Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu - stavební dozor Klášter u Nepomuka (do 21.6.2010)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Příprava, administrace a realizace zadávacího řízení a zajištění stavebního a technického dozoru stavby včetně koordinátora bezpečnosti práce na stavební práce rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2 objektu Klášter u Nepomuka“.

PřílohaVelikost
Výzva k podání nabídky stavební dozor V_02.pdf73.95 KB