Historický sborník Karlovarska

Historický sborník Karlovarska I–X. Karlovy Vary, Státní okresní archiv Karlovy Vary 1993–2004.

Celek všech deseti čísel (kromě vyprodaných II, IV a VI) lze objednat v SOkA Karlovy Vary za sníženou cenu 400 korun.


Obalka sborníku Karlovarska I

Historický sborník Karlovarska I

Karlovy Vary, Státní okresní archiv 1993. 204 s.
cena = 65 Kč, objednání u SOkA Karlovy Vary

Seznam článků:
Zpráva Jana Jiřího Greiselia o studijní cestě do Jáchymova v r. 1670 (překlad Jan Urban)
Fiala, Jaroslav: Pozůstalosti ostrovských měšťanů na počátku 18. století
Novosadová, Olga – Muk, Jan: Stavebně historický průzkum kostela sv. Urbana v Karlových Varech-Rybářích
Mařík, Antonín: Toužim a Útvina – stručné dějiny dvou západočeských městeček
Jáchymovský, Vladislav: Karlovy Vary před 140 lety – umělecká společnost kolem klavíru
Roubínek, Zdeněk – Roubínková, Dana: Nejvýznamnější projevy historismu v architektuře Karlových Varů od 2. poloviny 19. století do počátku 1. světové války
Zeischka, Alfred: Valečský nález zaklínadla proti ohni
Augustin, Milan: 4. a 5. březen 1919 v Karlových Varech
Schönbach, Rudolf: Nálety na Karlovy Vary v roce 1944 a 1945
Burachovič, Stanislav: Když odešli Němci (Několik úvah k osudu západního Krušnohoří po odsunu Němců)
Dr. Edvard Beneš v Karlových Varech (Nástin presidentovy návštěvy ve dnech 18.–20. května 1947). Edice dokumentů. 


Obalka sborníku Karlovarska II

Historický sborník Karlovarska II

Karlovy Vary, Státní okresní archiv 1994. 317 s.
cena = 80 Kč, rozebráno

Seznam článků:
Gnirsová, Anna: Otec ve vzpomínkách dcery
Klsák, Jiří – Hereit, Petr: Votivní předměty od sv. Linharta
Ryšavý, Vratislav: Hrad Andělská Hora
Úlovec, Jiří: Bývalá panská sídla ve Kfelích a Hájku
Bartoš, Vítězslav: Výrobní značky cínových hutí horního Krušnohoří ze 16. a 17. století
Burachovič, Stanislav: Výroba kobaltové barvy na Hornoblatensku
Wieser, Stanislav: Smírčí kříže na Karlovarsku
Zeischka, Alfred: Dva významné zvony kostela sv. Jana ve Valči
Fiala, Jaroslav: Karlovarské městské lesy v 17. a 18. století
Beran, Petr: Dolování hnědého uhlí na Karlovarsku
Brosche, Wilfried: Stržení Vřídelní kolonády v roce 1939 a pokus o nové architektonické uspořádání kolem Vřídla
Augustin, Milan: Akce D – vysídlení Doupovska v letech 1953–1954 


Obalka sborníku Karlovarska III

Historický sborník Karlovarska III

Karlovy Vary, Státní okresní archiv 1995. 275 s.
cena = 65 Kč, objednání u SOkA Karlovy Vary

Seznam článků:
Babůrek, Jiří: Geologie Karlových Varů
Kubátová, Ludmila: Dolování cínu na Hornoblatensku
Úlovec, Jiří: Bývalá panská sídla v Přemilovicích, Otovicích a Dalovicích
Zeman, Lubomír: Zámecký park v Ostrově
Weigert, Ludwig J.: Karlovarský vřídlovec a jeho zpracování
Zeischka, Alfred: Neznámé cechovní pečeti
Burachovič, Stanislav: Karlovarský knihtiskař Franz H. Franieck
Augustin, Milan: Perský šáh v Karlových Varech
Mařík, Antonín: Ze života farnosti Stará Role
Schönbach, Rudolf: Jaro 1938 v Karlových Varech
Jírů, Roman: Zájezdy kulturních souborů z NDR na Karlovarsko v 50. letech


Obalka sborníku Karlovarska IV

Historický sborník Karlovarska IV

Karlovy Vary, Státní okresní archiv 1996. 254 s.
cena = 85 Kč, rozebráno

Seznam článků:
Fiala, Jaroslav: Staré cesty a celnice na Karlovarsku
Úlovec, Jiří: Panská sídla v Budově
Burachovič, Stanislav: Karlovy Vary a jejich vlastivědné písemnictví
Zeischka, Alfred: Náhrobníky valečského farního kostela
Bořík, Otakar – Boříková, Jana: Stopy alchymie v Abertamech
Zeman, Lubomír – Dlesk, Vladimír: Objekty hrázděné konstrukce v Karlových Varech
Gnirsová, Anna: Zámek Juliusburg – spojnice panství Ostrov a Lauenburg
Weigert, Ludwig J.: Objev vzácného Goethova tisku
Augustin, Milan: Počátky karlovarských oplatek
Mařík, Antonín: Redemptoristé a chrám P. Marie ustavičné pomoci v Karlových
Varech
Pačíska, Petr – Pačísková, Taťána: Stavba odborné školy pro porcelánový průmysl v Karlových Varech – Rybářích
Schönbach, Rudolf: Vzestup a pád židovské obce v Karlových Varech
Blažková, Jitka: Všední život na Žluticku v letech 1930–1950


