Mezinárodní den archivů 2024

logo Mezinárodní den archivů

 

Státní oblastní archiv v Plzni Vás zve na akce pořádané u příležitosti Mezinárodního dne archivů:

Archiv Akce Termín
Horšovský Týn Dny otevřených dveří 6. – 7. 6. 2024
Cheb výstava Zločiny první republiky... 11. – 13. 6. 2024
Klatovy Den otevřených dveří 12. 6. 2024
Blovice Den otevřených dveří 10. 6. 2024
Plasy Den otevřených dveří 12. 6. 2024
Rokycany výstava Ta kniha patří mně! 13. – 30. 6. 2024
Jindřichovice Den otevřených dveří 13. 6. 2024
Tachov XVI. Den otevřených dveří 12. – 13. 6. 2024

 

Západočeské archivy 2023

Obálka publikace Západočeské archivy 2023Státní oblastní archiv v Plzni vydal další ročník svého periodika Západočeské archivy 2023 [XIV].

Jeho obsah si můžete prohlédnout v menu Publikace.

 

 

 

Nová akvizice

Státní oblastní archiv v Plzni převzal v těchto dnech písemnou pozůstalost spisovatele, divadelníka a bývalého ředitele Muzea J. V. Sládka ve Zbirohu pana Františka Frýdy (1914–1999). Dědici archiválie předali na základě darovací smlouvy a získalo je do své péče 1. oddělení, které se specializuje na shromažďování písemných pozůstalostí historicky zajímavých osobností západočeského regionu. Velmi si tohoto daru vážíme a rodině pana Frýdy děkujeme.

Uzavření badatelny SOkA Rokycany během letních prázdnin

Během letních prázdnin bude provoz badatelny Státního okresního archivu v Rokycanech omezen, a to do 15:00 hodin. Zcela uzavřena bude badatelna ve dnech 22. - 26. 7. 2024 a v pondělí 12. 8. 2024. Případné dotazy zašlete na e-mailovou adresu: badatelna-ro@soaplzen.cz.

Uzavření badatelny Plzeň (1. – 12. 7. a 5. – 16. 8. 2024)

V letních měsících bude badatelna v Plzni, Sedláčkova 44, uzavřena ve dnech 1. 7. 2024 (pondělí) – 12. 7. 2024 (pátek) a 5. 8. 2024 (pondělí) – 16. 8. 2024 (pátek).

Západočeské soudničky potřetí!

Obálka Kriminální případy a neštěstí na západě Čech 1918–1948Už potřetí míří mezi čtenáře vybrané trestní kauzy krajských soudů v Plzni, Klatovech a Chebu, o jejichž spisy pečuje Státní oblastní archiv v Plzni. Náš kolega Karel Řeháček tentokrát vybral více než pět desítek takových, které skončily nedobrovolnou smrtí. Právě vydanou publikaci Kriminální případy a neštěstí na západě Čech 1918–1948 tematicky rozčlenil na čtyři oddíly, Mamon, Zášť, Strach a Osud, do nichž zařadil jednotlivé případy.

Uzavření badatelny SOkA Klatovy ve středu dne 12. 6. 2024

Z důvodu konání programu v rámci Dne otevřených dveří bude badatelna SOkA Klatovy ve středu dne 12. června uzavřena.

Děkujeme za pochopení.

Přednáškový cyklus Za poznáním baroka v SOkA Plzeň-sever

Plakát přednáškový cyklus Za poznáním barokaStátní okresní archiv Plzeň-sever zve na přednáškový cyklus Za poznáním baroka. Přednášky se budou konat v sále Státního okresního archivu Plzeň-sever se sídlem v Plasích, Stará cesta 558.

Středa 29. května 2024 v 17.00 hod. ‒ Evropská kulturní krajina a cisterciácký genius loci. Příběh bez hranic (Dott. Jana Michalčáková, Ph.D. et Ph.D.)
Středa 12. června 2024 v 17.00 hod. – Zámecký park s theatronem ve Valči (Mgr. Jakub Chaloupka)
Středa 19. června 2024 v 17.00 hod. – Výstavba a stavební proměny cisterciáckých klášterů ve vztahu k okolní krajině (se zaměřením na klášter v Plasích) (Ing. arch. Zdeněk Chudárek)
Středa 26. června 2024 v 17.00 hod. – Baroko v zahradním umění III. (Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D.)

