Veřejné zakázky

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku - Výměna oken a dveří Nepomuk

Na základě provedeného vyhodnocení došlých nabídek a doporučení výběrové komise na veřejnou zakázku Výměna části oken a dveří v objektu Státního oblastního archivu v Plzni - pracoviště Klášter u Nepomuka“ byla jako vítězná vybrána nabídka dodavatele HODETA-OKNA s.r.o., Slovanská tř. 20, Plzeň.

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu - Osobní vozidla (do 19.11.2010)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Osobní vozidla“.

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku - Výměna dveří Rokycany

Na základě provedeného vyhodnocení došlých nabídek a doporučení výběrové komise na veřejnou zakázku Výměna 2ks vchodových dveří v objektu Státního okresního archivu Rokycany“ byla jako vítězná vybrána nabídka dodavatele Gatos stavební montáže s.r.o., Rokycanská 220, Hrádek u Rokycan.

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu - Výměna oken a dveří Nepomuk (do 1.11.2010)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Výměna části oken a dveří v objektu Státního oblastního archivu v Plzni – pracoviště Klášter u Nepomuka“.

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu - Výměna dveří Rokycany (do 26.10.2010)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Výměna 2 ks vchodových dveří v objektu Státního okresního archivu Rokycany“.

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku - EZS a EPS Sokolov

Na základě provedeného vyhodnocení došlých nabídek a doporučení výběrové komise na veřejnou zakázku EZS a EPS nezabezpečených objektů SOA v Plzni – SOkA Sokolov byla jako vítězná vybrána nabídka dodavatele HL TRADE s.r.o., Ing. Luboš Hlávka, Tatiná 80, Třemošná.

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku - Rekonstrukce výměníkové stanice Karlovy Vary

Na základě provedeného vyhodnocení došlých nabídek a doporučení výběrové komise na veřejnou zakázku Rekonstrukce výměníkové stanice v objektu Státního okresního archivu Karlovy Vary“ byla jako vítězná vybrána nabídka dodavatele TECHTRANS PT Jindřich Tolar, nábřeží Jana Palacha 42A, Karlovy Vary. 

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu - EZS a EPS Sokolov (do 4.10.2010)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „EZS a EPS nezabezpečených objektů SOA v Plzni – SOkA Sokolov“.

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu - Rekonstrukce výměníkové stanice Karlovy Vary (do 4.10.2010)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Rekonstrukce výměníkové stanice v objektu Státního okresního archivu Karlovy Vary“.

Syndikovat obsah