Obalka sborníku Karlovarska V

Historický sborník Karlovarska V

Karlovy Vary, Státní okresní archiv Karlovy Vary 1997. 236 s.
cena = 120 Kč, objednání u SOkA Karlovy Vary

Seznam článků:
Motyková, Karla: Pravěké hradiště na vrchu Vladaři u Žlutic
Frána, Jaroslav: Původ figurky z Vladaře z hlediska použitého materiálu
Fiala, Jaroslav: Stará česko–saská hranice mezi Jáchymovem a Božím Darem
Bořík, Otakar – Boříková, Jana: Pohled do minulosti karlovarské farmacie
Úlovec, Jiří: Dokumentace církevních staveb okresu Karlovy Vary ve fondu Archiv pražského arcibiskupství
Burachovič, Stanislav: Zaniklé domácí výroby v Krušných horách
Zeman, Lubomír – Burachovič, Stanislav: Hostinec Malé Versailles v Karlových Varech
Zeischka, Alfred: Farní kostel ve Valči – stavba plná záhad
Beran, Petr: Kamenouhelné dolování u Močidlce
Gnirsová, Anna: Anglický malíř Joseph Mallord William Turner v Karlových Varech (1835)
Schönbach, Rudolf: Karlovarská povodeň v roce 1890
Hlinomaz, Milan: Tři významní tepelští premonstráti R. J. Totzauer – A. H. Stára – R. A. Totzauer
Mařík, Antonín: Obyvatelé města Rybář a jejich duchovní život
Augustin, Milan: Sionistické kongresy v Karlových Varech
Výběrová bibliografie historiografické literatury Karlovarska z let 1990 – 1996 (zpracovala T. Pačísková)


Obalka sborníku Karlovarska VI

Historický sborník Karlovarska VI

Karlovy Vary, Státní okresní archiv Klarlovy Vary 1998, 259 s.
cena = 120 Kč, rozebráno

Seznam článků:
Babůrek, Jiří: Geologie Doupovských hor
Hlinomaz, Milan: Klášter premonstrátů Teplá
Úlovec, Jiří: Tvrz a zámek v Kostrčanech
Fiala, Jaroslav: Vzestup a pád města Ostrova v 17. století a útěk jeho obyvatel před vrchností
Weigert, Ludwig J.: Obraz Karlových Varů v Merianově Topografii a jeho proměny
Zeischka, Alfred: Čtyři sta let hřbitova ve Valči
Augustin, Milan: David Becher – karlovarský Hippokrates
Burachovič, Stanislav: Genius loci Karlových Varů (Putování za skrytým tajemstvím nejslavnějších českých lázní)
Schönbach, Rudolf: Z Karlových Varů do Eisenstadtu (Odysea pomníku císaře Františka Josefa I.)
Mařík, Antonín: Kostel a kaple v Dalovicích a Vysoké
Schindlerová, Agata: Walter Kaufmann – zabudnutý Karlovarčan
Halla, Josef: Z historie šachu v Karlových Varech
Zeman, Lubomír: Nové město v Ostrově (Architektura tradicionalismu 50. let 20. století)
Fiedlerová, Anna: Rok 1968 v Karlových Varech
Bibliografie historiografické literatury Karlovarska za rok 1997 (zpracovala Taťána Pačísková)


Obalka sborníku Karlovarska VII

Historický sborník Karlovarska VII

Karlovy Vary, Státní okresní archiv Karlovy Vary 1999. 245 s.
cena = 120 Kč, objednání u SOkA Karlovy Vary

Seznam článků:
Fiala, Jaroslav: Zánik lenního systému na Loketsku
Úlovec, Jiří: Zaniklá tvrz a zámek v Doupově
Weigert, Ludwig J.: Goethe a Karlovy Vary I (1785–1808)
Augustin, Milan: Evidence lázeňských hostů a počátky kurtaxy v Karlových Varech
Jáchymovský, Vladislav: Heinrich Marschner a jeho opera Hans Heiling
Burachovič, Stanislav: Med. Dr. Rudolf Mannl a jeho pozůstalost ve Státním okresním archivu Karlovy Vary
Ryšavý, Vratislav: Zámecká kaple v Doubí
Bartoš, Vítězslav: Sto let železniční tratě Karlovy Vary – Johanngeorgenstadt
Mařík, Antonín: Charita a hospodářská krize v Sedleci
Hlinomaz, Milan: Tepelský opat Dr. Gilbert Johann Helmer
Pačísková, Taťána: Oslavy 600. výročí založení Karlových Varů v roce 1958
Zeman, Lubomír: Nová komunální heraldika na Karlovarsku
Vlasák, Jaroslav: Střední průmyslová škola keramická – regionální centrum výtvarného života (1945 – 1999)
Výběrová bibliografie historiografické literatury Karlovarska 1998


