Nové osobní fondy ve Státním oblastním archivu v Plzni

Státní oblastní archiv v Plzni převzal počátkem roku 2022 písemnou pozůstalost emeritního ředitele archivu PhDr. Vladimíra Bystrického, CSc. (1934-2021) a spisovatele, literárního vědce a vysokoškolského pedagoga Doc. PhDr. Bohumila Jiráska, CSc. (1931-2021). Dědici archiválie předali na základě darovacích smluv a získalo je do své péče 1. oddělení, které se specializuje na shromažďování písemných pozůstalostí historicky zajímavých osobností západočeského regionu. Velmi si tohoto daru vážíme a děkujeme oběma rodinám.