Veřejné zakázky

Registr smluv

Podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňujeme od 1. června 2016 nově uzavírané smlouvy s plněním nad 50 000 Kč bez DPH prostřednictvím registru smluv.

Profily zadavatele

Na základě zákonů č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsme ve Věstníku veřejných zakázek zveřejnili následující profily zadavatele veřejných zakázek:

Národní elektronický nástroj

Od roku 2017 platí pro resort Ministerstva vnitra povinnost používat Národní elektronický nástroj, který provozuje Ministerstvo pro místrní rozvoj.
Upozornění: pro podávání nabídek musí být uchazeč zaragistrován a musí mít v internetovém prohlížeči nainstalovaný doplněk Microsoft Silverlight (od roku 2019 je pro dodavatele zprovozněna verze v HTML5, takže Silverlight již patrně není třeba).


Přehled dodavatelů veřejných zakázek nad 100 tis. Kč (2007-2017)

Na základě usnesení vlády č. 1199 ze dne 25. října 2006 o Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2006 až 2011, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (později byl nahrazen zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek), nařízení Ministerstva vnitra č. 47 ze dne 11. července 2007, o protikorupčních opatřeních v oblasti zadávání veřejných zakázek (později bylo postupně nahrazeno nařízeními Ministerstva vnitra č. 9 ze dne 27. ledna 2011, č. 51 ze dne 23. října 2012, č. 44 ze dne 15. října 2014, č. 45 ze dne 23. listopadu 2016 a č. 27 ze dne 30. černemce 2019, o zadávání veřejných zakázek), zveřejňujeme na našich webových stránkách informace o výběru dodavatele veřejných zakázek malého rozsahu (od 100 000 Kč výše).

Zadávací řízení na komodity dodávané Státnímu oblastnímu archivu v Plzni prostřednictvím centrálních nákupů Ministerstva vnitra České republiky byla v letech 2013 – 2017 zveřejňovány na elektronických tržištích VortalGOV a GEMIN a prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, které byly propojeny s Monitorovacím a kontrolním systémem Ministerstva vnitra ČR (https://em.mvcr.cz).

V následující tabulce uvádíme přehled vypsaných veřejných zakázek včetně vybraných dodavatelů. Jedná se o veřejné zakázky malého rozsahu, pokud není uvedeno jinak. Tabulka neobsahuje materiál a služby pořízené prostřednictvím centrálních nákupů Ministerstva vnitra České republiky.

Název veřejné zakázky Datum zveřejnění Obchodní název a sídlo vybraného dodavatele

2017

Knižní skener

2.11.2017 DIGIS, spol. s r. o., Výstavní 13, Ostrava

Oprava podlahy
v objektu SOkA Cheb

27.9.2017 Voborník Tomáš, Písečná 8, Cheb

Předprojektová příprava
pro novou budovu Státního oblastního archivu v Plzni

22.9.2017 Prostor 008, s. r. o., Štefánikova 6, Praha

Úprava objektu A1, A2 v Klášteru u Nepomuka
— projektová dokumentace pro provádění stavby, autorský dozor projektanta

29.8.2017 SUDOP Project Plzeň a. s., Plachého 35, Plzeň

Odstranění vlhkosti v objektu
SOkA Sokolov se sídlem v Jindřichovicích

2.8.2017 STABIA s. r. o., Sládkova 159/1, Cheb

Plynofikace objektu SOkA Rokycany

8.2.2017 SILBA - Elstav s. r. o., Plzeňská 155, Letkov

2016

Servis výpočetní techniky
archiv Cheb

6.10.2016 Radonix s.r.o., Herejkova 1104, Starý Plzenec

Oprava fasády a výměna střešní krytiny
objektu Františkánské nám. č.p. 84/3, v areálu SOkA Cheb

14.9.2016 KLEMPEX Vacek s.r.o., Pelhřimov 38, Cheb

Servis výpočetní techniky
v lokalitách Klášter u Nepomuka, Cheb a Tachov

5.9.2016 Radonix s.r.o., Herejkova 1104, Starý Plzenec

Malířské práce v objektu SOkA Cheb

23.6.2016 Eduard Frank, Vernéřov 186, Aš

Stěhování archiválií z Klášteru u Nepomuka do Chebu

8.6.2016 HrubyMOVING s.r.o., Kostelecká 879, Praha 9

Odstranění vlhkosti v objektu SOkA Sokolov se sídlem v Jindřichovicích - projektová dokumentace pro provádění stavby, autorský dozor projektanta

26.5.2016 Masák & Partner s.r.o., Rooseveltova 39, Praha 6

Plynofikace objektu SOkA Rokycany
projektová dokumentace pro provádění stavby, autorský dozor projektanta

