Informace o provozu podatelny Státního oblastního archivu v Plzni a o podmínkách přijímání dokumentů

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a v digitální podobě na přenosných nosičích dat:

Státní oblastní archiv v Plzni
Sedláčkova 44
306 12  Plzeň

Úřední hodiny podatelny SOA Plzeň:

pondělí 8,00 - 14,00
úterý 8,00 - 14,00
středa 8,00 - 14,00
čtvrtek 8,00 - 14,00
pátek 8,00 - 14,00
sobota zavřeno
neděle zavřeno

Po uvedených hodinách přijímá osobně doručená podání badatelna v Po a St do 17.00, ve Čt do 16.00 a následující pracovní den je předává podatelně.

Elektronická adresa podatelny (adresa elektronické pošty):

podatelna@soaplzen.cz

Identifikátor datové schránky Státního oblastního archivu v Plzni:

b9xaiw4

Elektronická adresa pro oznámení podle nařízení vlády 145/2015 Sb. o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu:

ombudsman@soaplzen.cz

Přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě:

Textové, případně kombinované textové a obrazové dokumenty:

*.DOC, *.DOCX, *.ODT, *.RTF, *.PDF, *.TXTtextové dokumenty (MS Word, OpenOffice/LibreOffice Writer apod.)
*.XLS, *.XLSX, *.ODStabulkové dokumenty (MS Excel, OpenOffice/LibreOffice Calc)
*.PPT, *.PPTX, *.PPS, *.PPSXprezentace (MS PowerPoint)
*.FO, *.ZFO(602XML Filler dokument) – pouze prostřednictvím datové schránky

Obrazové dokumenty:

*.JPG, *.JPEG, *.JFIF
*.TIF, *.TIFF
*.GIF
*.PNG

Zaslání dokumentu v jiném než uvedeném formátu s námi předem konzultujte.

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě:

CD, DVD, USB Flash disk, USB externí HDD

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo informacích:

Pokud je při přijetí datové zprávy zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, nebude tato datová zpráva dále zpracovávána.

Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v elektronické podobě:

Pokud je archivu doručen neúplný nebo poškozený dokument a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem tuto vadu odstranit, nebude tento dokument dále zpracováván.