Cheb, Pozoruhodné archiválie

Vznik a odhalení pomníku sousoší „Havířů“ ve Vranově-BřasíchChebská hlavní účetní kniha dokládá ekonomický vývoj a činnost městské správy v době vlády Lucemburků.

Číst dál...
Pozoruhodné archiválie, Tachov

Pamětní kniha Farního úřadu Bohuslav z let 1620–1937Kronika původem středověké a dnes již zaniklé farnosti Bohuslav podává doklad o životě lidí v odlehlé oblasti Tachovska během tří století.

Číst dál...
Osobnosti, Plzeň

Emanuel Valenta (1897–1971)

Plzeňský rodák Emanuel Valenta patřil k předním odborníkům v oblasti slévárenství.

Číst dál...
Osobnosti, Plzeň

Josef Boris Vuchterle (1891‒1923)

Josef Boris Vuchterle byl československý legionář, jeden z velitelů legií v Rusku.

Číst dál...
Osobnosti, Plzeň

Alois Sopr (1913‒1993)

Alois Sopr byl jedním z výrazných představitelů sochařské tvorby v období normalizace, podílel se na výzdobě veřejného prostoru v Plzni a okolí ve 2. polovině 20. století.

Číst dál...
Osobnosti, Plzeň

Jan Kvídera (1910–1987)

V roce 1949 se ujal ve svém volném čase správy vlastivědného muzea v Horšovském Týně, pak se stal archivářem horšovskotýnského okresního archivu a po správní reformě prvním vedoucím okresního archivu Domažlice se sídlem v Horšovském Týně.

Číst dál...