Rozpočet

 

 

 

Přehled plnění závazných ukazatelů za rok 2024 (v tis. Kč)

Ukazatel Rozpočet Skutečnost
schválený po změnách
  1 2 3
Příjmy 350    
Výdaje celkem 96 199    
Běžné výdaje celkem 93 199    
Ostatní provozní výdaje 19 770    
Platy občanských zaměstnanců 9 548    
Platy státních úředníků 43 339    
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 529    
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku 3 000    Přehled plnění závazných ukazatelů za rok 2023 (v tis. Kč)

Ukazatel
Rozpočet
Skutečnost
schválený
po změnách
 
1
2
3
Příjmy
350
350 649
Výdaje celkem
102 274
108 514 108 617
Běžné výdaje celkem
89 764
96 004 96 099
Ostatní provozní výdaje
15 200
20 775 20 843
Platy občanských zaměstnanců
9 203
9 417 9 278
Platy státních úředníků
44 152
43 937 44 205
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
1 067
1 067 1 063
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku
12 510
12 510 12 518

 

Přehled plnění závazných ukazatelů za rok 2022 (v tis. Kč)

Ukazatel
Rozpočet
Skutečnost
schválený
po změnách
 
1
2
3
Příjmy
350
2 557 956
Výdaje celkem
87 475
95 903  93 865
Běžné výdaje celkem
87 217
 94 579  92 354
Ostatní provozní výdaje
15 360
 18 255  18 067
Platy občanských zaměstnanců
8 859
 9 056  8 896
Platy státních úředníků
42 503
 44 013  42 961
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
1 027
 1 061  1 051
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku
258
1 359 1 546

 

Přehled plnění závazných ukazatelů za rok 2021 (v tis. Kč)

Ukazatel
Rozpočet
Skutečnost
schválený
po změnách
 
1
2
3
Příjmy
4 812
350 806
Výdaje celkem
107 678
93 487 102 223
Běžné výdaje celkem
89 701
89 940 89 631
Ostatní provozní výdaje
15 360
15 360 15 401
Platy občanských zaměstnanců
8 859
9 159 9 189
Platy státních úředníků
42 503
42 503 42 503
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
1 027
1 033 1 033
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku
17 977
3 548 12 592

 

Přehled plnění závazných ukazatelů za rok 2020 (v tis. Kč)

Ukazatel
Rozpočet
Skutečnost
schválený
po změnách
 
1
2
3
Příjmy
5 677
5 677  6 566
Výdaje celkem
108 544
 117 116 112 372
Běžné výdaje celkem
87 459
 90 516  90 182
Ostatní provozní výdaje
15 457
 17 077  16 531
Platy občanských zaměstnanců
8 311
 8 631  8 600
Platy státních úředníků
43 051
 42 731 42 731
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
1 027
 1 027 1 032
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku
21 085
26 600 22 190

 

Přehled plnění závazných ukazatelů za rok 2019 (v tis. Kč)

Ukazatel
Rozpočet
Skutečnost
schválený
po změnách
 
1
2
3
Příjmy
350
 330  362
Výdaje celkem
103 157
 103 105  95 597
Běžné výdaje celkem
78 760
 83 529  78 734
Ostatní provozní výdaje
17 156
 18 594  18 277
Platy občanských zaměstnanců
8 476
 8 476  8 476
Platy státních úředníků
41 338
 41 931  41 931
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
996
 996  996
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku
16 000
12 448 4 836

 

Přehled plnění závazných ukazatelů za rok 2018 (v tis. Kč)

Ukazatel
Rozpočet
Skutečnost
schválený
po změnách
 
1
2
3
Příjmy
350
350  385
Výdaje celkem
86 933
 88 038  86 682
Běžné výdaje celkem
84 433
 85 538  84 419
Ostatní provozní výdaje
18 629
 18 575  18 136
Platy občanských zaměstnanců
8 488
 8 488  7 997
Platy státních úředníků
38 348
 38 348  38 348
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
937
 937  927
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku
2 500
 2 500 2 263

 

Přehled plnění závazných ukazatelů za rok 2017 (v tis. Kč)

Ukazatel
Rozpočet
Skutečnost
schválený
po změnách
 
1
2
3
Příjmy
350
350  20 654
Výdaje celkem
81 260
 86 029  82 057
Běžné výdaje celkem
78 760
83 529  78 734
Ostatní provozní výdaje
18 215
 18 325  16 643
Platy občanských zaměstnanců
7 787
 7 904  7 685
Platy státních úředníků
35 181
 35 709  35 709
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
859
 872  863
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku
2 500
 2 500 3 323

 

Přehled plnění závazných ukazatelů za rok 2016 (v tis. Kč)

