzni v roce 1938
Ladislava Nohovcová
Chodovia, družstvo umělecké výroby Domažlice
Miloslava Svobodová
Likvidace konfiskovaných pivovarů na Plzeňsku a Karlovarsku po roce 1945
Karel Řeháček
Státní oblastní archiv v Plzni v roce 2015
Statistika – Bibliografie – Přednášková činnost – Mezinárodní den archivů – Výstavy archiválií – Konference, semináře, odborná setkání – Publikace
Simona Pelcová – Martina Matušková – Milan Augustin

Obálka publikace Západočeské archivy 2014

Západočeské archivy 2015 [VI]

Cena 150 Kč, publikaci si lze objednat u SOkA Karlovy Vary

Obsah:

Úvodem
Petr Hubka
Projekty
Česko-bavorský archivní průvodce. A je to za námi!
Milan Augustin - Karel Halla
Osobnosti plzeňských vysokých škol
Karel Řeháček
Kulturní cesta fojtů
Jana Kolouchová
Z restaurátorských dílen
Mramorování vodovými barvami na karagenu
Jiřina Vasiová
Restaurování papírového svitku z kopule kapličky v Biskoupkách na Rokycansku
Iva Bauerová
Návštěvou u kolegů
Bavorský hlavní státní archiv Mnichov (oddělení V)
Sylvia Krauss - Ingrid Sauer
Rozhovor
Měl jsem štěstí, že jsem poznal práci archivářskou...
Rozhovor s Mgr. Petrem Hubkou, ředitelem Státního oblastního archivu v Plzni
Milan Augustin – Karel Halla
Články
Náboženské bratrstvo svatého Prokopa v Nezdicích (1756–1784)
Hana Vanišová
Odraz života na dvoře arcivévody Karla Štěpána v písemné pozůstalosti Natalie de Huyn
Jana Hlavová
Těšovický rodák a mecenáš Johann Wolf (1826–1904)
Karel Řeháček
Aféra Seletzky. Zbrojní zakázky Škodových závodů do Rumunska
Ladislava Nohovcová
Česká menšina na Nejdecku v meziválečném období
Pavel Andrš
Lokeťan Heinrich Zimmermann
Vladimír Vlasák
Svátek matek a Svátek žen v Karlových Varech v průběhu 20. století
Antonín Mařík
Standesamt. Stručný průvodce dějinami úřadu a jeho činností
Jan Edl
Německé střední školy v obvodu Úřadu vládního prezidenta Karlovy Vary 1938–1945
Miroslav Eisenhammer
Bruselský porcelánový design v produkci národního podniku Karlovarský porcelán
Marie Berkovcová
Bibliografie
Bibliografie archivářů Státního oblastního archivu v Plzni za rok 2014
Martina Matušková
Státní oblastní archiv v Plzni v roce 2014
Simona Pelcová – Milan Augustin

Obálka publikace Západočeské archivy 2014

Západočeské archivy 2014 [V]

Cena 150 Kč, publikaci si lze objednat u SOkA Karlovy Vary

Obsah:

