Veřejné zakázka - oprava vodovodní přípojky pitné a požární vody (do 9. 5. 2016)

Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Oprava vodovodní přípojky pitné a požární vody pro objekt Státního oblastního archivu v Plzni, pracoviště Klášter u Nepomuka“.

PřílohaVelikost
Výzva k podání nabídky53.49 KB
Příloha č. 1 - projektová dokumentace4.22 MB
Příloha č. 2 - čestné prohlášení (vzor)25.93 KB
Příloha č. 3 - návrh smlouvy o dílo40.82 KB
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky65.47 KB
Smlouva1.1 MB