Ukazatel
Rozpočet
Skutečnost
schválený
po změnách
 
1
2
3
Příjmy
350
350
 1 046
Výdaje celkem
75 245
75 711
 80 562
Běžné výdaje celkem
72 745
          73 211  75 230
Ostatní provozní výdaje
15 686
          16 160  16 264
Platy občanských zaměstnanců
7 096
          7 137  7 360
Platy státních úředníků
33 458
          32 929  32 929
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
608
          601  601
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku
2 500
     2 500 5 333

 

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2015 (v tis. Kč)

Ukazatel
Rozpočet
Skutečnost
schválený
po změnách
 
1
2
3
Příjmy
1 214 
1 214
3 605
Výdaje celkem
66 147 
72 426
68 759
Běžné výdaje celkem
63 647 
          69 421 67 854
Ostatní provozní výdaje
16 802 
          18 582 17 280
Mzdové prostředky celkem
33 138 
          35 708 35 615
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
11 267 
          12 597 12 525
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
332 
          357 357
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku
2 500 
          3 005 905

 

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2014 a jejich skutečné čerpání (v tis. Kč)

Ukazatel
Rozpočet
Skutečnost
schválený
po změnách
 
1
2
3
Příjmy
2 271 
2 305 
614 
Výdaje celkem
61 926 
64 901 
64 719 
Běžné výdaje celkem
58 991 
        61 932  63 595 
Ostatní provozní výdaje
15 054 
        14 949  16 010 
Mzdové prostředky celkem
30 810 
       32 273  32 529 
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
10 475 
         11 524  11 591 
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
308 
323  323 
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku
2 939 
          2 969  1 124 

 

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2013 a jejich skutečné čerpání (v tis. Kč)

Ukazatel
Rozpočet
Skutečnost
schválený
po změnách
 
1
2
3
Příjmy
1 118 
1 118 
2 077 
Výdaje celkem
65 633 
68 627 
64 989 
Běžné výdaje celkem
62 433 
66 227  63 052 
Ostatní provozní výdaje
14 704 
 18 512  16 264 
Mzdové prostředky celkem
30 891 
    30 891  30 996 
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
10 326 
10 822  10 812 
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
304 
304  304 
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku
3 200 
2 400  1 937 

 

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2012 a jejich skutečné čerpání (v tis. Kč)

Ukazatel
Rozpočet
Skutečnost
schválený
po změnách
 
1
2
3
Příjmy
1 118 
1 118 
2 077 
Výdaje celkem
60 310 
 68 693 
68 441 
Běžné výdaje celkem
60 310 
        60 362  60 362 
Ostatní provozní výdaje
17 998 
         16 692  16 490 
Mzdové prostředky celkem
29 775 
         30 634  30 623 
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
10 124 
    10 977  10 972 
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
297 
           305  305 
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku
           8 096  8 097 

 

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2011 a jejich skutečné čerpání (v tis. Kč)

Ukazatel
Rozpočet
Skutečnost
schválený
po změnách
 
1
2
3
Příjmy
240 
604
614 
Výdaje celkem
62 293 
90 643
85 727 
Běžné výdaje celkem
62 293 
63 643
63 627 
Ostatní provozní výdaje
20 412 
20 349
20 349 
Mzdové prostředky celkem
29 734 
30 293
30 282 
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
10 110 
10 748
10 743 
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
297 
303 
302 
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku
27 000
23 797 

 

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2010 a jejich skutečné čerpání (v tis. Kč)

Ukazatel
Rozpočet
Skutečnost
schválený
po změnách
 
1
2
3
Příjmy
240  
240
516
Výdaje celkem
66 005  
74 750
 72 717
Běžné výdaje celkem
63 505  
65 179
 64 549
Ostatní provozní výdaje
17 139  
17 784
 17 770
Mzdové prostředky celkem
33 038  
32 708
32 714
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
11 227  
11 469
 11 461
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
661  
654
 654
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku
2 500  
10 485
 8 468

 

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2009 a jejich skutečné čerpání (v tis. Kč)

Ukazatel
Rozpočet
Skutečnost
schválený
po změnách
 
1
2
3
Příjmy
540  
240  
418  
Výdaje celkem
62 169  
63 663  
63 465  
Běžné výdaje celkem
61 269  
60 763  
60 581  
Ostatní provozní výdaje
17 485  
17 425  
17 423  
Mzdové prostředky celkem
32 841  
33 341  
33 341  
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
11 165  
11 637  
11 630  
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
656  
666  
666  
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku
900  
2 900  
2 884  

 

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2008 a jejich skutečné čerpání (v tis. Kč)

Ukazatel
Rozpočet
Skutečnost
schválený
po změnách
 
1
2
3
Příjmy
230  
230  
569
Výdaje celkem
63 888  
76 092  
74 714
Běžné výdaje celkem
55 234  
58 208  
57 192
Ostatní provozní výdaje
10 844  
13 142  
12 126
Mzdové prostředky celkem
32 699  
33 049  
33 049
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
11 059  
11 385  
11 385
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
632  
632  
632
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku
8 654  
17 884  
17 522