Úvodem
Petr Hubka
 
Personalia
Medaile Za zásluhy o české archivnictví pro Ladislavu Nohovcovou
Miroslav Eisenhammer
Projekty
Porta fontium – společná internetová platforma úspěšně pokračuje
Karel Halla
Česko-bavorský archivní průvodce
Karel Halla
Z restaurátorských dílen
Konzervování a restaurování knihy – 2. část
Sbírka starých tisků Cheb – Pandectarum civilium 1541
Jiřina Vasiová
Návštěvou u kolegů
Archiv města Plzně včera a dnes
Jitka Janečková
Adam Skála, čtvrtý samostatný plzeňský městský archivář
Karel Řeháček
Rozhovor
Archiváři jsou strážci a tvůrci paměti
Rozhovor s PhDr. Marií Ryantovou, CSc., ředitelkou Ústavu archivnictví a pomocných věd historických na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Milan Augustin – Karel Halla
Články
Maltézští rytíři v jihozápadních Čechách: Komendy Měcholupy, Obytce, Dožice a specifika jejich obsazování, držby a správy
Vladimír Červenka
Ignác Eduard Zelinka (1774–1829) a jeho působení ve funkci nadlesního západočeských panství Františka Josefa hraběte z Vrtby
Jakub Mírka
Rukopisné modlitební knížky z pozůstalosti loketského archiváře Heinricha Zimmermanna
Vladimír Mach
Vandrovní knížky a jejich držitelé: Putování tovaryše Josefa Krátkého
Karel Waska
Cech kloubučníků v Domažlicích a příběh mistra Jana Srny
Radka Kinkorová
Hohenzollernská lesní správa v letech 1852–1916 na příkladu velkostatku Železná Ruda
Jana Hlavová
Výstavba okresní všeobecné jubilejní nemocnice Františka Josefa I. v Klatovech
Lenka Sýkorová
Fotografický archiv malíře Karla Špillara
Romana Voháňková
Životní křižovatka Antona Gnirse: K počátkům jeho odborné činnosti v Istrii
Milan Augustin
Zbrojní export Škodových závodů do Číny
Ladislava Nohovcová
Jazyková otázka v úředním styku německých obecních samospráv meziválečného Československa na příkladu města Horní Blatná
Petr Cais
Politická situace na Nejdecku ve 30. letech 20. století – souboj politických stran
Pavel Andrš
Poválečná likvidace říšskoněmeckých průmyslových podniků přemístěných na Karlovarsko v letech 1942–1945
Karel Řeháček
Loketský rodák a čestný občan Jaroslav Slípka (1926–2013)
Karel Řeháček
Bibliografie archivářů Státního oblastního archivu v Plzni za rok 2013
Martina Matušková
Státní oblastní archiv v Plzni v roce 2013
Simona Pelcová – Milan Augustin – Karel Rom

Obálka publikace Západočeské archivy 2013

Západočeské archivy 2013

Cena 150 Kč, publikaci si lze objednat u SOkA Karlovy Vary

Obsah:

Úvodem
Petr Hubka
Rekonstrukce budovy pracoviště Klášter u Nepomuka v letech 2011 a 2012
Jakub Mírka
Personalia
Čestná medaile pro PhDr. Věru Steinbachovou
Radka Kinkorová
Eva a Karel Waskovi, zasloužilí západočeští archiváři
Karel Řeháček
Projekty
Porta fontium – brána k pramenům se otevírá veřejnosti
Karel Halla – Milan Augustin
Česko-bavorský archivní průvodce
Karel Halla
Pozůstalost Antona Gnirse a Anny Gnirsové přístupná veřejnosti
Ingrid Sauer – Milan Augustin
Rozloučení s projektem Překračování hranic – nové cesty mezi zeměmi
Jana Kolouchová
Druhý díl ediční řady Bohemikální erbovníky a heraldické památníky
Marie Mírková
Z restaurátorských dílen
Konzervování a restaurování knih – 1. část
Jiřina Vasiová
Návštěvou u kolegů
Ústřední archiv akciové společnosti Plzeňský Prazdroj
Radoslava Šestáková
Rozhovor
Hlavně aby neklesali na mysli a neodcházeli do jiných oborů!
Rozhovor s PhDr. Jiřím Úlovcem, ředitelem Sekce archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra
Milan Augustin – Karel Halla
Články
Dva neznámé listy městům Cheb a Klatovy z počátku 14. století: Úvod k zlomku neznámého pražského formuláře
Michal Tejček
Salbuch panství Červené Poříčí a Roupov. Unikátní popis panství z roku 1760 od Jana Nepomuka Tadeáše Košína z Freidenfeldu
Jakub Mírka – Hana Vanišová
Osobní typáře Lažanských z Bukové a úřední typáře velkostatku Manětín a Rabštejn nad Střelou
Hana Vanišová
Rychtářský úřad v Krásném Údolí (1793–1850) jako příklad nižšího stupně komunální správy 1. poloviny 19. století : funkcionáři, činnost, kompetence
Petr Cais
Červené Dřevo – krátký život jedné osady
Lenka Sýkorová
K dějinám nejdecké česárny vlny do roku 1945
Pavel Andrš
Postavení městských úředníků na přelomu 19. a 20. století na příkladu Karlových Varů
Antonín Mařík
„Plzeňské pivo se prostě stalo razítkem naší republiky...“ : Měšťanský pivovar – Plzeňský Prazdroj 1842–2012
Anna Peřinová
Zřízení pomníku Antonína Příhody v Domažlicích
Tomáš Fencl
Likvidace průmyslových konfiskátů na Karlovarsku
Karel Řeháček
Církevní tajemníci
Miroslav Eisenhammer
Bibliografie archivářů Státního oblastního archivu v Plzni za rok 2012
Martina Matušková
Státní oblastní archiv v Plzni v roce 2012
Simona Pelcová – Milan Augustin – Karel Rom

