První výtisk týdeníku Posel od Čerchova (1872)

První výtisk týdeníku Posel od Čerchova (1872)Posel od Čerchova byl od roku 1872 významným místním periodikem Domažlicka.

Z řady periodik západních Čech, jejichž názvy začínaly Posel od… (Posel ode Mže, Posel od Šumavy, Posel ze Sušice), připomeňme Posla od Čerchova, jenž vyšel prvně v roce 1872, byť domažlický knihkupec a tiskař Jiří Prunar požádal okresní hejtmanství o povolení vydávat týdeník pro poučení a zábavu již 14. března 1871. Noviny na jednom archu měly vycházet od 1. května 1871 a chystalo se, že budou zahrnovat různé aktuální zprávy i beletristickou část, že budou zveřejňovat ceny obilí, seznamy zemřelých a sňatků, soudní edikty a inzeráty. Prunar obdržel tiskařskou koncesi a provozoval knihkupectví, kde chtěl tento nepolitický tisk s názvem Tuhošť prodávat. Po nezdaru se po roce Prunar obrátil na okresní hejtmanství znovu a ucházel se o povolení vydávat od 30. března 1872 periodikum nazvané Posel od Čerchova, týdeník pro zájmy politické, obecné a spolkové. Oproti první žádosti uvedl, že v týdeníku budou uveřejňovány i články věnované politice.

První číslo vyšlo skutečně 30. března 1872 a doprovázel ho nadpis Na ukázku! Kromě úvodního slova nazvaného Náš list, které veřejnost seznamovalo se zamýšleným zaměřením týdeníku vydávaného zejména pro město naše a celé jeho okolí, odvěké sídlo ryzího lidu českého, kterýž po staletí odolával i hmotně i duševně návalu cizinstva, list obsahoval pojednání o názvu města, zprávy ze zahraničí (Benátky, Paříž) a z okolních obcí (Horšovský Týn), ceny obilí v Domažlicích a informace o tahu loterie v Praze a Brně. Poslední (čtvrtá) strana byla zaplněna inzeráty a pozvánkou na valnou hromadu domažlického cukrovaru. Tím vydavatel naznačil směr, kterým se periodikum i nadále ubíralo. Mnohá čísla přinesla kromě obvyklých novinových zpráv odborné vlastivědné články, které jsou dodnes cenné.

V lednu 1886 zemřel Jiří Prunar, který byl nakladatelem, vydavatelem i redaktorem a zajišťoval i tisk. Časopis i tiskárnu převzal jeho mladší bratr Emanuel Prunar, jenž v březnu 1887 oznámil, že z časopisu vyloučí texty podávající politický přehled. Když však zjistil, že ani tak mu nebude kauce jeden tisíc zlatých vrácena, své oznámení odvolal. Znovu se pokusil týdeník pozměnit od 1. ledna 1890, kdy jej změnil v nepolitický a přidal mu ilustrovanou přílohu Obrazy života s beletristickou náplní. Od 23. ledna 1891 však opětovně zavedl politickou rubriku. List psal v duchu živnostenské strany středostavovské, příspěvky v něm uveřejňované vyznívaly protiněmecky a protižidovsky. Od roku 1917 vedl Posla Emanuelův syn Karel Prunar.

Náklad listu činil zpočátku kolem 250 kusů a stoupl za první světové války, kdy se již v roce 1914 vydávalo nejprve 350 výtisků a v roce 1917 o 50 výtisků více. Poslední rok války vycházelo 800 kusů a následně náklad převýšil tisíc výtisků (1300 v roce 1919 a 1800 v roce 1920). V této výši výtisků se pohyboval až do roku 1939, v tomto roce se náklad pohyboval od 1000 do 1500 kusů. Roční předplatné týdeníku, který se prodával každou sobotu odpoledne v Prunarově knihkupectví na domažlickém náměstí, stálo 3 zlaté 20 krejcarů v roce 1872 (4 zlaté 40 krejcarů při doručení poštovní zásilkou), v roce 1920 stálo jedno číslo 30 haléřů, roční předplatné 14 korun 40 haléřů a do roku 1941 se cena zdvojnásobila. Od č. 26 v roce 1940 se název změnil na Posel z Domažlic, podtitul zněl již od 13. května 1939 List Národního souručenství Domažlice. Poslední pravidelné číslo vyšlo 27. září 1941. V roce 1945 bylo vytištěno ještě zvláštní vydání k osvobození, k Vavřinecké pouti a k výročí Kozinovy popravy.

Radka Kinkorová, Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně

Prameny a literatura:

Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně, fond Okresní úřad Domažlice I, kar 748.

BRETLOVÁ, Marie a kol. Historie a současnost podnikání na Domažlicku. Žehušice, 2006, s. 95–96.

FABIAN, František. Bibliografie časopisů Západočeského kraje. Plzeň, 1961, s. 112–113.Posel od Čerchova.

PřílohaVelikost
Domažlické okresní hejtmanství odpovídá 28. ledna 1894 pražskému místodržitelství na dotaz ohledně politických tiskovin. Tabulka obsahuje vyžádané informace o novinách Posel od Čerchova376.33 KB
Posel z Domažlic z 26. července 1941 obsahuje na zadní straně obvyklé reklamy972.46 KB
Zvláštní vydání Posla od Čerchova z 18. května 1945 věnované osvobození a novým poměrům ve společnosti1.03 MB