Publikace Oprátky spravedlnosti, nebo pomsty?

obálka publikace Oprátky spravedlnosti, nebo pomsty?Ve čtvrtek 30. června 2022 se v hale Českého rozhlasu Plzeň uskutečnil křest publikace Karla Nováka Oprátky spravedlnosti, nebo pomsty? Hrdelní ortely mimořádných lidových soudů v Plzni a Klatovech v letech 1945–1947. Publikace vychází z primárního výzkumu archiválií uložených ve Státním oblastním archivu v Plzni. Její autor ji pod vedením Karla Řeháčka již dříve obhájil na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni jako diplomovou a následně i jako rigorózní práci a nakonec se publikace i díky četným sponzorům (mj. Plzeňskému kraji, městům Klatovy, Rokycany, Plzeň a jejím městským obvodům) dočkala vydání v nakladatelství Epocha. Práce přispěje k zevrubnějšímu poznání poválečných retribučních procesů na západě Čech a k vyrovnávání se s tímto nelehkým obdobím. Gratulujeme!

křest publikace Oprátky spravedlnosti, nebo pomsty? v hale Českého rozhlasu Plzeň
Křest publikace Karla Nováka (autor vpravo ve světlém obleku)