 


Obálka publikace Západočeské archivy 2012

Západočeské archivy 2012

Cena 150 Kč, publikaci si lze objednat u SOkA Karlovy Vary

Obsah:

Úvodem
Petr Hubka
Projekty
Česko-bavorský archivní průvodce
Karel Halla
Překračování hranic – Nové cesty mezi zeměmi
Jana Kolouchová
Zprávy z cest
Třetí archivní knihvazačská soutěžní přehlídka
Jana Řičicová
Archivy zpřístupněné a otevřené? Současné trendy ve zpřístupňování archiválií (14. konference archivářů České republiky ve Františkových Lázních)
Hana Knetlová – Milan Augustin
Ochrana státní hranice 1948–1955
Jan Edl
Autorská práva a archivy v Německu
Hans Joachim Hecker
Archiv hlavního města Budapešti
Hana Hatová
Z restaurátorských dílen
Konzervování a restaurování pergamenových listin
Lucie Šimková – Jana Řičicová
Návštěvou u kolegů
Archiv Sokolovské uhelné, právního nástupce, a. s., Sokolov
Petr Beran
Rozhovor
Když to člověk dělá rád… Rozhovor s prof. PhDr. Marií Bláhovou, DrSc., vedoucí katedry pomocných věd historických a archivního studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
Milan Augustin
Články
Oděvní a textilní cechy v Domažlicích
Radka Kinkorová
Raně novověká šifrovaná korespondence ve fondech šlechtických rodinných archivů Státního oblastního archivu v Plzni
Jakub Mírka
Přeštická kniha zázraků
Michal Tejček
Vývoj sňatečnosti v obvodu fary Žinkovy v letech 1791–1850
Marie Jíchová
K počátkům knihoven v Karlových Varech
Antonín Mařík
Josef Blau, historik Šumavy
Lenka Sýkorová
Sociální dávky poskytované státem vojákům, jejich rodinám a pozůstalým za 1. světové války v předlitavské části habsburské monarchie
Petr Cais
Činnost Augusta Sedláčka a jeho manželky Terezy v rokycanském městském archivu
Petr Kolář
Vlastivědné deníky škol: Školní inspektor Jan Maloch a vlastivědná práce na Rakovnicku a Kralovicku ve 30. létech minulého století
Karel Rom
Expedice manželů Škulinových do Afriky
Ladislava Nohovcová
Velkostatkář Karel Škoda a první Československá republika
Marie Mírková
Konfiskace majetku Emila Škody po roce 1945
Karel Řeháček
Utajované dokumenty ve fondu ZKNV Plzeň
Miroslav Eisenhammer
Bibliografie archivářů Státního oblastního archivu v Plzni za rok 2011
Martina Matušková – Milan Augustin
Státní oblastní archiv v Plzni v roce 2011
Simona Pelcová, Milan Augustin, Karel Rom

Obálka publikace Západočeské archivy 2011

Západočeské archivy 2011

Rozebráno

Obsah:

