Veřejná zakázka - Zálohovací zařízení (do 26. 3. 2015)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Zálohovací zařízení“.

Veškeré informace jsou zveřejněny na elektronickém tržišti, kde je také možno podávat nabídky a dotazy. Odkaz na zadání na elektronickém tržišti: T002/15/V00021100

PřílohaVelikost
Zadávací dokumentace65.49 KB
Návrh smlouvy218.66 KB
Čestné prohlášení26.33 KB
Dodatečné informace24.08 KB
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek163.38 KB
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky70.77 KB
Smlouva1.31 MB