XVI. Den otevřených dveří ve Státním okresním archivu Tachov (12. – 13. 6. 2024)

logo Mezinárodní den archivůU příležitosti Mezinárodního dne archivů vyhlášeného Mezinárodní archivní radou a zaštítěného Českou archivní společností pořádá Státní okresní archiv Tachov (Plánská 2037) ve dnech 12. a 13. června 2024 Den otevřených dveří. V letošním roce na téma „70/50/30 Je k čemu se vracet aneb historie a zajímavosti tachovského okresního archivu“.

Výstava Ta kniha patří mně! ve Státním okresním archivu Rokycany (13. – 30. 6. 2024)

logo Mezinárodní den archivůU příležitosti Mezinárodního dne archivů bude ve Státním okresním archivu v Rokycanech ve čtvrtek 13. června v 16:00 hodin zahájena výstava „Ta kniha patří mně!“ aneb Procházka světem exlibris. Vernisáž výstavy doplní svojí přednáškou dlouholetý sběratel a člen Spolku sběratelů a přátel exlibris Ing. Jan Langhammer, CSc.

Výstava potrvá do 30. 6. 2024 · po, st 8–17 hod. · út, čt 8–15 hod.

Den otevřených dveří ve Státním okresním archivu Sokolov se sídlem v Jindřichovicích (13. 6. 2024)

logo Mezinárodní den archivůStátní okresní archiv Sokolov se sídlem v Jindřichovicích srdečně zve na Den otevřených dveří pořádaný při příležitosti Mezinárodního dne archivů ve čtvrtek 13. června 2024.
Komentované prohlídky archivu se budou zahajovat v časech 10:00, 14:00 a 16:00 hod.
Do zámeckého parku přístup po celý den.

Chebský archiv se otevře veřejnosti a představí zločiny první republiky z kronik četnictva na Chebsku (11. – 13. 6. 2024)

logo Mezinárodní den archivůStátní okresní archiv Cheb pořádá ve dnech 11. – 13. června 2024 od 10:00 do 17:00 hod. v hlavní budově na Františkánském náměstí č. 14 výstavu v rámci Mezinárodního dne archivů nazvanou „Zločiny první republiky. Kriminální případy z kronik četnictva na Chebsku“.

Workshop Mramorování papíru... (16. – 18. 10. 2024)

ukázka techniky mramorování - náhledStátní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně pořádá ve dnech 16. – 18. října 2024 workshop Mramorování papíru vodovými barvami na gelascu. V archivech se často setkáváme s touto dnes pozapomenutou historickou technikou na pokryvech úředních knih, méně často se objevuje na ozdobných předsádkách.

70 let jednotného archivnictví

Letos, v jarním a podzimním termínu, si připomeneme hned tři důležitá „archivní“ výročí: 70 let od vydání vládního nařízení č. 29/1954 Sb., o archivnictví, 50 let od přijetí zákona č. 97/1974 Sb., o archivnictví, a 20 let existence zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Všechny zmíněné legislativní normy významně přispěly k vybudování aktuální české archivní sítě a k vytvoření fungujícího systému jednotného archivnictví. Československé, resp. české archivnictví se sice navenek i uvnitř neustále dynamicky vyvíjí, jeho základní kameny však zůstávají pevné, tak snad nám to vydrží i nadále!

Poděkování

Státní oblastní archiv v Plzni převzal v těchto dnech další část písemné pozůstalosti emeritního ředitele archivu PhDr. Vladimíra Bystrického, CSc. (1934-2021). Dědici archiválie předali na základě darovací smlouvy a získalo je do své péče 1. oddělení, které se specializuje na shromažďování písemných pozůstalostí historicky zajímavých osobností západočeského regionu. Velmi si tohoto daru vážíme a rodině PhDr. Bystrického děkujeme.

Syndikovat obsah