Úvodem
Petr Hubka
Personalia
PhDr. Karel Waska šedesátiletý
Miroslav Eisenhammer
Projekty
Porta fontium – bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů
Karel Halla
Acta publica – digitalizace matrik v SOA Plzeň
Ludmila Novotná
Zprávy z cest
Bádání v Rakouském státním archivu ve Vídni
Marie Mírková
Archivy na internetu – zkušenosti, výzvy, vize
Karel Halla
Sudetoněmecký archiv v Mnichově
Ingrid Sauer
Konference k dějinám česko-bavorského pohraničí 1945–2008
Marie Schöntag
Přerovská konference Vyjděte ze školních světnic!
Karel Řeháček
Falza na českém uměleckém a starožitnickém trhu
Ludmila Novotná
Od Mondega k Douru: Univerzitní archiv v Coimbře a Oblastní archiv v Portu
Jan Vaňata
Exkurze
Konzervátorská a restaurátorská dílna SOkA Domažlice se sídlem v Horšovském Týně
Radka Kinkorová
Konzervátorská a restaurátorská dílna SOA v Plzni
Jana Kopečková
Výstavy a konference
Z archivních depozitářů tachovského archivu
Jan Edl
Prezentace horšovskotýnské konzervační dílny v Muzeu Chodska
Radka Kinkorová
Muzeum Středních Brd ve Strašicích
Vladimíra Týcová
Restaurování a výstava mapy velkostatku Žichovice
Jana Kopečková
Jičínsko na plánech z trauttmansdorffského archivu (1794–1840)
Jakub Mírka
Židé v Čechách
Jan Edl
Vzdělávací akce západočeských archivářů: Tradice a současnost
Miroslav Eisenhammer
Rokycany a oslavy 900 let od první písemné zprávy
Hana Hrachová
Návštěvou u kolegů
Podnikový archiv Škoda
Miroslav Eisenhammer, Ladislava Nohovcová
Rozhovor
Dr. Thomas Aigner, ředitel Diecézního archivu v St. Pöltenu a prezidentem Mezinárodního centra pro archivní výzkum ICARUS
Karel Halla, Milan Augustin
Články
K užívání počeštěných tvarů cizích pomístních a osobních jmen
Karel Waska
Luteránské soudnictví manželského práva v Jáchymově ve světle knihy rozsudků manželských kauz z let 1557–1616
Petr Cais
Kostelní kniha farnosti Lázně Kynžvart
Hana Knetlová
Rukopisné noviny a komunikační praxe Adama Matyáše z Trauttmansdorffu ve druhé polovině 17. století
Marie Mírková
Ludwig van Beethoven a Karlovy Vary: Za vším hledej ženu
Milan Augustin
Cesta hudebníků z Loketska do Ameriky v letech 1836 a 1837
Vladimír Vlasák
Domažlické městské brány a stavební regulace města v 19. století
Tomáš Fencl
Proměny Lázeňského orchestru v Karlových Varech do 1. světové války
Antonín Mařík
Stříbrská kronika Karla Ludwiga Watzky z let 1878–1883: Poslední střípek mozaiky?
Jan Edl, Markéta Novotná
Loketský most přes Ohři
Eva Vlasáková
Sklárna Johann Loetz vdova v Rejštejně: Příběh světového úspěchu i úpadku
Lenka Sýkorová
Jubilejní muzeum Františka Šafránka v Hedčanech
Zuzana Kliková
Vývoj školství v Heřmanově Huti
Zuzana Kliková
Soudní spory firmy Johann Lehrmann a synové se starostou obce Plesná v polovině 30. let 20. století
Jan Vaňata
Pomník Jindřicha Šimona Baara na Výhledech
Miloslava Svobodová
Západočeské řeznicko-uzenářské družstvo Plzeň
Michal Peleška
Osobní spisy a jejich archivní hodnota na příkladu Říšského poštovního ředitelství Karlovy Vary
Miroslav Eisenhammer
Jmenování Jana Masaryka čestným občanem města Jáchymova
Jarmila Valachová
Střípky z historie podniku Československé automobilové opravny Plzeň
Michael Pešťák
Likvidační střediska konfiskovaných majetkových podstat lidových peněžních ústavů na Karlovarsku a Plzeňsku
Karel Řeháček
Bibliografie archivářů Státního oblastního archivu v Plzni za rok 2010
Martina Matušková
Státní oblastní archiv v Plzni v roce 2010
Simona Pelcová, Milan Augustin, Karel Rom

