Veřejné zakázky

Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení - Elektroinstalace Cheb

Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni v souladu s podmínkami zadávací dokumentace veřejné zakázky „Rekonstrukce elektroinstalace v objektu SOkA Cheb, Františkánské nám.19/3, - Pozemkový úřad“ vydává rozhodnutí o zrušení výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku.

Výzva k podání nabídek - Servis výpočetní techniky (do 26.5.2011)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrová řízení na servis výpočetní techniky ve všech pracovištích včetně státních okresních archivů.

Výzva k podání nabídky - Fasáda Karlovy Vary (do 13.5.2011) AKTUALIZOVÁNO

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Oprava a nátěr fasády v objektu Státního okresního archivu Karlovy Vary“.

  • aktualizace 6. 5. 2011 - přidány dodatečné informace

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku - Rekonstrukce objektu Klášter u Nepomuka

Na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na výběr dodavatele na stavební práce pro akci „Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2 objektu v Klášteru u Nepomuka“ ředitel Státního oblastního archivu v Plzni rozhodl, že nabídkou splňující zadávací podmínky a hodnotící kritérium (nejnižší nabídková cena) byla vyhodnocena nabídka uchazeče BÖGL a KRÝSL, k.s., Pod Špitálem 1452, Praha Zbraslav.

Výzva k podání nabídek - Knižní skener (do 9.5.2011)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Knižní skener“.

Podrobné informace získáte a zúčastnit se můžete prostřednictvím elektronického tržiště AllyTrade, výběrová řízení má číslo R090/2011.

Výzva k podání nabídek - Webová aplikace (do 2.5.2011)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Práce na SW pro prohlížení digitalizovaných archiválií a správu metadat“.

Podrobné informace získáte a zúčastnit se můžete prostřednictvím elektronického tržiště AllyTrade, výběrové řízení má číslo R089/2011.

Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky - Webová aplikace (do 14.4.2011)

AKTUALIZACE: Z důvodu formálních nedostatků v nabídkách bylo výběrové řízení dne 18. 4. 2011 před vyhlášením vítěze zrušeno, nové bude vypsáno v nejbližších dnech.
Děkujeme za pochopení.

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku - Deskové skenery

Oznámení o výběru nejvhodnějších nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Deskové skenery“.

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku - Elektroinstalace Cheb

Na základě provedeného vyhodnocení došlých nabídek a doporučení výběrové komise na veřejnou zakázku „Rekonstrukce elektroinstalace v objektu SOkA Cheb, Františkánské nám.19/3, - Pozemkový úřad“ byla jako vítězná vybrána nabídka dodavatele: Vobořil – Elektromontáže s.r.o., Bělohorská 614/15, Plzeň.

Syndikovat obsah