Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku - rekonstrukce Rokycany

Na základě provedeného vyhodnocení došlých nabídek a doporučení výběrové komise na veřejnou zakázku Rekonstrukce kotelny a částečná výměna rozvodů plynu, vody a kanalizace v objektu Státního okresního archivu Rokycany“ byla jako vítězná vybrána nabídka dodavatele WINTH 3000 s.r.o., A. Uxy 993, 337 01 Rokycany.