Pamětní schránka z Pomníku osídlení v Horšovském Týně

Pamětní schránka z Pomníku osídlení v Horšovském TýněPamětní schránka nalezená při posouvání Pomníku osídlení v Horšovském Týně dne 9. května 2022.

Mechanicky mírně poškozený a zkorodovaný kovový tubus obsahoval pamětní list rozměrů 65,5 cm x 38 cm, tři papírové bankovky (hodnoty 5 Kč, 10 Kč, 20 Kč) a šest mincí (hodnoty 50 Kč, 2 Kč, 1 Kč, 50 h, 20 h, u jedné mince o průměru 18 mm nešlo vzhledem k celoplošné silné vrstvě korozních produktů hodnotu určit).

V rámci rekonstrukce Pivovarské ulice v Horšovském Týně v roce 2022 byl přibližně o 3 m přesunut Pomník osídlení pohraničí. Při tom byl v soklové části pomníku nalezen kovový tubus, který schraňoval pamětní list sepsaný 14. září 1948, drobné kovové mince a bankovky. Text pamětního listu sděluje, že pomník má připomínat osídlení pohraničí po 2. světové válce.

Pomník samý má bohatou minulost, neboť k jeho zřízení se využilo podstavce, který již nesl bronzovou sochu císaře Josefa II. Tu na horšovskotýnském náměstí odhalili již v roce 1884 na památku zrušení nevolnictví a také coby výraz svébytného patriotismu v jazykově německé oblasti.

Bronzový císař shlížel na Horšovskotýnské necelých čtyřicet let. Po skončení první světové války musel být v rámci „odrakouštění“ uklizen do rohu radničního dvorku. Zákon na ochranu republiky ukládal politickým úřadům pravomoc nařídit odstranění pomníku z veřejného místa, byl-li věnován některému členu habsburského rodu. Snesení sochy z podstavce proběhlo 12. srpna 1923, v časných ranních hodinách, aby se předešlo případným protestům obyvatel.

Na náměstí zbyl prázdný sokl, ne však na dlouho. Horšovskotýnský spolek vojenských vysloužilců požádal městskou radu o přenechání kamenného podstavce, který využili pro vybudování pomníku padlým v první světové válce.

Avšak ani tento monument odhalený v roce 1925 nestál navždy. V listopadu 1947 se schválilo jeho odstranění a nahrazení novým symbolem osídlení pohraničí. Vzhledem k tomu, že nový památník měl být odhalen 28. října 1948, obtížně se hledal zhotovitel, který by vše zvládl v tak krátké době. Město se nakonec dohodlo se sochařem Rudolfem Kabešem, jenž zde v té době působil. Předložil tři návrhy, z nichž bylo zvoleno kamenné sousoší syna s otcem, který hledí do dálky.

Kamenné sousoší stálo v Horšovském Týně původně na náměstí. Na četná upozornění, že se pomník tohoto druhu nehodí na hlavní horšovskotýnské náměstí, reagovala rada MNV, jež 10. září 1958 měla na pořadu svého zasedání jednání o přemístění sochy. Nakonec byl pomník přenesen na travnaté prostranství mezi ulicemi Pivovarská a Na Přeložce až v roce 1978.

Radka Kinkorová, Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně

Prameny:

SOkA Domažlice, Městský národní výbor Horšovský Týn.

PřílohaVelikost
Pamětní list sepsaný 14. září 1948, vložený do soklu pomníku 28. října 1948 a nalezený 9. května 2022878.52 KB
Tři bankovky z pamětní schránky (hodnoty 5 Kč, 10 Kč, 20 Kč)228.02 KB
Mince z roku 1948 z pamětní schránky (20 haléřová, 50 haléřová, 1 koruna, 2 koruny a 50 korunová mince vydaná při příležitosti 3. výročí pražské květnové revoluce, poslední byla zcela zničená a nerozpoznatelná)99.46 KB
Revers pamětního listu s razítky místních institucí a podpisy jejich zástupců232.16 KB
Pamětní schránka a její obsah po předání do archivu504.71 KB
Uložení pamětní schránky, mincí a bankovek ochranném obalu434.71 KB
Bronzová socha Josefa II. stála v Horšovském Týně v letech 1884–1923384.33 KB
Pomník padlým v 1. světové válce598.61 KB
Pomník osídlení na náměstí v Horšovském Týně412.22 KB
Detail sousoší Pomníku osídlení519.78 KB