16.5.2016 Ing. Michal Filip, E. Beneše 42, Plzeň

Oprava vodovodní přípojky pitné a požární vody
pro objekt Státního oblastního archivu v Plzni, pracoviště Klášter u Nepomuka

27.4.2016 Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a. s., Sedlec 195, Starý Plzenec

2015

Rozšíření a prodloužení podpory diskových systémů

27.11.2015 3S.cz, s. r. o., Křenová 71, Brno

Oprava oplocení
u objektu SOkA Rokycany

26.11.2015 MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o., V Úhlu 37/11, Plzeň

Obnova serverů

4.11.2015 Netfox s.r.o., Koněvova 65, Praha 3

Odstranění vlhkosti
objektu depozitáře SOkA Domažlice - Srby

16.9.2015 Renostav Karel Petráš, Domažlická 287, Koloveč

EPS a EZS SOkA Cheb

29.7.2015 TELMO, a. s., Štěrboholská 560/76, Praha 10 - Hostivař

Odborné překlady

9.3.2015 Marie Maliňáková, Handkeho 757/1a, Olomouc

Zálohovací zařízení

6.3.2015 3S.cz, s. r. o., Křenová 71, Brno

Vodovodní přípojky
pro objekt SOkA Rokycany

11.2.2015 Vodohospodářská společnost Sokolov, s. r. o., Dimitrova 1619, Sokolov

2014

Oprava části střechy
objektu SOkA Klatovy

28.8.2014 Alfastav spol. s r. o., Sobětice 46, Klatovy

EPS a EZS SOkA Cheb
projektová dokumentace pro provádění stavby, autorský dozor projektanta

20.8.2014 Trade FIDES, a. s., Dornych 57, Brno

Servis EPS a EZS
v objektech SOkA Domažlice, SOkA Rokycany, SOkA Tachov

21.7.2014 Trade FIDES, a. s., Dornych 57, Brno
ETV security, s.r.o., Generála Píky 430/26, Praha 6

Oprava části historických městských hradeb
v areálu SOkA Cheb

16.7.2014 KLEMPEX Vacek s.r.o., Pelhřimov 38, Cheb

NAS hlava

7.7.2014 3S.cz, s. r. o., Křenová 71, Brno

Odstranění vlhkosti SOkA Sokolov - předprojektová příprava

17.6.2014 Masák & Partner s.r.o, Gogolova 228/8, Praha 1

Odborné překlady

28.4.2014 Marie Maliňáková, Handkeho 757/1a, Olomouc

Výměna oken
v objektu SOkA Domažlice,
depozitář Horšov čp. 6

22.4.2014 Kerner s. r. o., Zadní Vinohrady 5412, Chomutov

Plynová přípojka
SOkA Rokycany

22.1.2014 Plzeňské instalace, s. r. o., Samaritská 165/1, Plzeň

2013

Plynová přípojka
SOkA Rokycany

4.12.2013 Plynstav ZH, s.r.o., U Tržiště 891/1, Plzeň

Archivní krabice a desky

14.11.2013 E M B A, spol. s r. o., U Jizery 235, Paseky nad Jizerou

Služební automobil

8.11.2013 AUTO CB, spol. s r. o., Nepomucká 119, Plzeň

Česko-bavorský archivní průvodce

6.11.2013 TITIO s.r.o., U První baterie 5, Praha 6

Oprava střech
na objektech SOkA Cheb

29.10.2013 KLEMPEX Vacek s.r.o., Pelhřimov 38, Cheb

Výměna oken
v objektu Státního oblastního archivu v Plzni, pracoviště Klášter u Nepomuka

14.10.2013 HOZMAN s.r.o., Zahradní 173/2, Plzeň

Rekonstrukce garáže
SOkA Tachov

31.5.2013 Občanské stavby, spol. s r. o., Kamil Koudele, Líté 1, Dolní Bělá

Přípojka kanalizace
SOkA Sokolov

30.5.2013 EKO-KV, s. r. o., Sportovní 633/13A, Karlovy Vary

Disky do disklového pole

15.4.2013 3S.cz, s. r. o., Křenová 71, Brno

Mobilní telekomunikační služby

29.3.2013 Vodafone Czech Republic, a. s., Vinohradská 167, Praha 10

Archivní krabice a desky

27.3.2013 E M B A, spol. s r.o., U Jizery 235, Paseky nad Jizerou

Telekomunikační služby –
– přenos hlasu přes internet (VoIP)

