Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu - Pobočkové ústředny (do 10.12.2010)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Pobočkové telefonní ústředny“.

Podrobné informace získáte a zúčastnit se můžete prostřednictvím elektronického tržiště AllyTrade, výběrové řízení má číslo K072/2010.