Historie archivu

Základy archivního bohatství Státního okresního archivu Domažlice tvoří historické fondy měst, především rozsáhlý fond královského města Domažlic a fond starobylého města Horšovský Týn. K neméně významným archivním celkům náleží fondy měst Poběžovice, Hostouň, Všeruby, Klenčí pod Čerchovem, Kdyně a Staňkov, jejichž registratury byly uloženy u úřadů a později v městských muzeích. Odtud přešly do nově ustavených okresních archivů, kam byly delimitovány také písemnosti škol a školské správy, cechů, spolků a společenstev. Počátkem 60. let zde byly uloženy dokumenty orgánů státní, justiční a finanční správy. Na základě depozitních smluv archiv spravuje písemnosti orgánů římskokatolické církve. 

Ilustrační obrázek archivu v Horšovském Týně - hradby

Ilustrační obrázek archivu v Horšovském Týně - zahrada s hradbou Nejstarší zmínky o uspořádání archivu v našem regionu pocházejí z prostředí domažlického městského archivu ze 16. století. První snahy o novodobé pořádání archivu jsou datovány do doby kolem roku 1883, kdy v Domažlicích vznikl výbor pro založení muzea a archivu. V té době byla také přestěhována stará městská registratura z budovy městské radnice do klenutých místností v přízemí Chodského hradu, v němž byly umístěny i sbírky městského muzea. V roce 1934 se systematické péče o historický domažlický městský archiv ujal gymnaziální profesor Václav Miškovský, který jej v souladu s tehdejšími trendy uspořádal. Samostatný Okresní archiv v Domažlicích byl jako instituce zřízen v roce 1955 na základě vládního nařízení o archivnictví č. 29/1954 Sb. ze dne 7. května 1954.

V Horšovském Týně byl okresní archiv jako odborné zařízení Okresního národního výboru Horšovský Týn zřízen v roce 1954. Od roku 1949 byl horšovskotýnský městský archiv uložen v nově vybudovaném muzeu. Jeho součástí byl archiv do roku 1950, kdy byl osamostatněn a přestěhován do části severního traktu zámecké brány. Odtud do domu č. p. 53 v Horšovském Týně a v roce 1954 byl přemístěn do objektu zrušené věznice okresního soudu č. p. 58 ve spodní části náměstí.

Po uskutečnění správní reformy v roce 1960 došlo po územním sloučení i ke sloučení okresních archivů v Domažlicích, Horšovském Týně a části Okresního archivu Stod. Do Okresního archivu ve Stodě byly ukládány dokumenty vzešlé z činnosti původců náležejících ke skupině obcí na Staňkovsku. Základ archivu tvořily písemnosti města Staňkov, které byly uloženy v muzeu Staňkovska. Výstavní síň staňkovského muzea byla umístěna v podkroví hostince U Kozinů až do roku 1935, kdy byly získány prostorné místnosti v budově bývalé pošty č. p. 35 na náměstí ve Staňkově.

Ilustrační obrázek depozitáře v Horšově Nedostatečné a nevyhovující prostory bývalé věznice Okresního soudu v Horšovském Týně představovaly problém už v průběhu 60. let. Tehdy se uvažovalo o rekonstrukci zámku v Poběžovicích pro archivní účely. Částečně se nedostatek ukládací kapacity vyřešil získáním zrušené školy v Horšově v roce 1975. V první polovině 80. let byl pro potřeby archivu adaptován Ilustrační obrázek depozitáře v Horšově - vnitřek bývalý měšťanský dům č. p. 10 v horní polovině náměstí v Horšovském Týně. Ten se stal po dokončení stavebních prací v roce 1984 sídlem archivu. V současné době SOkA Domažlice využívá i prostory domu č. p. 8, jehož severní stěna je inkorporována ve středověkých hradbách jako součást městského opevnění.

Koncem roku 1995 byla v půdních vestavbách hlavní budovy č. p. 10, tehdy již Státního okresního archivu Domažlice se sídlem v Horšovském Týně, zřízena konzervační a restaurátorská dílna. Během následujícího roku byla dílna přístrojově a materiálně vybavena a zahájila vlastní činnost. Pracoviště je zaměřeno především na konzervaci a restauraci ručního papíru, ošetřování běžného aktového materiálu a konzervaci a restauraci historické vazby, pergamenů a pečetí.

Ukládací kapacity archivu rozšiřují ještě dvě budovy depozitářů v nedalekých obcích Horšov a Srby.

Maximální péče o archiválie uložené v depozitářích je zajištěna udržováním optimálního mikroklimatu v místnostech temperováním s automatickým regulováním teploty a automatickým větráním s výměnou vzduchu. Všechny objekty Státního okresního archivu Domažlice jsou elektronicky střeženy a napojeny na pult centrální ochrany Policie ČR.

Ilustrační obrázek - lahve