8.2.2013 ha-vel internet s.r.o., Olešní 587/11, Ostrava Muglinov

2012

Obnova osobních automobilů

22.11.2012 AUTO CB, spol.s r.o., Nepomucká 119, Plzeň

Oprava služebního bytu
v objektu Státního okresního archivu Tachov

9.11.2012 PP servis Plzeň s.r.o., U Velkého rybníka 35, Plzeň

EPS SOkA Tachov

5.10.2012 HB ALARM spol. s r.o., Holšická 1010, Praha - Újezd nad Lesy

Výměna oken
v objektu Státního oblastního archivu v Plzni, pracoviště Klášter u Nepomuka

2.10.2012 Oknoplastik s.r.o., Bořivojova 878/35, Praha 3

Výměna oken
v objektu Státního okresního archivu Domažlice se sídlem v Horšovském Týně

18.9.2012 Truhlářství Petr Kaiser s.r.o., Bezděkovská 467, Rožmitál pod Třemšínem

Přestěhování archivu Škoda
z Plzně do Kláštera u Nepomuka

29.2.2012 MANUS Pro, s.r.o., Musílkova 58/172, Praha 5

Servis výpočetní techniky

16.2.2012 Radonix s.r.o., Herejkova 1104, Starý Plzenec,
COMFOR STORES a.s., Běly Pažoutové 742/1, Brno

2011

Příprava staveniště pro výstavbu nového objektu SOkA Karlovy Vary –
doplňující inženýrsko-geologický průzkum

4.10.2011 Mgr. Martin Štěřík
Příčná 3, Karlovy Vary

Disky do diskového pole

20.6.2011 VAHAL, s.r.o.
Vrahovická 56c, Prostějov

Servis výpočetní techniky

11.5.2011 Inel-Market spol. s r. o., Smetanovy sady 13, Plzeň,
Radonix s.r.o., Herejkova 1104, Starý Plzenec,
Kinetic KT, s.r.o., Čsl. legií 37, Klatovy

Oprava a nátěr fasády
v objektu Státního okresního archivu Karlovy Vary

29.4.2011 RAS – rekonstrukce a stavby, s.r.o.
Karla Čapka 1102/3, Karlovy Vary

Práce na SW
pro prohlížení digitalizovaných archiválií a správu metadat

21.4.2011 Syntactic Sugar s.r.o.
Hradišťská 16, Plzeň

Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2
objektu v Klášteru u Nepomuka
Otevřené výběrové řízení, podlimitní zakázka, evid. číslo v IS VZ US 60057424

9.3.2011 BÖGL a KRÝSL, k.s.
Pod Špitálem 1452, Praha Zbraslav

Deskové skenery

25.2.2011 YDS s.r.o.
Plotní 75, Brno
Rekonstrukce elektroinstalace
v objektu SOkA Cheb, Františkánské nám.19/3 - Pozemkový úřad
21.2.2011 Vobořil – Elektromontáže s.r.o.
Bělohorská 614/15, Plzeň

2010

Pásková knihovna

3.12.2010 3S.CZ, s.r.o.
Křenová 71, Brno

Pobočkové telefonní ústředny

3.12.2010 Miloš Svoboda - FONSERVIS
Antala Staška 6, Jablonec nad Nisou

Výpočetní technika (disková pole, servery, virtualizace)

13.11.2010 3S.CZ, s.r.o.
Křenová 71, Brno

Knižní skener

5.11.2010 Exon s.r.o.
Spádná 112/3, Plzeň

Osobní vozidla

3.11.2010 AUTO CB spol.s.r.o.
Nepomucká 119, Plzeň

Výměna části oken a dveří
v objektu Státního oblastního archivu v Plzni – pracoviště Klášter u Nepomuka

20.10.2010 HODETA-OKNA s.r.o.
Slovanská tř. 20, Plzeň

Výměna 2 ks vchodových dveří
v objektu Státního okresního archivu Rokycany

14.10.2010 Gatos stavební montáže s.r.o.
Rokycanská 220, Hrádek u Rokycan

EZS a EPS nezabezpečených objektů
SOA v Plzni - SOkA Sokolov

23.9.2010 HL TRADE s.r.o.
Ing. Luboš Hlávka, Tatiná 80, Třemošná

Rekonstrukce výměníkové stanice
v objektu Státního okresního archivu Karlovy Vary

23.9.2010 TECHTRANS PT Jindřich Tolar
nábřeží Jana Palacha 42A, Karlovy Vary

Oprava dlažeb, venkovní rampy a schodišť
v objektu Státního okresního archivu Plzeň-sever v Plasích

27.8.2010 Občanské stavby spol. s r.o.
Kamil Koudele, Líté 1, Dolní Bělá

Rekonstrukce kotelny a částečná výměna rozvodů plynu, vody a kanalizace
v objektu Státního okresního archivu Rokycany

22.7.2010 WINTH 3000 s.r.o.
A. Uxy 993, Rokycany

Příprava, administrace a realizace zadávacího řízení a zajištění stavebního a technického dozoru stavby včetně koordinátora bezpečnosti práce na stavební práce rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2
objektu Klášter u Nepomuka
11.6.2010 D-Plus, projektová a inženýrská a.s.
Sokolovská 16/45 A, Praha 8

Státní oblastní archiv v Plzni nezadával v období od 1.1.2010 do 31.3.2010 žádnou zakázku malého rozsahu (dle nařízení MV č. 47 ze dne 11.7.2007).

