Protiprávní jednání ve služebním úřadu

Ředitel Státního oblastního archivu v Plzni pověřil s účinností od 5. 1. 2018 výkonem funkce prošetřovateky paní JUDr. Ivanu Houškovou. Podle § 2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády 145/2015 Sb., je prošetřovatel státní zaměstnanec, který přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu.

Prošetřovatelka je současně příslušnou osobou (tedy osobou odpovědnou za přijímání oznámení a nakládání s nimi) podle čl. 8 a násl. směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Schránka pro příjem oznámení v listinné podobě je umístěna v hlavním vchodu před vrátnicí, v objektu Státního oblastního archivu v Plzni, Sedláčkova 44, Plzeň.

Pro elektronická oznámení je zřízena e-mailová adresa: prosetrovatel@soaplzen.cz

PřílohaVelikost
Interní protikorupční program SOA v Plzni 2021207.83 KB