Fondy

Ve Státním okresním archivu Karlovy Vary jsou uloženy především:

 

 • fondy politické správy, zejména okresní politické správy po roce 1850 (okresní úřady Karlovy Vary, Bochov, Jáchymov, Nejdek, Teplá, Žlutice, okresní správní komise, okresní zastupitelstva apod.)
 • fondy finanční správy, zejména okresní finanční správy po roce 1850 (např. finanční, berní a celní úřady)
 • fondy samosprávy obecní (archivy měst, zejména AM Abertamy, Bečov nad Teplou, Bochov, Boží Dar, Doupov, Horní Blatná, Chyše, Jáchymov, Karlovy Vary, Nejdek, Ostrov, Teplá, Toužim, Žlutice, a archivy obcí) a zájmové (kupř. cechy, zejm. cech mlynářů Teplá, pekařů, bílých pekařů a mlynářů Horní Blatná, ševcovský Bečov nad Teplou, tkalců Karlovy Vary, truhlářů a tesařů Horní Blatná, zámečníků, hodinářů a puškařů Jáchymov, pekařů, bílých pekařů, perníkářů a mlynářů Žlutice, živnostenská společenstva, např. Společenstvo různých řemesel Bochov, stavovské organizace)
 • fondy národních výborů (ONV Jáchymov, Karlovy Vary, Nejdek, Teplá, Toužim a Žlutice, MěNV Jáchymov, Karlovy Vary, Nejdek, Ostrov, Teplá, Toužim a Žlutice a místní národní výbory) a jejich zařízení (např. okresní komise lidové kontroly, výbory lidové kontroly, Okresní zemědělská správa, hasičské záchranné sbory, provozovny národních výborů)
 • fondy justiční správy (okresní soudy Bečov nad Teplou, Bochov, Doupov, Horní Blatná, Jáchymov, Karlovy Vary, Nejdek, Teplá, Toužim a Žlutice, úřední soudy, okresní prokuratury, veřejní a soukromí notáři apod.)
 • fondy škol a školské správy (nejrůznější druhy škol, okresní, újezdní a místní školní rady, SRPŠ)
 • fondy peněžních ústavů (např. kampeličky, záložny, spořitelny)
 • fondy zdravotních zařízení (nemocnice, dětské domovy, výchovné ústavy atp.)
 • fondy politických a odborových organizací – politické strany, zejm. KSČ (OV Karlovy Vary, OV Toužim, MV Karlovy Vary), ROH, okresní a místní výbory NF, zejm. OV NF Karlovy Vary, dále např. Okresní odborová rada Karlovy Vary, SSM–OV Karlovy Vary aj.
 • fondy družstevních organizací (např. JZD)
 • fondy dalších organizací a spolků (Sokol, dělnické tělovýchovné jednoty, Český svaz tělesné výchovy, sbory dobrovolných hasičů, nejrůznější spolky kulturní, zájmové, vojenské, učitelské, studentské, náboženské, umělecké, vzdělávací, sociální, spořitelní apod., společenské organizace po r. 1948 atp., např. ČSTV – OV Karlovy Vary, Československý červený kříž – OV Karlovy Vary, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Karlovy Vary, Svaz československo-sovětského přátelství OV Karlovy Vary, Ostrostřelci Jáchymov, Mužský pěvecký spolek Bečov nad Teplou, Katolický spolek tovaryšů Karlovy Vary-Rybáře, Okrašlovací spolek Chyše, Svaz osvobozených politických vězňů – místní odbočka Teplá, Okresní myslivecké sdružení Karlovy Vary)
 • fondy kulturních a vědeckých zařízení (např. knihovny, galerie, divadla, kina, domy dětí a mládeže)
 • fondy církevních institucí (především fary, děkanství, vikariátní úřady)
 • osobní a rodinné fondy, např. Karell Viktor, Kühnl Josef, Leinbachová Anna, Ludwig Karl, Mannl Rudolf, Rodinný archiv Labitzských, Stránský Rudolf, Zeischka Alfred, Jáchymovský Vladislav ad.

Kompletní databáze fondů archivu je vedena v celostátní databázi PEvA. Odkazem lze v samostatném okně zobrazit databázi fondů SOkA Karlovy Vary.