Václav Payer (1488‒1537), lékař

Václav Payer (1488‒1537), lékařPrvní jménem známým karlovarským lázeňským lékařem byl Václav Payer.

S Karlovými Vary je spojeno množství výborných lázeňských lékařů, z nichž četní se proslavili i za hranicemi. Jejich řadu zahajuje v 16. století Václav Payer, zvaný též Bayer nebo Beyer. Narodil se snad roku 1488 a za jeho rodiště lze považovat Loket, neboť používal přízvisko „de Cubito“, tedy „z Lokte“. Medicínu vystudoval v Lipsku, studia však dokončil v Itálii, protože italské univerzity měly výbornou úroveň. Studium zakončil doktorátem v Bologni roku 1519. V Itálii poznal také řadu lázní. Po návratu se stal městským lékařem v Lokti a současně rodinným lékařem Šliků. Jako loketský lékař se seznámil též s karlovarskými lázněmi, o nichž vydal roku 1522 svůj známý spisek.

Šlikové si jeho služeb velmi cenili, což dokázali tím, že na jeho paměť dali vyrazit dvě medaile. Na averzu (přední straně) obou je jeho portrét, na reverzu jedné z nich je muž na vzpínajícím se koni, rok 1526 a opis „IAM PORTVM INVENI, SPES ET FORTVNA VALETE“ – česky „Již jsem nalezl přístav, sbohem naděje a osude“. Na rubu druhé medaile je muž na marách a nápis „CVM PARITER OMNIBVS MORIENDVM NON TARDE SED CLARE MORI OPTANDVM EST“, tj. „Protože všichni jsou si ve smrti rovni, je žádoucí zemřít nikoli pozdě, nýbrž slavně“. Zranění tedy bylo vážné a očekávala se jeho smrt, a proto byly vydány obě medaile. Jenomže se nám dochovaly spisy, které napsal v pozdějších letech. Také jeho pozůstalost se projednala až v roce 1537. To znamená, že Payer pád s koně přežil a zemřel teprve v roce 1537. Poslední léta svého života prožil v Lipsku jako profesor na tamní univerzitě.

V době, kdy se staral o Šliky, Payer často zajížděl do Jáchymova. Nepečoval však pouze o zdraví Šliků, ale také se zajímal o tamní horníky. Tito trpěli dosud neznámou plicní chorobou, kterou Payer popsal, čímž se stal průkopníkem pracovního lékařství. Spisek o této nemoci nenapsal řečí vzdělanců, totiž latinsky, nýbrž v němčině, aby byl srozumitelný všem. To zdůraznil v mottu k této knize: „Větší cenu pro mne má prospěšnost pro chudé než nepříznivý posudek mnohých“. Kolik spisů celkem Payer napsal, nevíme. Znám je ještě spisek o tzv. anglickém potu, možná, že další spisy ještě čekají na své objevení.

Payer se stal natolik slavným, že se dostal i do karlovarských pověstí. Podle nich to byl právě loketský lékař Václav Bayer, který upozornil Karla IV. na karlovarské prameny. Toto téma pak humorným způsobem zpracoval spisovatel Zdeněk Šmíd ve své knížce karlovarských pověstí. Skutečný Václav Payer ovšem žil až o dvě staletí později.

Antonín Mařík, Státní okresní archiv Karlovy Vary

Seznam literatury:

Doktor Václav Payer z Lokte. Pojednání o Karlových Varech. Z latiny přeložil Bohumil Ryba. Praha, 1984.

HANYKOVÁ Eva, Karlovarští lázeňští lékaři. Karlovy Vary, 2011, s. 12–13.

BURACHOVIČ, Lexikon osobností Karlovarska. Karlovy Vary, 2009, s. 79–83.

NEJDL, Karel. Václav Payer, první karlovarský lékař. Karlovarský lázeňský časopis, 1956, č. 8, s. 7.

TOMÁŠEK, Mirko. Počátky karlovarské léčby. Dr. Payer. Lázeňský časopis 1967, č. 4, s. 8–10.

SAJNER, Josef. Rady doktora Payera lázeňským pacientům. Lázeňský časopis 1981, č. 3, nestránkováno.

ŠOLC, Karlovarská lázeňská léčba, její vývoj a logika. Sokolov, 2011, s. 28–32

PřílohaVelikost
Medaile Václava Payera z roku 1526 po jeho pádu s koně1 MB