Návštěvní kniha Škodových závodů z let 1919–1938

Návštěvní kniha Škodových závodů z let 1919–1938Návštěvní kniha obsahuje bohatě ilustrované záznamy o významných návštěvách v plzeňských Škodových závodech v meziválečném období.

K zaznamenání významných návštěv byla zavedena ve Škodových závodech v Plzni honosná kniha, zhotovená zřejmě již v období před rokem 1918, ale svému účelu začala sloužit až v roce 1919. Poslední návštěva se do ní podepsala 16. června 1938. Návštěvní kniha má rozměry 45 x 34 x 7 cm. Vazba z hnědé kůže je zdobena secesními kovanými aplikacemi, které představují kovové nárožnice s florálním ornamentem a barevnými sklem a dva horizontální kovové pruhy s kovovými aplikacemi květů s vsazeným barevným sklem. V levé části desky je přetíná svislý kovový pruh, na němž v horní části v secesním rámci byla původně písmena SW v kruhu (SKODAWERKE). Po roce 1927 byla nahrazena ochrannou známkou ŠKODA – okřídleným šípem v kruhu.

Kniha má záznamy na 165 stranách. První se týká návštěvy prezidenta T. G. Masaryka dne 17. května 1919. Podle připojených podpisů můžeme určit jeho doprovod (starosta Matouš Mandl, poslanec Luděk Pik) i zástupce vedení Škodových závodů (předseda správní rady Josef Šimonek, generální ředitel František Hanuš, ředitel plzeňského závodu Josef Havránek).

Každý zápis v knize doprovází kresba. V prvních letech není její autor znám. Patrně se jednalo o pracovníka podnikového oddělení propagace. Kresby jsou barevné a obsahují symboly státu nebo města, ze kterého návštěva do Plzně zavítala. Ve 20. letech je datum návštěvy zakomponováno do drobnější kresby se státními symboly a květinami, v menší míře se vyskytuje figurální téma nebo zobrazení výrobků (letadlo, dělo). V roce 1930 je patrná změna malíře. Tehdy se autorem kreseb stal akademický malíř František Václav Eisenreich (1892–1969). Jeho kresby jsou rozměrnější a zaplňují horní třetinu stránky, někdy i více. Objevují se motivy Hradčan, sochy Svobody, holandský přístav, Eiffelova věž, chemická laboratoř i prostředí slévárny. Spolupráce s malířem Eisenreichem skončila po čtyřech letech. Jeho nástupcem se na krátkou dobu několika měsíců stal malíř Josef Hodek (1888–1973), který pokračoval ve stylu kreseb svého předchůdce. Ještě v roce 1934 dochází však k nové změně autora kreseb, které jsou provedeny moderním stylem, ale nejsou signovány. Autorem by mohl být malíř Jaroslav Šafařík (Šafara, 1888–1947). Některé obrazy z let 1937–1938 jsou nepochybně jeho dílem.

V meziválečném období byly Škodovy závody jedním z největších strojírenských koncernů Evropy, s mimořádným vlivem v hospodářském a politickém životě nejen v Československu, ale i v zahraničí. Právě kniha návštěv podává obraz o skladbě zákazníků, kteří přicházeli do plzeňského podniku. Škodovka se svým rozsáhlým zbrojním programem vyzbrojovala země Malé dohody. Časté návštěvy premiérů, ministrů, vyslanců a vysokých důstojníků z Rumunska a Jugoslávie jsou toho jasným důkazem. Mezi významné návštěvníky patřil srbský král Alexandr, egyptský král Fuad, rumunský princ Carol, princ bulharský Cyril, princ holandský Hendrik, ale také starosta Chicaga Antonín Čermák. Nechybí ani obchodní návštěvy z Číny a Íránu, diplomaté, vysocí důstojníci a obchodníci z Francie, včetně majoritního akcionáře Škodových závodů E. Schneidera. Vyslanci, ministři, obchodní mise a představitelé armády ze zahraničí a Československa, ti všichni zanechali v návštěvní knize Škodovky své podpisy.

Ladislava Nohovcová, Státní oblastní archiv v Plzni, 3. oddělení

Prameny:

SOA v Plzni, Škodovy závody, akciová společnost Plzeň – závod Plzeň, návštěvní kniha 1919–1938.

PřílohaVelikost
desky návštěvní knihy580.85 KB
prezident T. G. Masaryk 17. 5. 1919422.58 KB
egyptský král 29. 6. 1929303.56 KB
rumunský ministr financí a vyslanec 28. 8. 1930386.38 KB
francouzský ministr obchodu 8. 10. 1930453.07 KB
účastníci mezinárodního kongresu chemického průmyslu 30. 9. 1932600.47 KB
František Křižík a účastníci sjezdu Elektrotechnického svazu československého673.53 KB
íránský velvyslanec 31. 1. 1938343.91 KB