Badatelna

Hodiny pro veřejnost

pondělí 8,00 – 17,00
úterý (až do odvolání středeční hodiny dočasně přeloženy na úterý) 8,00 – 17,00

Hodiny pro veřejnost mohou být z technických a organizačních důvodů změněny, sledujte aktuální informace na úvodní stránce.

Kontakty na obsluhu badatelny

e-mail: soa-ne@soaplzen.cz
telefony: +420 373 740 166 (badatelna - pouze v badatelské dny)
+420 373 740 158 (Mgr. Ivo Kadlec)
+420 373 740 159, +420 739 529 328 (Mgr. Ladislava Nohovcová - archiv ŠKODA)
  žádanka o předložení archiválií

Provoz badatelny

Provoz badatelny archivu se řídí badatelským řádem vydaným Státním oblastním archivem v Plzni. Služba v badatelně není oprávněna udělovat výjimky z badatelského řádu.

Objednávejte se prosím předem! Pokud se neobjednáte, může se stát, že Vám nebude možné v den návštěvy archiválie předložit nebo že nebude v badatelně již žádné volné místo.

Archiválie SOA v Plzni a SOkA Plzeň-jih, uložené v Klášteře, se předkládají pouze v Klášteře.

Archiválie z neinventarizovaných fondů se předkládají jen výjimečně pro zvláště zřetele hodné vědecké badatelské účely a pouze se svolením vedoucího oddělení nebo ředitele SOkA, ve kterém jsou požadované archiválie evidovány.

Badateli jsou předkládány ke studiu současně maximálně 3 knihy nebo 1 karton aktového materiálu. Další knihu nebo karton obdrží badatel až po řádném vrácení předchozího materiálu a poté, kdy obsluha badatelny zkontroluje úplnost vráceného materiálu.

Pergamenové listiny se předkládají po 1 kuse. Restaurované listiny se předkládají pouze v digitální podobě.

Jednotlivě evidované archiválie se předkládají maximálně po 3  evidenčních jednotkách. Zapůjčení dalšího materiálu je možné až po řádném vrácení a překontrolování vracených archiválií.

Fotografie a negativy je možno prohlížet pouze v ochranných rukavicích.

Studijní mikrofilmy a digitalizované archiválie je možno předkládat bez omezení. Pokud je k dispozici studijní mikrofilm, fotokopie nebo digitální fotografie jakékoliv archiválie, je předložení originálu archiválie možné jen výjimečně pro zvláště zřetele hodné vědecké badatelské účely a pouze se svolením vedoucího oddělení nebo ředitele SOkA, ve kterém jsou požadované archiválie evidovány.

Archivní knihovna slouží pouze k prezenčnímu studiu. 

V badatelně je zakázáno používat fotoaparáty se zábleskovým zařízením všech typů a také používání všech typů průběhových skenerů. Na nevhodnost uvedených i dalších reprodukčních zařízení upozorní badatele dozor badatelny a zakáže jeho používání. V případě nedodržení tohoto zákazu bude badateli s okamžitou účinností ukončeno povolení nahlížet do archiválií.

K úkolům služby v badatelně nepatří poskytovat badateli pomoc při čtení textu archiválií, jeho překládání do jiných jazyků, vyhledávání v archiváliích a podobně.

Ceny za kopie a rešerše naleznete v ceníku služeb SOA v Plzni.