Obalka sborníku Karlovarska VIII

Historický sborník Karlovarska VIII

Karlovy Vary, Státní okresní archiv Karlovy Vary 2000. 197 s.
cena = 120 Kč, objednání u SOkA Karlovy Vary

Seznam článků:
Úlovec, Jiří: Hrad Hrádek a tvrz a zámek Štědrá
Fiala, Jaroslav: Zaniklá ves Borek
Hlinomaz, Milan: Karlovarští rodáci v Klášteře premonstrátů Teplá
Klsák, Jiří – Zeman, Lubomír: Stará radnice v Karlových Varech
Gabriel, Libor: Nové nálezy na farním kostele Narození sv. Jana Křtitele ve Valči
Zeman, Lubomír: Architektura secese a Art Deco v Jáchymově a Ostrově
Schönbach, Rudolf: Zapomenutý pomník Josefa II. V Rybářích
Augustin, Milan: Allschlaraffia a její IX. koncil v Karlových Varech
Mergl, Jan: Heinrich Hussmann a jeho návrhy pro sklárnu Moser
Mařík, Antonín: Jednota katolických tovaryšů v Karlových Varech
Marek, Jindřich: Z pláže Omaha do Karlových Varů
Výběrová bibliografie historiografické literatury Karlovarska 1999 (zpracoval Petr Cais)


Obalka sborníku Karlovarska IX

Historický sborník Karlovarska IX

Karlovy Vary, Státní okresní archiv Karlovy Vary 2003. 283 s.
cena = 120 Kč, objednání u SOkA Karlovy Vary

Seznam článků:
Hlinomaz, Milan: Kdy se stala Teplá městem? Pokus o určení vzniku městské lokality do konce 13. století
Úlovec, Jiří: Tvrze a zámky v Údrči, Lukách a Verušičkách
Fiala, Jaroslav: K počátkům poutního místa Skoky
Augustin, Milan: In thermas Caroli IV. Několik poznámek k pamětní desce s Ódou na prameny Karla IV. od Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic
Jírů, Roman: Rod Beaufort-Spontin a relikviář sv. Maura
Zeman, Lubomír: Heraldické památky v Ostrově
Pánková, Lenka Merglová: Březová – Pirkenhammer. Historie a uměleckořemeslný vývoj produkce jedné z nejstarších porcelánek na území Čech
Mařík, Antonín: Církevní liturgie v životě karlovarských měšťanů v 19. století
Tabery, Karel: První filmové projekce v Karlových Varech
Nosková, Helena: Slováci z Maďarska na Karlovarsku a Sokolovsku
Vít, Jaroslav: Ašsko a železná opona
Brtek, Josef: Setkávání s Hartwigem Ruppertem (1927–2003)
Výběrová bibliografie literatury k dějinám Karlovarského kraje za léta 2000–2002 (zpracoval Petr Cais)


Obalka sborníku Karlovarska X

Historický sborník Karlovarska X

Karlovy Vary, Státní okresní archiv Karlovy Vary 2004. 264 s.
cena = 120 Kč, objednání u SOkA Karlovy Vary

Seznam článků:
Jaroslav Fiala: Pivovarnictví na Karlovarsku v 16. a 17. století
Lubomír Zeman: Objekty s hrázděnou konstrukcí saského typu v západním Krušnohoří
Antonín Mařík: Slavnost svěcení karlovarských pramenů od počátků k dnešku
Irena Brechličuková – Kristýna Bobáková – Vladimír Maňas: Franz Strobach – karlovarský výrobce dřevěných dechových nástrojů
Ludwig J. Weigert: Goethe a Karlovy Vary (II) 1809–1832
Milan Hlinomaz: Tepelský opat Petr Möhler. Jeho působení v Čechách do vysídlení roku 1948
Milan Augustin: Tajemná dráha na Tři kříže
Vladimír Vlasák: Anton Gnirs a počátky městského archivu v Lokti
Rudolf Schönbach: Zmizelý pomník. Historie karlovarského pomníku padlým v 1. světové válce
Vladislav Jáchymovský: Dvořákův karlovarský podzim – zrod hudební tradice. Osobní vzpomínka
Petr Cais: Výběrová bibliografie historiografické literatury Karlovarského kraje za rok 2003 (s dodatky za léta 2000 - 2002)