Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku - Deskové skenery

Oznámení o výběru nejvhodnějších nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Deskové skenery“.

Na základě provedeného vyhodnocení došlých nabídek a doporučení výběrové komise na veřejnou zakázku „Deskové skenery“ byla jako vítězná vybrána nabídka dodavatele YDS s.r.o., Plotní 75, Brno. Vítězná nabídka byla vybrána ředitelem Státního oblastního archivu v Plzni na doporučení výběrové komise, která ji vyhodnotila jako nejlepší z došlých nabídek na základě skóre vypočteného z nabídkové ceny a součtu bodů udělených jednotlivými členy výběrové komise vynásobených váhou příslušného kritéria dle zadání číslo R082/2010 zveřejněného na elektronickém tržišti AllyTrade.