Badatelna

Objednávky ke studiu

e-mail: badatelna@soaplzen.cz
telefon: +420 377 325 732
  žádanka o předložení archiválií


Provoz badatelny v Plzni

Pokud má badatel zájem pouze o matriční knihy, není nutno konkretizovat požadovaný materiál při předběžném objednání. V případě zájmu o jiný materiál doporučujeme předchozí telefonickou nebo e-mailovou konzultaci.

Státní oblastní archiv v Plzni předkládá badateli ke studiu nejvýše 10 kusů originálů knih a 6 kartonů spisů. Badateli je předkládán vždy pouze jeden karton spisů, další obdrží až po jeho řádném vrácení. Rovněž originály pergamenových listin se předkládají po jednom kuse.

Studijní mikrofilmy a digitalizované materiály se předkládají bez omezení.

Na počkání je možno předkládat pouze matriční knihy, studijní mikrofilmy a digitalizovaný materiál. Další archiválie se předkládají v různých lhůtách podle místa uložení a dostupnosti.

Badateli je studium umožněno po řádném vyplnění badatelského listu a předložení průkazu totožnosti opatřeného fotografií. Badatelský list se vyplňuje jedenkrát za rok. Pokud badatel zásadním způsobem změní téma studia, je nutno vyplnit nový badatelský list. Dále je žadatel povinen vyplnit formulář žádosti o konkrétní archiválie, tato žádost se vyplňuje při každé jednotlivé návštěvě.

Genealogické rešerše neposkytujeme, doporučujeme obrátit se na některou z četných soukromých genealogických agentur. Další informace naleznete na stránce Pro genealogy.

Rešerše z ostatního archivního materiálu s vámi prokonzultujeme při Vaší osobní návštěvě, můžete se na nás obrátit i dopisem nebo elektronickou poštou. Vždy je však třeba počítat s tím, že rešerše z archiválií pro soukromé účely jsou placenou službou.

Služba v badatelně není oprávněna udělovat výjimky z badatelského řádu.

V badatelně je zakázáno používat fotoaparáty se zábleskovým zařízením všech typů a také používání všech typů průběhových skenerů. Na nevhodnost uvedených i dalších reprodukčních zařízení upozorní badatele dozor badatelny a zakáže jeho používání. V případě nedodržení tohoto zákazu bude badateli s okamžitou účinností ukončeno povolení nahlížet do archiválií.

K úkolům služby v badatelně nepatří poskytovat badateli pomoc při čtení textu archiválií, jeho překládání do jiných jazyků, vyhledávání v archiváliích a podobně.

Ceny za kopie a rešerše naleznete v ceníku služeb SOA Plzeň.