Kontrolní činnost

Kontrolní činnost Státního oblastního archivu v roce 2018

Archiv konal kontroly ve věcech archivnictví a spisové služby na základě § 71-72 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (AZ).

V roce 2018 vykonal celkem 48 plánovaných kontrol, porušení AZ bylo zjištěno ve 37 případech (§ 74 odst. 6, 9 a 10). Správní řízení bylo zahájeno ve 24 případech, v 17 případech bylo správní řízení zahájeno bez předchozí kontroly a ve 2 případech bylo správní řízení zahájeno pro přestupek podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolní činnost Státního oblastního archivu v roce 2017

Archiv konal kontroly ve věcech archivnictví a spisové služby na základě § 71-72 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (AZ).

V roce 2017 vykonal celkem 51 plánovaných kontrol, porušení AZ bylo zjištěno ve 47 případech (§ 74 odst. 6, 9 a 10). Správní řízení za spáchání správního deliktu pro porušení povinností při výkonu spisové služby bylo zahájeno v 15 případech.

Kontrolní činnost Státního oblastního archivu v roce 2016

Archiv konal kontroly ve věcech archivnictví a spisové služby na základě § 71-72 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (AZ).

V roce 2016 vykonal celkem 39 kontrol, z toho 36 plánovaných a 3 neplánované (1. oddělení: 3, 3. oddělení: 2, SOkA Domažlice: 4, SOkA Cheb: 5, SOkA Karlovy Vary: 5, SOkA Klatovy: 6, SOkA Plzeň-jih: 3, SOkA Plzeň-sever: 3, SOkA Rokycany: 1, SOkA Sokolov: 4, SOkA Tachov: 3), porušení AZ bylo zjištěno v 22 případech (§ 74 odst. 6, 9 a 10). Správní řízení bylo zahájeno v 6 případech (3. oddělení, SOkA Sokolov, 2 x SOkA Domažlice, SOkA Cheb, SOkA Klatovy), za spáchání správního deliktu pro porušení povinností při výkonu spisové služby byly uloženy sankce ve výši 75 000 Kč, za neposkytnutí součinnosti podle § 10 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů sankce ve výši 10 000 Kč.

Kontrolní činnost Státního oblastního archivu v roce 2015

Archiv konal kontroly ve věcech archivnictví a spisové služby na základě § 71-72 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (AZ).

V roce 2015 vykonal celkem 13 kontrol, z toho 12 plánovaných a 1 neplánovanou (1. oddělení: 3, SOkA Cheb: 1, SOkA Karlovy Vary: 2, SOkA Klatovy: 6, SOkA Sokolov: 1), porušení AZ bylo zjištěno v 7 případech (§ 74 odst. 6, 9 a 10). Návrh na zahájení správního řízení byl podán v 1 případě (SOkA Sokolov), řízení bude zahájeno v roce 2016.

Kontrolní činnost Státního oblastního archivu v roce 2014

Archiv konal kontroly ve věcech archivnictví a spisové služby na základě § 71-72 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (AZ).

V roce 2014 vykonal celkem 5 plánovaných kontrol (SOkA Karlovy Vary: 1, SOkA Klatovy: 4), porušení AZ bylo zjištěno ve 2 případech (§ 74 odst. 6, 9 písm. b a 10). Správní řízení nebylo zahájeno, sankce za spáchání správních deliktů nebyly uloženy.