Volná místa

Výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada – archivář, Státní okresní archiv Cheb (žádosti do 30. 8. 2024)

Ředitel Státního oblastního archivu v Plzni, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada – archivář ve Státním oblastním archivu v Plzni, Státní okresní archiv Cheb se služebním působištěm v Chebu.

Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oboru služby 27. Archivnictví a spisová služba.

Syndikovat obsah