Cheb, Pozoruhodné archiválie

Vznik a odhalení pomníku sousoší „Havířů“ ve Vranově-BřasíchChebská hlavní účetní kniha dokládá ekonomický vývoj a činnost městské správy v době vlády Lucemburků.

Číst dál...
Pozoruhodné archiválie, Tachov

Pamětní kniha Farního úřadu Bohuslav z let 1620–1937Kronika původem středověké a dnes již zaniklé farnosti Bohuslav podává doklad o životě lidí v odlehlé oblasti Tachovska během tří století.

Číst dál...
Pozoruhodné archiválie, Klášter u Nepomuka

Návštěvní kniha Škodových závodů z let 1919–1938Návštěvní kniha obsahuje bohatě ilustrované záznamy o významných návštěvách v plzeňských Škodových závodech v meziválečném období.

Číst dál...
Pozoruhodné archiválie, Klášter u Nepomuka

Soupisy válečných škod na budovách velkostatku Medzilaborce Karla Škody z let 1915–1924Soupis válečných škod, které způsobila ruská vojska a místní obyvatelé na loveckých zámečcích Karla Škody v okolí Medzilaborců na počátku první světové války.

Číst dál...
Pozoruhodné archiválie, Plzeň-sever

Žihelské znakové privilegium z roku 1559K nejcennějším archivním památkám uloženým ve Státním okresním archivu Plzeň-sever patří nejstarší dochované žihelské znakové privilegium.

Číst dál...
Pozoruhodné archiválie, Klášter u Nepomuka

Soubor map dvorů velkostatku Lužany z roku 1793 a jejich tvůrcePozoruhodný soubor map s vedutami zachycujícími mimo jiné zámek Lužany před historizující přestavbou Josefa Hlávky.

Číst dál...