Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku - Rekonstrukce objektu Klášter u Nepomuka

Na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na výběr dodavatele na stavební práce pro akci „Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2 objektu v Klášteru u Nepomuka“ ředitel Státního oblastního archivu v Plzni rozhodl, že nabídkou splňující zadávací podmínky a hodnotící kritérium (nejnižší nabídková cena) byla vyhodnocena nabídka uchazeče BÖGL a KRÝSL, k.s., Pod Špitálem 1452, Praha Zbraslav.

PřílohaVelikost
Rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky471.27 KB
Protokol o otevírání obálek s nabídkami, protokol o posouzení kvalifikace a zpráva o posouzení a hodnocení nabídek429.8 KB