Západočeské archivy 2023

Obálka publikace Západočeské archivy 2023Státní oblastní archiv v Plzni vydal další ročník svého periodika Západočeské archivy 2023 [XIV].

Jeho obsah si můžete prohlédnout v menu Publikace.

 

 

 

Uzavření badatelny SOkA Klatovy ve středu 10. 7. 2024

 Ve středu 10. července 2024 bude badatelna SOkA Klatovy z technický důvodu uzavřena pro veřejnost.

Děkujeme za pochopení. 

Výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada – archivář, Státní okresní archiv Cheb (žádosti do 30. 8. 2024)

Ředitel Státního oblastního archivu v Plzni, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada – archivář ve Státním oblastním archivu v Plzni, Státní okresní archiv Cheb se služebním působištěm v Chebu.

Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oboru služby 27. Archivnictví a spisová služba.

Omezení provozu badatelny SOkA Sokolov během letních prázdnin

Badatelna SOkA Sokolov se sídlem v Jindřichovicích bude mít v červenci a srpnu provoz omezen do 15:00 hodin. Děkujeme za pochopení.

Nová akvizice

Státní oblastní archiv v Plzni převzal v těchto dnech písemnou pozůstalost spisovatele, divadelníka a bývalého ředitele Muzea J. V. Sládka ve Zbirohu pana Františka Frýdy (1914–1999). Dědici archiválie předali na základě darovací smlouvy a získalo je do své péče 1. oddělení, které se specializuje na shromažďování písemných pozůstalostí historicky zajímavých osobností západočeského regionu. Velmi si tohoto daru vážíme a rodině pana Frýdy děkujeme.

Uzavření badatelny SOkA Rokycany během letních prázdnin

Během letních prázdnin bude provoz badatelny Státního okresního archivu v Rokycanech omezen, a to do 15:00 hodin. Zcela uzavřena bude badatelna ve dnech 22. - 26. 7. 2024 a v pondělí 12. 8. 2024. Případné dotazy zašlete na e-mailovou adresu: badatelna-ro@soaplzen.cz.

Uzavření badatelny Plzeň (1. – 12. 7. a 5. – 16. 8. 2024)

V letních měsících bude badatelna v Plzni, Sedláčkova 44, uzavřena ve dnech 1. 7. 2024 (pondělí) – 12. 7. 2024 (pátek) a 5. 8. 2024 (pondělí) – 16. 8. 2024 (pátek).

Západočeské soudničky potřetí!

Obálka Kriminální případy a neštěstí na západě Čech 1918–1948Už potřetí míří mezi čtenáře vybrané trestní kauzy krajských soudů v Plzni, Klatovech a Chebu, o jejichž spisy pečuje Státní oblastní archiv v Plzni. Náš kolega Karel Řeháček tentokrát vybral více než pět desítek takových, které skončily nedobrovolnou smrtí. Právě vydanou publikaci Kriminální případy a neštěstí na západě Čech 1918–1948 tematicky rozčlenil na čtyři oddíly, Mamon, Zášť, Strach a Osud, do nichž zařadil jednotlivé případy.

Workshop Mramorování papíru... (16. – 18. 10. 2024)

ukázka techniky mramorování - náhledStátní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně pořádá ve dnech 16. – 18. října 2024 workshop Mramorování papíru vodovými barvami na gelascu. V archivech se často setkáváme s touto dnes pozapomenutou historickou technikou na pokryvech úředních knih, méně často se objevuje na ozdobných předsádkách.

70 let jednotného archivnictví

Letos, v jarním a podzimním termínu, si připomeneme hned tři důležitá „archivní“ výročí: 70 let od vydání vládního nařízení č. 29/1954 Sb., o archivnictví, 50 let od přijetí zákona č. 97/1974 Sb., o archivnictví, a 20 let existence zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Všechny zmíněné legislativní normy významně přispěly k vybudování aktuální české archivní sítě a k vytvoření fungujícího systému jednotného archivnictví. Československé, resp. české archivnictví se sice navenek i uvnitř neustále dynamicky vyvíjí, jeho základní kameny však zůstávají pevné, tak snad nám to vydrží i nadále!

Syndikovat obsah