Obálka publikace Západočeské archivy 2010

Západočeské archivy 2010

Rozebráno

Obsah:

Úvodem
Petr Hubka
Západočeské archivy v roce 2009
Personalia
Medaile za zásluhy o české archivnictví
Hana Hrachová
Ohlédnutí za archivní činností Ladislavy Váňové
Jakub Mírka
Projekty
Mezinárodní centrum pro archivní výzkum ICARUS a jeho projekt Monasterium
Milan Augustin
Dohoda o vzájemné spolupráci mezi SOA v Plzni a vybranými státními archivy Bavorska
Milan Augustin – Karel Halla
Zprávy z cest
Navázání prvních kontaktů s archivy v Bavorsku a Durynsku
Milan Augustin
58. durynský archivní den
Karel Halla
Šlechtic v Horním Slezsku v novověku (16.–19. stol.). Vztah regionu a center v osudech a kariérách místní či příchozí šlechty (mezinárodní vědecká konference)
Marie Marešová
Cheb 1459. Česko-německé setkání panovníků – dynastická politika, panovnická reprezentace a kulturní vazby (vědecká konference)
Hana Knetlová
Cesty do budoucnosti (zasedání nadace Německá kultura ve východní Evropě)
Milan Augustin
XIV. seminář restaurátorů a historiků
Jana Řičicová
Doškolovací kurz konzervování, restaurování a preventivní péče o archivní a knihovní fondy
Jiřina Vasiová
Národní archiv Torre do Tombo a Portugalská národní knihovna v Lisabonu
Jan Vaňata
Exkurze
Digitalizační pracoviště SOA v Plzni
Petr Mašek
Digitalizační pracoviště SOkA Cheb
Petr Matyáš
Rozhovor
Dr. Margit Ksoll-Marcon M.A., vedoucí Generálního ředitelství státních archivů Bavorska
Karel Halla, Milan Augustin
Materiály
Milavečské listiny v Archivu města Domažlice
Tomáš Fencl
Špitální jídelníček na rok 1619. Pohled do talíře obyvatel chebského špitálu křižovníků s červenou hvězdou
Hana Knetlová
Dvě nové listiny ve fondu Archiv města Horní Slavkov
Vladimír Vlasák
Protokoly volby obecního výboru ve vsi Kostelec v roce 1850
Zuzana Kliková – Karel Rom
Archivní fond Johann Lötz, vdova, sklárna Rejštejn
Lenka Sýkorová
Archiv obce Sulislav
Jan Edl
August Arthur Stöhr, starosta obce Holýšov v letech 1940–1945
Marie Schöntag
Stručný exkurz do osudů sudetských Němců v Chotěšově v letech 1945–1946
Ondřej Maglić
Kroniky města Nejdku a profesor Václav Nedbal, akademický malíř, kronikář a spisovník
Jarmila Valachová
Fond Městského národního výboru Rokycany
Hana Hrachová
Fotografie archivního fondu Městský národní výbor Hrádek
Markéta Švecová
Články
Chodský Újezd, Zadní Chodov a jejich první písemné zmínky
Markéta Novotná
Odeslaná korespondence města Jáchymova: sonda do písemných kontaktů krušnohorského horního města v polovině 16. století
Petr Cais
Zpívati budu Hospodinu, dokud živ budu
Radka Kinkorová
Počátky fondu Archiv města Domažlice
Tomáš Fencl
Herečka Bronislava Livia píše Prokopovi Lažanskému. Dopisy z let 1924–1925
Marie Marešová
Železobetonový most přes řeku Berounku v Liblíně
Karel Rom
Národohospodářský sbor západočeský v Plzni: neúspěšný pokus o úspěch meziválečného západočeského regionalismu
Karel Řeháček
Bedřich Klier, továrna na výšivky a záclony, Kraslice
Jan Vaňata
Kovohutě Rokycany
Marie Berkovcová
Bibliografie archivářů Státního oblastního archivu v Plzni za rok 2009
Do Ročenky přispěli
Tiráž

PřílohaVelikost
Západočeské archivy 2011 ve formátu pdf5.5 MB
Západočeské archivy 2010 ve formátu pdf7.29 MB