Václav Kovářík (1951–2011), archivář

Václav Kovářík (1951–2011), archivářK zajímavým osobnostem západočeského archivnictví bezesporu patří Václav Kovářík, bývalý ředitel Státního okresního archivu Plzeň-jih se sídlem v Blovicích.

Václav Kovářík se narodil dne 3. září 1951 v Plzni. Od roku 1954 bydlel v Blovicích, kde chodil do základní devítileté školy a později také do střední všeobecně vzdělávací školy. Po maturitě v roce 1969 studoval na Pedagogické fakultě v Plzni, aprobaci matematika a zeměpis. Studium ukončil promocí v roce 1973.

V témže roce nastoupil na učitelské místo do školy v Myslívě. Po jednoleté základní vojenské službě v Nitře se stal učitelem na Základní škole v Nepomuku.

Dne 1. srpna 1989 nastoupil do funkce ředitele Okresního archivu Plzeň-jih se sídlem v Blovicích, kde zůstal do roku 1993, kdy se znovu vrátil ke svému původnímu milovanému učitelskému povolání.

Ředitelem archivu se stal v době, kdy bylo třeba začít urychleně řešit situaci vyčerpané úložné kapacity archivních depozitářů. Musel se potýkat s výpovědí z nájmu, kterou archiv dostal ze svého původního sídla v budově bývalého Okresního soudu v Blovicích. Tuto situaci vyřešil Václav Kovářík se ctí, pro dostavbu blovického okresního archivu se mu podařilo získat původně zamýšlenou novostavbu uhelny pro místní sídliště.

Po odchodu z archivu se stal blovickým městským kronikářem a aktivně se zúčastňoval společenského dění. Cit pro psaní pamětní knihy získal po svém otci, též učiteli, jenž byl kronikářem města Blovic od roku 1987.

Významná je i jeho publikační činnost historicko-vlastivědná. V roce 1984 se jako jeden z kolektivu autorů podílel na publikaci Blovice (1284–1984) – 700 let města Blovic. Během let v oboru archivnictví se podílel na inventarizaci zejména fondů národních výborů.

Václav Kovářík byl ženat s Ivanou, roz. Veselou, která celý svůj život zasvětila výuce školních dětí, nejprve na základní škole, později (a dosud) na gymnáziu v Blovicích, a to se zaměřením na český a německý jazyk. Svůj pisatelský talent později zúročila v zápisech do městské kroniky (po svém zesnulém manželovi).

Dne 6. března 2011 Václav Kovářík, bývalý ředitel Státního okresního archivu Plzeň-jih se sídlem v Blovicích, po krátké těžké nemoci zemřel. V osobě Václava Kováříka odešel známý regionální historik, skromný, poctivý a pracovitý člověk.

Markéta Járová, Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích

PřílohaVelikost
Portrét Václava Kováříka z roku 198612.76 KB
Portrét Václava Kováříka z února 200147.93 KB
Portrét Václava Kováříka z roku 200484.33 KB
Podpis Václava Kováříka44.05 KB