Žádanka o předložení archiválií a žádost o rezervaci místa v badatelně v SOkA Domažlice

(digitální kopie archiválií naleznete na www.portafontium.eu)
* = povinný údaj

+
nejdříve za 7 dní
Požadovaný materiál:
(viz www.inventare.cz)
Po odeslání žádanky Vás bude kontaktovat obsluha badatelny k upřesnění termínu a archiválií požadovaných k předložení.