Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku - EZS a EPS Sokolov

Na základě provedeného vyhodnocení došlých nabídek a doporučení výběrové komise na veřejnou zakázku EZS a EPS nezabezpečených objektů SOA v Plzni – SOkA Sokolov byla jako vítězná vybrána nabídka dodavatele HL TRADE s.r.o., Ing. Luboš Hlávka, Tatiná 80, Třemošná.