Průvodce pro badatele

Do archiválií lze nahlížet v místnosti k tomu určené – badatelně. Provoz badatelny a podmínky nahlížení jsou stanoveny badatelským řádem.

Každý badatel je povinen vyplnit badatelský list, v němž po předložení osobního dokladu (občanský průkaz, cestovní pas) uvádí základní data o své osobě. Poté se řídí pokyny pracovníka badatelny.

Pro badatele je výhodné, když se na téma studia informuje ještě před návštěvou badatelny (aplikace.mvcr.cz/archivni-fondy-cr, www.inventare.cz) a ověří si, zda se v archivu nacházejí vhodné fondy, popř. zda jsou tyto fondy přístupné. Vyhne se tak zbytečným časovým ztrátám způsobeným přípravou vhodných archiválií.

Informacím o možnosti získání genealogických údajů (pro vyhledávání předků, sestavování rodokmenů apod.) se věnuje stránka Pro genealogy.

Provoz badatelen

Konkrétní informace naleznete na příslušných stránkách centrály v Plzni, archivu Škoda Plzeň, pracoviště Klášter nebo Státních okresních archivů – zvolte okres v záhlaví webu nebo na této mapce:

SOkA Cheb SOkA Sokolov SOkA Karlovy Vary SOkA Tachov SOkA Plzeň-sever SOkA Rokycany SOA Plzeň SOkA Plzeň-jih SOkA Domažlice SOkA Klatovy