Veřejné zakázky

Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky - Webová aplikace (do 14.4.2011)

AKTUALIZACE: Z důvodu formálních nedostatků v nabídkách bylo výběrové řízení dne 18. 4. 2011 před vyhlášením vítěze zrušeno, nové bude vypsáno v nejbližších dnech.
Děkujeme za pochopení.

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku - Deskové skenery

Oznámení o výběru nejvhodnějších nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Deskové skenery“.

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku - Elektroinstalace Cheb

Na základě provedeného vyhodnocení došlých nabídek a doporučení výběrové komise na veřejnou zakázku „Rekonstrukce elektroinstalace v objektu SOkA Cheb, Františkánské nám.19/3, - Pozemkový úřad“ byla jako vítězná vybrána nabídka dodavatele: Vobořil – Elektromontáže s.r.o., Bělohorská 614/15, Plzeň.

Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky Rekonstrukce objektu Klášter u Nepomuka (do 13.4.2011) - aktualizováno 12. 4.

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje otevřené výběrové řízení k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2 objektu v Klášteru u Nepomuka“.

Výzva k podání nabídek - Knižní skener, Základní webové stránky, Deskové skenery

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrová řízení k veřejným zakázkám malého rozsahu s názvy „Knižní skener (původně do 10.3.2011), Základní webové stránky (do 10.3.2011) a Deskové skenery“ (do 9.3.2011).

Aktualizace:

  • 9. 3. 2011 - Omlováme se, ale kvůli zapracování připomínek Centra pro regionální rozvoj jsme nuceni výběrové řízení na knižní skener dočasně zrušit. Znovu bude vypsáno v nejbližších dnech. Děkujeme za pochopení.

Výzva k podání nabídky - Elektroinstalace Cheb (do 15.3.2010)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce elektroinstalace v objektu SOkA Cheb, Františkánské náměstí 19/3, - Pozemkový úřad“.

Aktualizace:

  • 1. 3. 2011 - Na základě uskutečněné prohlídky na místě budoucí stavby a žádosti uchazečů o upřesnění nejasností v projektové dokumentaci a dodatečné informace Vám oznamujeme, že Státní oblastní archiv kontakuje projektanta a ředitelku Pozemkového úřadu pro zodpovězení dotazů.

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku - telefonní ústředny, pásková knihovna

Oznámení o výběru nejvhodnějších nabídek na veřejné zakázky Pobočkové telefonní ústředny“ a Pásková knihovna.

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu - Pásková knihovna (do 10.12.2010)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Pásková knihovna“.

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu - Pobočkové ústředny (do 10.12.2010)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Pobočkové telefonní ústředny“.

Syndikovat obsah