Pro genealogy

Zájemci o získání genealogických údajů mohou vyhledávat v matrikách narozených, zemřelých a oddaných, které jsou pro Karlovarský i Plzeňský kraj uloženy ve Státním oblastním archivu v Plzni. Výjimkou jsou tzv. židovské matriky, které jsou umístěny v Národním archivu v Praze. Pro matriky platí lhůta k předání do archivu 100 let u matrik narozených a 75 let u matrik oddaných a zemřelých (po uzavření svazku); mladší matriky jsou proto dosud uloženy u příslušných matričních úřadů. V této souvislosti upozorňujeme, že Státní oblastní archiv v Plzni neprovádí na zakázku genealogická pátrání (viz poslední odstavec této stránky). Průběžně doplňovaný seznam matrik uložených ve Státním oblastním archivu v Plzni je umístěn na těchto webových stránkách v sekci Fondy a pomůcky.

V jednotlivých státních okresních archivech je možné vyhledávat údaje ve sčítacích operátech z jednotlivých sčítání obyvatel (pokud se dochovaly). Pro 19. a 20. století se někdy dochovaly i některé typy evidenčních knih ve fondech archivů obcí, měst či národních výborů (matriky příslušníků obce, domovské knihy, knihy vydaných domovských listů, hřbitovní matriky apod.), v nichž je možné rovněž základní údaje o osobách zjistit.

Státní oblastní archiv umožňuje bádání v matričních knihách archivu:

  1. V badatelně archivu v Plzni, otevírací hodiny vidíte vpravo v oddíle Hodiny pro veřejnost. Studium je bezplatné, je pouze potřeba si rezervovat místo v badatelně, nejlépe dva týdny dopředu. Kontaktní informace pro rezervaci jsou uvedeny na stránce badatelny v Plzni (4. oddělení SOA).
  2. Matriční knihy ze Státního oblastního archivu v Plzni jsou přístupné v aplikaci www.portafontium.eu. Pokud neznáte jméno farnosti/původce, můžete si ho zjistit v seznamu matrik ve formátu pdf, který je uveřejněn na našich stránkách, případně na telefonním čísle uvedeném v kontaktech na stránce badatelny v Plzni, kde vám pracovníci badatelny rádi poradí s vyhledáním farnosti/původce. V seznamu matrik je možno zjistit i základní údaje o obsahu jednotlivých svazků matrik. Vlastní obrazová data otevřete kliknutím na lupičku v pravé části obrazovky. Studium je bezplatné.
  3. Archiv nevyhotovuje genealogické rešerše na zakázku pro soukromé osoby. Pokud nechcete nebo nemůžete provádět pátrání vlastními silami, je potřeba oslovit některou z četných soukromých genealogických agentur, jejichž nabídky naleznete na internetu. Další zdroje informací lze získat i na stránkách, které uvádíme v našich odkazech. Archiv může poskytnout pouze kopie nalezených zápisů, pokud do objednávky uvedete alespoň citace matričních knih (farnost, číslo svazku, stránka), nebo přesné datum a místo události.