Historie archivu

Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích vznikl v roce 1954 jako archiv okresu Plasy. Vzhledem k tomu, že nenavazoval na žádný městský archiv, neboť Plasy nebyly do té doby městem či městečkem, bylo nutné vybudovat zcela nové odborné zařízení. Od samého počátku užíval místnosti v budově konventu bývalého cisterciáckého kláštera, kde také sídlily okresní instituce a Krajský archiv Plzeňského kraje. Počáteční činnost jednoho zaměstnance se zaměřila hlavně na soustřeďování písemností obcí plaského okresu.

Při správní reorganizaci v roce 1960 se plaský archiv stal se dvěma zaměstnanci odborným zařízením ONV Plzeň-sever a musel tak převzít archiválie z bývalých okresních archivů Stod, Stříbro, Toužim, Podbořany a z městského archivu v Plzni, který do té doby fungoval také jako okresní pro okres Plzeň. Nedostatečné, neosvětlené a nevytápěné prostory s nevyhovujícím mikroklimatem pro uložení archiválií značně omezovaly rozvoj této instituce. Již koncem sedmdesátých let, kdy měl tři zaměstnance, byl množstvím uložených archiválií (700 bm), celkovým vybavením a pracovními podmínkami pokládán za nejhorší v České republice.

Situace se změnila až v devadesátých letech, kdy po vzoru jiných okresů také Okresní úřad Plzeň-sever rozhodl o výstavbě nové účelové budovy v Plasích. Uskutečnění tohoto záměru probíhalo v letech 1997–1999. Po téměř půl století existence strávené v historické budově někdejšího cisterciáckého konventu se dostalo plaskému archivu nových prostor odpovídajících nejmodernějším požadavkům. Nový objekt Státního okresního archivu Plzeň-sever již přes 20 let poskytuje nejen bezpečné a kvalitní uložení archiválií a péči o ně, zajišťuje také archivářům nesrovnatelně lepší pracovní podmínky a kvalitnější a širší služby veřejnosti, což se projevuje ve zvýšeném počtu badatelů a návštěvníků. Od roku 2002 je Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích vnitřní organizační jednotkou Státního oblastního archivu v Plzni a v budově má uloženo přes 2200 bm archiválií.