Žádanka o předložení archiválií a žádost o rezervaci místa v badatelně SOkA Plzeň-sever

(digitální kopie archiválií naleznete na www.portafontium.eu)

+
:
:
Požadovaný materiál:
(viz www.inventare.cz)
Po odeslání žádanky Vás bude kontaktovat obsluha badatelny k upřesnění termínu a archiválií požadovaných k předložení.