2009

Knižní scanner 13.11.2009 AMPACO ČR, s.r.o.
Papírníkova 615, Praha 4
Projektová dokumentace pro stavební povolení s rozšířením na zadávací dokumentaci pro rekonstrukci částí B, C a suterénních prostor části A 2
objektu Klášter u Nepomuka
9.11.2009 MENE INDUSTRY s.r.o.
Lobezská 53, Plzeň
Výměna oken
v objektu Klášter u Nepomuka
12.10.2009 Gatos stavební montáže s.r.o.
Rokycanská 220, Hrádek u Rokycan

Státní oblastní archiv v Plzni nezadával v období od 1.7.2009 do 30.9.2009 žádnou zakázku malého rozsahu (dle nařízení MV č. 47 ze dne 11.7.2007).
Stěhování archiválií SOA Plzeň z pobočky
v Klatovech do pracoviště Klášter u Nepomuku
4.4.2009 Stahl - stěhovací služba spol. s r.o.
Španielova 1311, Praha 6

Kopírka - barevné A3 multifunkční zařízení
pro centrálu
27.3.2009 Can 21 s.r.o.
Jeremiášova 947, Praha 5

Přebalové desky na archiválie
z nekyselého papíru s potiskem

29.1.2009 Styl Plzeň, výrobní družstvo invalidů
Radobyčická 24, Plzeň

2008

Užitkový automobil
VW Caravelle 2,5 TDI
27.11.2008 Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.
Podnikatelská 1, Plzeň
Oprava krovu a stropu
na budově č.14 SOkA Cheb
6.11.2008 Jan Učík
Břehnická 15, Cheb
Výměna 24 ks oken a 1 ks dveří
v budově SOkA Karlovy Vary
3.11.2008 Stavební výplně a.s.
Botanická 6, Dalovice
Dodávka a montáž oken
v objektu Klášter u Nepomuka
29.10.2008 Gatos stavební montáže s.r.o.
Rokycanská 220, Hrádek u Rokycan

Přebalové desky na archiválie
z nekyselého papíru s potiskem

23.10.2008 Styl Plzeň, výrobní družstvo invalidů
Radobyčická 24, Plzeň

Stavební úpravy objektu Klášter u Nepomuka -
I. etapa rekonstrukce části objektu A1
19.9.2008 STAFIKO stav s.r.o.
Petrovická 283, Domažlice

Oprava plynové kotelny
v objektu SOkA Plzeň-sever v Plasích
20.5.2008 Štál Bohumil
Loza 26, Dolní Bělá
Oprava požárního vodovodu
v objektu Klášter u Nepomuka
14.5.2008 STAFIKO stav s.r.o.
Petrovická 283, Domažlice
Instalace plynových kotlů a příslušenství
v objektu SOkA Domažlice v Horšovském Týně
24.4.2008 SANI-TOP-GAS s.r.o.
Kozinova 122, Domažlice

Stavební úpravy objektu Klášter u Nepomuka –
I. etapa rekonstrukce křídla A1 (rozšíření o 2. NP a schodiště)
27.2.2008 STAFIKO stav s.r.o.
Petrovická 283, Domažlice
Výměna plynových kotlů
v budově SOkA Klatovy
18.2.2008 Václav Bříza a Josef Vlček - EKOMARS
Tolstého 283, Klatovy
Kopírka - barevné A3 multifunkční zařízení
pro ekonomické oddělení
14.1.2008 IMPROMAT CZ s.r.o.
Kreuzmannova 18a, Plzeň
Digitální zaměření stavebních částí
objektu SOkA Cheb
9.1.2008 Inel market s.r.o.
Smetanovy sady 13, Plzeň

2007

Státní oblastní archiv v Plzni nezadával v období od 1.10.2007 do 31.12.2007 žádnou zakázku malého rozsahu (dle nařízení MV č. 47 ze dne 11.7.2007).
Stavební úpravy venkovní fasády objektu
SOkA Domažlice v Horšovském Týně
4.9.2007 Vlček stavby s.r.o.
U Garáží 197, Horšovský Týn
Stavební úpravy objektu Klášter u Nepomuka –
I. etapa rekonstrukce křídla A 1 (3.NP)
12.7.2007 STAFIKO stav s.r.o.
Petrovická 283, Domažlice