Výzva k podání nabídek - Disky do diskového pole (do 29.6.2011)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Disky do diskového pole Hitachi“.

Podrobné informace získáte a zúčastnit se můžete prostřednictvím elektronického tržiště AllyTrade, výběrová řízení má číslo R103/2011.