Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu - Knižní skener (do 15.11.2010)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Knižní skener“.

Podrobné informace získáte a zúčastnit se můžete prostřednictvím elektronického tržiště AllyTrade, výběrové řízení má číslo K070/2010.